foto: pixabay.com

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila v piatok, 11. septembra 2020, druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie.

Súčasťou výberového konania bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 18. novembra 2020.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 9. októbra 2020,
do 14:00 hod. a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06 Bratislava).

V jesennom výberovom konaní je zaradených 67 rozhlasových frekvencií. Z uvedeného počtu štrnásť frekvencií do júla 2022 využíva vysielateľ Marek Petráš, na vysielanie programovej služby Rádio Košice.

Keďže frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní musí požiadať o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Dvadsaťšesť frekvencií je do výberového konania zaradených z dôvodu odňatia licencie na vlastnú žiadosť spoločnosti C.S.M. group s.r.o. Spoločnosť do apríla 2020 na týchto frekvenciách vysielala programovú službu Rádio Jazz.

Dve frekvencie zaradené vo výberovom konaní sú po spoločnosti INICIATÍVA s.r.o., ktorá vysielala programovú službu Rádio Roma. Licencia bola spoločnosti odňatá na vlastnú žiadosť v marci tohto roku.

Dve frekvencie sú vo výberovom konaní zaradené z dôvodu ich vrátenia, keďže vysielatelia, ich viac neplánovali využívať. Ide o frekvencie 107,0 MHz Bratislava, ktorú využíval vysielateľ SITY MEDIA s.r.o., a frekvenciu 97,7 MHz Spišská Nová Ves, ktorú využíval vysielateľ D.EXPRES, k.s.

Osem frekvencií sa do výberového konania dostalo po tom, ako ich Rada odňala vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. z dôvodu, že ich vysielateľ nevyužíval na účely, na ktoré mu boli pridelené. Z rovnakého dôvodu sú vo výberovom konaní dve frekvencie po vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o.

Jedna frekvencia vo výberovom konaní je nová, individuálne skoordinovaná na základe požiadavky žiadateľa.

Dvanásť frekvencií už v minulosti bolo zaradených do výberových konaní, no nikto o ne nepožiadal, resp. neboli pridelené, tak sú opakovane zaradené aj v tomto výberovom konaní.

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA FREKVENCIA [MHz]  

KON [W]

POZNÁMKY
Nová frekvencia
Holíč           106,0 500
Frekvencie pridelené vysielateľovi Marek Petráš (končí platnosť licencie)
Spišská Nová Ves 89,5 200
Prešov 90,4 500
Prešov – Stráž 90,8 1 660
Trebišov 91,0 500
Košice 91,7 500 Prideliteľné spoločne
Poprad 91,7 500
Levoča 92,6 500
Poprad 93,2 500
Liptovský Mikuláš 95,9 500
Michalovce 97,0 5 000
Rožňava 102,0 200
Michalovce 102,7 500
Budulov 103,2 150
Košice 106,9 500
Opakovane zaradené frekvencie
Žilina 88,2 500 Prideliteľné spoločne
Námestovo 88,2 200
Trenčín 89,8 30
Rimavská Sobota 92,9 150
Lučenec 93,5 500
Brezno 98,5 200
Banská Bystrica 98,7 500
Žilina 101,9 500
Považská Bystrica 102,1 500
Žilina 104,2 500
Ružomberok 107,5 500  

Prideliteľné spoločne

Liptovský Mikuláš 107,8 500
Frekvencie po spoločnosti INICIATÍVA s.r.o.
Prešov 97,2 500
Banská Bystrica 99,4 200
Frekvencie po spoločnosti C.S.M. group s.r.o.
Banská Bystrica 88,6 1 000
Bratislava 90,1 30
Poprad 91,0 500
Rimavská Sobota 91,1 200
Bratislava 92,6 100
Trenčín 95,0 300
Rožňava 95,3 500
Liptovský Mikuláš 96,7 500
Ružomberok 98,0 500
Dunajská Streda 98,3 50
Tvrdošín 98,5 500
Levice 100,6 500
Zvolen 100,7 200
Spišská Nová Ves 103,9 200
Nitra 104,1 100
Michalovce 104,4 200
Bratislava 106,1 50
Trnava 106,2 250
Martin 106,3 200 Prideliteľné spoločne
Čadca 106,4 400
Nové Mesto nad Váhom 106,4 500
Prievidza 106,4 1 000
Žilina 106,5 500
Košice 107,7 250
Prešov 107,5 250
Dolný Kubín 107,7 500
Frekvencie uvoľnené ich odňatím alebo vrátením
Bratislava 107,0 50
Spišská Nová Ves 97,7 300
Banská Bystrica 91,3 500
Trenčín 91,8 500
Trnava 93,4 150
Topoľčany 97,4 250
Zvolen 98,1 100
Prievidza 104,5 1 000
Nitra 105,4 200
Martin 107,2 250
Ružomberok 92,4 500
Žiar nad Hronom 95,8 100

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu