[z fr. colporter a lat. comportare – nosiť so sebou] (angl. colportage; nem. e Kolportage) – rozširovanie, roznášanie, periodickej tlače predplatiteľom (abonmán), alebo náhodným kupujúcim prostredníctvom pouličného či stánkového predaja.

Dostatočný počet predplatiteľov prináša stály príjem, čo pozitívne vplýva na prácu redakcie a prináša jej obraz o čitateľovi periodika. Na druhej strane abonmán môže zvádzať redakciu k stagnácii, lebo nemusí o čitateľa bojovať. Pouličný či stánkový predaj umožňuje čitateľovi pružne prechádzať od titulu k titulu, preto môže spôsobovať výkyvy v náklade periodika, čo ovplyvňuje prácu v redakcii. Pouličná kolportáž sa nazýva kamelotáž (fr. camelotage). Periodická tlač sa pôvodne roznášala predplatiteľom priamo domov. Približne na začiatku druhej polovice 19. storočia ju začali predávať na bulvároch, uliciach a námestiach najväčších európskych a amerických veľkomiest príslušníci chudobných vrstiev (neraz deti), preto sa stal kamelot stal synonymom „bedára“ (romány typu Z kamelota milionárom). Pouliční predavači sa vyskytujú aj súčasných veľkomestách. Nosia obleky s nápisom či znakom príslušnej redakcie, vyvolávajú senzačné titulky z práve vydaného (často bulvárneho) periodika. Kamelotáž dnes dopĺňa stánkový a abonentský predaj.

Slovník mediálnej komunikácie zostavil IMEC.
Viac, nielen  o mediálnych pojmoch si môžete prečítať na www.medialnavychova.sk