Na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. marca 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu bola udelená jediná finančná sankcia.

Pokuta 5-tisíc eur bola uložená vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 28. septembra 2016 o cca 20:39 hod tým, že program Za sklom, ktorý mal byť vzhľadom na obsah vulgárneho a obscénneho vyjadrovanie a zobrazenie erotických pomôcok označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov, postupne označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a odvysielal bez označenia, čím nesprávne uplatnil JSO.

Predmetná časť seriálu „Za sklom“, za ktorú dostala programová služba JOJ uvedenú pokutu, svojím kontextom pojednávala o práci polície, ktorá pátrala po páchateľoch organizovaného zločinu v súvislosti s nelegálnou prostitúciou a podávaním drog maloletým dievčatám.

V kontexte tohto deja sa policajti pohybujú okrem iného aj v prostredí verejných domov a stretávajú sa s prostitútkami.

V programe boli zobrazené dve scény, ktoré zodpovedali kritériu obscénne vyjadrovanie podľa ustanovenia § 1 ods. 1 JSO a to scéna vo verejnom dome, v ktorej boli vyobrazené erotické pomôcky, ktoré sú kritériom nevhodnosti pre celú vekovú skupinu maloletých, ďalšou scénou nevhodnou pre celú vekovú skupinu maloletých je scéna policajtov s dvoma prostitútkami vo vírivke, v ktorej sa hovorí o pohlavných chorobách.

Nevhodné označenie pre maloletých divákov bolo naplnené aj v tom, že program obsahoval vulgarizmy ako „kurvami a kurvy“, ktoré sú nevhodné pre celú vekovú skupinu maloletých.

Hoci frekvencia obsahov nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov nie je vysoká, sú natoľko intenzívne, že program z hľadiska kontextu, spôsobu a formy spracovania, frekvencii výskytu a intenzity kritérií Rada pre vysielanie a retransmisiu považuje za nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých.

Konkrétne porušenia v predmetnom programe pri označovaní nevhodnosti pre maloletých divákov boli zaznamenané v časoch: od cca 20:39:23 (začiatok programu) do 21:25:21 – označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, od cca 21:25:21 do 21:25:26 – bez označenia, od cca 21:25:26 do 21:25:40 – označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, od cca 21:25:40 do 21:25:50 – označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, od cca 21:25:50 do 21:25:55 – bez označenia, od cca 21:25:55 do 21:26:46 – označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, od cca 21:26:46 do 21:26:51 – bez označenia, od cca 21:26:51 do 22:08:32 (záver programu) označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov.

Vzhľadom na uvedené dospela Rada pre vysielanie a retransmisiu k záveru, že účastník konania tým, že nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania programov, porušil § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu bola uložená finančná sankcia v sume 5-tisíc eur.

Uvedený zákon, ktorý pojednáva o ochrane maloletých, vysielateľ MAC TV s.r.o. porušil viackrát už aj v minulosti. Zdá sa, že v tomto smere je tento vysielateľ nepolepšiteľný.

Oslovili sme televíziu JOJ, no tá sa k porušeniu zákona a výške udelenej pokuty nevyjadrila.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu