repro foto: prezentačné video KVOP

Nová vizuálna identita je založená na jasnom symbole výkričníka, ktorý odkazuje, že poslaním inštitúcie je upozorniť kompetentné orgány na porušovanie práv a žiadať nápravu. Výkričník je súčasťou písma, ako aj ďalších vizuálov, ktoré identitu dotvárajú.

V súťaži návrhov o novú vizuálnu identitu, nad ktorou Slovenské centrum dizajnu prevzalo garanciu, zvíťazil návrh štúdia Andrej & Andrej. Ich ideový koncept je podľa ich vlastných slov postavený na vytvorení čo najväčšej sily upozornení verejnej ochrankyne práv.

Výkričník, ktorý je nosným a kľúčovým symbolom v novej identite, je interpunkčné znamienko používané na zdôraznenie vety. Podľa autorov nového vizuálneho štýlu je tento prvok všeobecne známy ako znak výstrahy a upozornenia.

Zbavením sa jeho bežnej funkcie ukončenia vety a vložením ho do písmových znakov však dostávajú slová nový vizuálny dôraz. Vety písané takto upravenými znakmi sa stávajú upozorňujúcejšie a dôraznejšie.

Kancelária verejného ochrancu postupne zavedie nový grafický štýl do jednotlivých online i tlačených materiálov.

PREDSTAVUJEME NOVÚ VIZUÁLNU IDENTITU

Na ceste k zmodernizovaniu vizuálnej prezentácie Kancelárie verejného ochrancu práv sme zrealizovali prvý krok, a to zavedenie novej vizuálnej identity. Tá je založená na jasnom symbole výkričníka, ktorý odkazuje, že poslaním inštitúcie je upozorniť kompetentné orgány na porušovanie práv a žiadať nápravu. Výkričník je súčasťou písma, ako aj ďalších vizuálov, ktoré identitu dotvárajú. V súťaži návrhov o novú vizuálnu identitu, nad ktorou Slovenské centrum dizajnu prevzalo garanciu, zvíťazil návrh štúdia Andrej & Andrej. Ich ideový koncept je podľa ich vlastných slov postavený na vytvorení čo najväčšej sily upozornení verejnej ochrankyne práv. Zosilniť hlas! Dať upozorneniam dôraz! Zdôrazniť to, čo je dôležité! Inšpiráciou pri ich tvorbe bol okrem iného aj môj cieľ, ktorý som predstavila pri nástupe do funkcie. Mojou ambíciou bolo a stále je, zosilniť hlas občanov, aby rezonoval v činnosti orgánov verejnej správy, a tým napomôcť prinavráteniu dôvery ľudí k verejnej moci na Slovensku.Výkričník, ktorý je nosným a kľúčovým symbolom v novej identite, je interpunkčné znamienko používané na zdôraznenie vety. Podľa autorov nového vizuálneho štýlu je tento prvok všeobecne známy ako znak výstrahy a upozornenia. Zbavením sa jeho bežnej funkcie ukončenia vety a vložením ho do písmových znakov však dostávajú slová nový vizuálny dôraz. Vety písané takto upravenými znakmi sa stávajú upozorňujúcejšie a dôraznejšie.Kancelária verejného ochrancu postupne zavedie nový grafický štýl do jednotlivých online i tlačených materiálov.

Uverejnil používateľ Verejná ochrankyňa práv Streda 9. októbra 2019

(ts)

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu