Na prehliadke Kino na hranici je slovenská kinematografia každoročne vítaná. Jej aktuálny 16. ročník sa začne už v utorok 29. apríla a zo slovenskej kinematografie divákom predstaví až tridsať filmov. Sú medzi nimi zastúpené archívne diela zo Zlatého fondu slovenskej kinematografie aj najnovšie slovenské filmy, ktoré reprezentujú našu kinematografiu na významných festivaloch v zahraničí. Prehliadka v hraničnom meste Český Těšín a Cieszyn potrvá do 4. mája. 

Slovenské filmy budú na prehliadke Kino na hranici uvedené v troch programových sekciách. Najvýraznejšou je retrospektívna sekcia s tvorbou Dušana Hanáka, v ktorej sa premietne až trinásť titulov. Diváci uvidia najzásadnejšie a ešte aj dnes aktuálne Hanákove filmy, vrátane jeho ranej krátkometrážnej tvorby.

Tú reprezentujú filmy Výzva do ticha (1965), Učenie (1965), Prišiel k nám Old Shatterhand (1966), Omša (1967) a Deň radosti (1972). V programe retrospektívy je tiež Hanákov debut 322 z roku 1969, ďalej Obrazy starého sveta (1972), jeden z najžiadanejších archívnych filmov v zahraničí, a snímky Ružové sny (1976), Ja milujem, ty miluješ (1980), Tichá radosť (1985), Súkromné životy (1990) a Papierové hlavy (1995). Súčasťou retrospektívy bude aj dokumentárny film z cyklu Zlatá šedesátá: Dušan Hanák, ktorý o našom významnom režisérovi v roku 2009 nakrútil Martin Šulík. Retrospektíva sa uskutoční za osobnej účasti Dušana Hanáka a na prehliadke sa bude konať aj výstava jeho fotografií.

SFU-Ja milujem ty  milujes
Ja milujem, ty miluješ (1980), réžia Dušan Hanák

Zo starších filmov prehliadka ponúkne aj slovenské diela zaradené v tematickej sekcii Veľká vojna. Pri tejto príležitosti sa bude premietať šesť filmov, ktorých spoločnou výpoveďou je svedectvo o nezmyselnosti vojny. Ako najstarší z titulov na túto tému bude uvedený film Paľa Bielika Štyridsaťštyri (1957), premietať sa bude aj prvá poviedka z filmu Juraja Jakubiska Zbehovia a pútnici (1968). Do programu sú ďalej zaradené filmy Ľalie poľné (1972) Ela Havettu, Len lístok poľnej pošty (1977) Petra Solana, Signum Laudis (1980) Martina Hollého a Anjel milosrdenstva (1993) Miloslava Luthera.

SFU-Styridsatstyri
Štyridsaťštyri (1957), réžia Paľo Bielik

Pravidelnou súčasťou podujatia, ktoré je jedinečnou príležitosťou spoznávania filmovej kultúry a audiovizuálnej tvorby troch susedných krajín Poľsko, Česko a Slovensko, je sekcia so súdobou kinematografiou. Súčasnú tvorbu pod názvom Nové slovenské filmy bude zastupovať spolu jedenásť hraných, dokumentárnych i animovaných filmov z obdobia posledných dvoch rokov.

Vo výbere sú hrané filmy Zázrak Juraja Lehotského a Kandidát Jonáša Karáska, ďalej dokumentárne snímky Kauza Cervanová Roberta Kirchhoffa, Zamatoví teroristi trojice režisérov Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský a Peter Kerekes, Nový život Adama Oľhu, Exponáty alebo príbehy z kaštieľa Paľa Korca, Hodina dejepisu Dušana Trančíka a Stopy na hrebeni Pavla Barabáša, z animovaných filmov Pandy Matúša Vizára, Sneh Ivany Šebestovej a Fongopolis Joanny Kożuch.

Viacero z nich uvedú tvorcovia osobne, medzi nimi Peter Kerekes, Joanna Kożuch a ďalší. Prehliadky sa zúčastní aj estetik, filmový teoretik a jeden z autorov aktuálne vydanej publikácie z edičného oddelenia SFÚ Rozprava o westerne Peter Michalovič a generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký.

Slovenskú účasť na 16. ročníku prehliadky Kino na hranici zabezpečuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), v minulosti boli jej súčasťou retrospektívy slovenských tvorcov Juraja Jakubiska, Juraja Herza, Ela Havettu, Martina Slivku, Pavla Barabáša, Martina Šulíka, bratov Igora a Miloslava Lutherovcov, Štefana Uhra a v minulom roku Petra Solana. Pre záujemcov o slovenský film bude na prehliadke zabezpečený aj predaj publikácií a DVD nosičov zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

Viac informácií o prehliadke Kino na hranici môžete nájsť > TU

Na titulkovej fotografii hore je záber z filmu Zamatoví teroristi

Zdroj: Slovenský filmový ústav