foto: pixabay.com

Facebook o svojich používateľoch zhromažďuje údaje aj v tieňových profiloch. Na základe týchto informácií dokáže cielenejšie navrhovať pre používateľov priateľstvá. Ibaže rozsah informácií v tieňových profiloch a spôsob ich získavania je pre mnohých ľudí veľmi desivý.

V skutočnom živote, počas prirodzeného priebehu rozhovoru, nie je ničím neobvyklým rozhovoriť sa o osobe, ktorú účastníci rozhovoru možno poznajú.

Napríklad človek stretne nového človeka a v rámci zoznamovania sa povie, že pochádza z nejakého mesta. Vzápätí sa ukáže, že tento nový človek pozná niekoho v danom meste a začne o tejto osobe rozprávať.

Mnoho ľudí si môže myslieť, že takto to funguje aj na sociálnej sieti. Používateľ zadá do parametrov Facebooku informácie o svojej osobe a sociálna sieť mu na tomto základe navrhne priateľov z on-line sveta.

Ale technológie sociálnej siete fungujú v systéme, ktorý je ďaleko sofistikovanejší, ako bežné ľudské interakcie.

Algoritmus PYMK, čo je skratka „People You May Know“, teda ľudia, ktorých možno poznáte, je niečo, čo bežní používateľ nemusí úplne chápať. Fungovanie spomínaného algoritmu vysvetľuje v článku na gizmodo.com, Kashmir Hill.

Počas viacerých mesiacov, keď senior reportérka Kashmir Hill zisťovala informácie o algoritme PYMK a následne o ňom písala, počula množstvo zaujímavých príbehov. Napríklad vo svojom článku zverejnila vyjadrenie jedného nemenovaného advokáta, ktorý napísal, že zrušil svoj účet na Facebooku, keď mu v rámci PYMK prišiel návrh na priateľstvo s mužom, ktorý v jednom z jeho prípadov pôsobil ako obhajca protistrany.

Advokát s daným rivalom zo súdneho sporu komunikoval iba prostredníctvom osobného e-mailu, ktorý nijako nebol spojený s účtom na sociálnej sieti. Advokát z tejto situácie vyvodil záver, že Facebook musel bez jeho vedomia skenovať jeho osobný e-mail.

Takéto prepojenie na osoby sa ľuďom, ktorí nepoznajú pozadie, na akom pracuje Facebook, môže zdať nevysvetliteľné. Ak, ale používateľ vie aj o druhom spôsobe získavania informácií, ktoré používa sociálna sieť, podivné návrhy na priateľstvá už nie sú také nevysvetliteľné.

Za profilom Facebook, ktorý si používateľ vytvoril pre seba, je ešte jeden, takzvaný tieňový profil.

Tieňový profil je súbor, v ktorom sociálna sieť Facebook o používateľovi zhromažďuje a udržiava údaje, ktoré vytiahne z pozerania sa na informácie, ktoré dobrovoľne poskytujú priatelia používateľa.

Žiadny používateľ, by tieňový profil nemal vidieť alebo dokonca vedieť, že existuje. Táto zbierka informácií môže obsahovať telefónne čísla, e-mailové adresy a iné relevantné údaje o používateľovi, ktoré nemusí nutne umiestniť na svoj verejný profil.

Dokonca aj keď nikdy nezadal do Facebooku svoju druhú e-mailovú adresu alebo svoje domáce telefónne číslo, Facebook ju môže mať v archíve.

Je to preto, lebo každý, kto na sociálnej sieti používa funkciu „Nájsť priateľov“, umožňuje Facebooku skenovať svoje kontakty.

Takže ak má priateľ používateľa svoje kontaktné údaje na svojom telefóne a používa túto funkciu, môže Facebook priradiť meno daného používateľa k týmto informáciám a pridať ich do skrytého súboru.

Informácie z tieňových profiloví sú pomerne známym prvkom, ktorý Facebook používa už mnoho rokov. Väčšina používateľov, ale nevie aký silný význam a dosah má využívanie týchto informácií pre sociálnu sieť.

Pretože prepojenia s informáciami z tieňového profilu prebiehajú vo vnútri algoritmickej čiernej schránky Facebooku, ľudia nemôžu vidieť, ako hlboko sociálna sieť zachádza pri získavaní údajov o životoch svojich používateľoch. Až kým sa neobjaví nejasné odporúčanie na priateľstvo.

Facebook, teda neskenuje pracovný email advokáta, tak ako si to myslí advokát z uvedeného príkladu vyššie. Ale advokát má pravdepodobne svoju emailovú adresu v tieňovom profile, aj keď ju sám nikdy Facebooku neuviedol.

Ak sa niekto, kto má adresu advokáta vo svojich kontaktoch, rozhodol zdieľať ho s Facebookom, spoločnosť ho môže prepojiť s kýmkoľvek, kto ju má tiež, napríklad aj s obhajcom protistrany, v niektorom z jeho prípadov.

Samozrejme, Facebook neprezradí ako presne algoritmus PYMK funguje. Hovorca sociálne siete pre gizmodo.com uviedol, že pre tento konkrétny prípad, ale aj pre mnoho iných, môžu existovať mnohé iné vysvetlenia. Napríklad návrh priateľstva môže súvisieť s tým, že obaja používatelia sú z rovnakého mesta.

Sprístupnenie adresára je jedným z prvých krokov, ktoré Facebook od svojich používateľov pri prvej registrácii žiada. Je to preto, aby mu pomohol nájsť priateľov. Vyhľadanie priateľov prostredníctvom Facebook nástroja je veľmi jednoduché.

Ešte predtým ako používateľ potvrdí načítanie kontaktov zo svojho adresára s kontaktmi, Facebook ho upozorní, že informácie o používateľových kontaktoch budú odoslané na Facebook, aby pomohli jemu a ostatným ľuďom rýchlejšie nájsť priateľov. Toto vysvetlenie je celkom neurčité a neobjasní ho ani kliknutie na tlačidlo „viac informácií.“

V mobilnom telefóne môže mať človek okrem mien a čísiel svojich priateľov alebo známych aj iné informácie, napríklad, kde pracuje, aká je jeho prezývka, fotografiu a podobne.

Prostredníctvom informácií, ktoré sa používateľovi zobrazia po rozkliknutí tlačidla „viac informácií“ Facebook varuje, aby bol používateľ pri používaní týchto údajov rozumný.

Žiadosti o priateľstvo by mala daná osoba rozposlať iba tým, ktorých osobne pozná. Po odsúhlasení zdieľania kontaktov, každý údaj, ktorý sa v nich nachádza prejde na sociálnu sieť a tá ho následne začne využívať na hľadanie spojení medzi všetkými, ktorých používateľ pozná.

Existencia tieňových profilov bola odhalená v roku 2013, potom ako Facebook priznal, že v systéme PYMK našiel chybu a následne ju opravil.

Táto chyba bola v tom, že keď používateľ stiahol súbor s kontaktmi priateľov z Facebooku, tento zahŕňal nielen viditeľné kontaktné informácie priateľov, ale aj ich tieňové kontaktné informácie.

Tento problém, ale nespočíval v stiahnutí všetkých týchto informácií, ale v tom, že informácie, ktoré mali byť skryté sa zobrazili aj samotným používateľom. Facebook síce chybu opravil, ale údaje v tieňových profiloch zhromažďovať neprestal.

„Odporúčania na priateľstvá môžu byť založené na kontaktných informáciách, ktoré dostávame od ľudí a ich priateľov. Niekedy to znamená, že priateľ alebo niekto, koho poznáte, môže nahrať kontaktné informácie, napríklad e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré s vami spájame. Tento a ďalšie signály od vás nám pomáhajú uistiť sa, že ľudia, ktorých vám navrhujeme sú tí, ktorých pravdepodobne už poznáte a chcete sa stať ich priateľmi na Facebooku,“ napísal hovorca sociálnej siete Facebook v e-maily, ktorý zverejnila na gizmodo.com vo svojom článku Kashmir Hill.

Hovorca tiež dodal, že v súčasnosti Facebook pri zhromažďovaní dát do tieňových profilov, nevyužíva informácie z Instagramu ani z WhatsApp. Pre tento účel používa len informácie z Facebooku a z Messengera.

Zo zisťovania Kashmir Hill vyplynulo, že pod pojmom priateľ alebo niekto, koho poznáte, Facebook myslí kohokoľvek, kto mohol nejako označiť alebo uviesť používateľove telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vo svojich kontaktoch.

Zhromažďovanie kontaktných údajov od stoviek ľudí znamená, že Facebook pravdepodobne vie každú adresu, na ktorej používateľ kedy žil, pozná každú e-mailovú adresu, ktorú kedy používal, každé pevné číslo a číslo mobilného telefónu, s ktorým bol v spojení, všetky jeho prezývky, všetky profily na sociálnych sieťach, ktoré sú s ním spojené, všetky jeho predchádzajúce účty na prijímanie a odosielanie správ, ale aj všetko ostatné, čo niekto iný mohol o ňom pridať do svojho telefónneho zoznamu.

Pokiaľ ide o Facebook, ten tieto informácie na tieňových účtoch nepovažuje za svoje vlastné, sú to informácie, ktoré nahrali používatelia a ktorým aj patria.

Sociologička Danah Boyd tento jav nazýva „súkromie v sieti“. Všetci ľudia, ktorí poznajú používateľa, a ktorí sa rozhodli zdieľať svoje kontakty s Facebookom, uľahčujú Facebooku vytvárať prepojenia, ktoré možno používateľ ani nechce urobiť.

Pritom nejde o len o to, že napríklad používateľ nechce, aby niektorí ľudia o ňom odhalili niektoré informácie, ale aj o to, že s danou osobou mohol mať konflikt a podobne.

Údaje z tieňového profilu napomáhajú v úsilí Facebooku spájať toľko ľudí, koľko je len možné. So svojou obrovskou, skrytou čiernou knihou môže Facebook jednoduchšie vzájomne priraďovať osoby s inými osobami. Sieť môže vykonávať reťazové spájanie kontaktov.

„Mobilné telefónne čísla sú na identifikáciu ľudí dokonca lepšie ako čísla sociálneho zabezpečenia. Ľudia ich zverejňujú neustále a tieto čísla sú pevne spojené s ich identitou,“ povedal pre gizmodo.com bezpečnostný technológ Bruce Schneier.

Kashmir Hill píše aj o tom, ako vymazať tieto informácie zo sociálnej siete. Proces je, ale veľmi komplikovaný a dá sa povedať, že nemožný. Používateľ by totiž musel nájsť každú osobu na sociálnej sieti, ktorá kedy dostala jeho kontaktné informácie a odovzdala ich na Facebook. Následne by tieto osoby musel požiadať, aby vo svojom profile v správe kontaktov, dané údaje vymazali.

Tieňový profil, podobne ako funkcia „Ľudia, ktorých možno poznáte“ nemôžu byť pozastavené alebo zrušené. Jediná vec, ktorú môže používateľ urobiť na to, aby zabránil vytváraniu prepojení založených na kontaktoch v službe Facebook, sa dá urobiť v službe „Nastavenia ochrany osobných údajov“, kde treba zakázať vyhľadávanie na základe telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

„Keď sa rozhodnete nahrať svoje kontakty na Facebook, my berieme do úvahy vaše súkromie spolu s ochranou súkromia priateľov, rodiny a ďalších, ktorí vám dali svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Berieme na vedomie, že ľudia môžu chcieť vidieť kontaktné informácie, ktoré boli o nich nahraté na Facebooku, ale tiež máme zodpovednosť voči ľuďom, ktorí sa rozhodli tieto informácie nahrať na Facebook. Je to určitá rovnováha a aj naďalej budeme pokračovať v počúvaní spätnej väzby od ľudí,“ uviedol v e-mailovej komunikácii pre gizmodo.com hovorca sociálnej siete Facebook.

V súčasnosti zatiaľ Facebook neposkytuje možnosť, ako spravovať informácie v tieňovom profile, no všetky dotazy, ktoré odkomunikoval s Kashmir Hill, posunul ďalej.

Možno v budúcnosti Facebook prihliadne na komplikovanosť situácie a vytvorí nástroje, ktoré eliminujú negatívne dopady, ktoré vznikajú zo zhromažďovania údajov v tieňových profiloch.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu