foto: pixabay.com

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila v piatok, 28. februára 2020, prvé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie.

Výberové konanie vyhlásila podľa zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch.

Súčasťou výberového konania bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 19. mája 2020.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 3. apríla 2020,
do 14:00 hod. a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06 Bratislava).

V jarnom výberovom konaní je zaradených 34 rozhlasových frekvencií. Z uvedeného počtu je 7 frekvencií nových, a všetky z nich sú individuálne skoordinované žiadateľmi.

Tri frekvencie do marca 2022 využíva vysielateľ Rádio Bojnice s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Beta. Keďže frekvencie bude využívať už 16 rokov,
čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní požiadal o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Vo výberovom konaní je zaradených päť frekvencií, ktoré využíval vysielateľ Rádio Šport s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Šport.

Vysielateľ však v januári 2020 ukončil vysielanie, Radu požiadal o odňatie svojich licencií a tak sa frekvencie uvoľnili a môže o ne prejaviť záujem iný žiadateľ.

Do jarného výberového konania Rada zaradila aj osem frekvencií, ktoré zostali nepridelené v jesennom výberovom konaní 2019. Z tohto počtu je sedem frekvencií po vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o., ktorému končí platnosť licencie v decembri 2021.

Rada do výberového konania zaradila 7 frekvencií, ktoré v minulosti odňala vysielateľom z dôvodu ich nevyužívania na účely, na ktoré im boli pridelené.

Ide o tri frekvencie, ktoré využíval vysielateľ RADIO ROCK, s.r.o. a štyri frekvencie, ktoré využíval vysielateľ RADIO ONE ROCK, s.r.o. Ďalšiu jednu frekvenciu zo zoznamu Rada odňala vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, pretože vysielateľ o to Radu požiadal.

Vysielateľ D.EXPRES, k.s. tiež Radu požiadal o odňatie jednej frekvencie – 95,4 MHz Čadca.

Ďalšie dve frekvencie boli na jeseň 2018 pridelené uchádzačovi, ktorému zanikla licencia na vysielanie rozhlasovej programovej služby zo zákona, preto sa znova dostali do výberového konania.

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA FREKVENCIA [MHz] KON

[W]

POZNÁMKY
Nové frekvencie
Banská Bystrica 92,0 1 000
Humenné 98,1 200 Prideliteľné spoločne
Trebišov 98,1 200
Heľpa 95,4 500 Prideliteľné spoločne
Handlová 95,4 500
Spišská Nová Ves 89,5 200
Trnava 101,0 200 Prideliteľné len pre INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.
Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. (platnosť licencie končí 6. 3. 2022)

 

Prievidza 93,9 1 000
Handlová 102,0 100
Trenčín 104,3 500
Opakovane zaradená frekvencia (v jesennom VK 2019 ostala nepridelená)
Trenčín 89,8 30
Frekvencie pridelené spoločnosti RADIO ONE s.r.o. (platnosť licencie končí 2. 12. 2021 a v jesennom VK 2019 ostali nepridelené)
Zvolen 89,7 500
Banská Bystrica 90,5 2 000
Žiar nad Hronom 91,4 500
Rimavská Sobota 92,9 150
Lučenec 93,5 500
Ružomberok 107,5 500 Prideliteľné spoločne
Liptovský Mikuláš 107,8 250
Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Šport s.r.o. (požiadala o odňatie licencií)
Prešov 89,8 200
Košice 93,1 150
Poprad 93,2 500
Banská Bystrica 98,7 500
Žilina 104,2 500
Frekvencie uvoľnené ich odňatím, vrátením, alebo zánikom licencie zo zákona
Čadca 95,4 250
Žilina 90,8 1 000
Partizánske 96,4 1 000
Považská Bystrica 102,1 500
Liptovský Mikuláš 88,9 100
Liptovský Mikuláš 95,9 500
Brezno 98,5 200
Banská Bystrica 94,7 1 000
Nové Zámky 94,6 1 000
Žilina 88,2 500
Námestovo 88,2 200

 

(ts)

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu