Ľuboš Kukliš (foto: RVR)

Na plenárnom zasadnutí Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA) vo štvrtok 20. 5. 2021 bol za predsedu tohto zoskupenia zvolený Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Podpredsedníčkami a podpredsedami EPRA sa stali Stephanie Comey (BAI, írsky mediálny regulátor), Maria Donde (OFCOM, regulátor médií vo Veľkej Británii), Peter Matzneller, (DLM, združenie nemeckých regulátorov médií) a Mari Velsand (Medietilsynet, nórsky mediálny regulátor).

„Nachádzame sa kľúčovom období z pohľadu kreovania nového prístupu k regulácii obsahu v digitálnom prostredí a je veľmi dôležité, aby skúsenosť a pohľad mediálnych regulátorov zaznievali v prebiehajúcich diskusiách čo najvýraznejšie. Mňa veľmi teší, že požívame takúto vysokú dôveru medzi kolegami na medzinárodnej scéne a vybrali si práve nás, aby sme ich v tomto období a v týchto procesoch reprezentovali,“ uviedol Ľuboš Kukliš v reakcii na výsledok voľby nového vedenia EPRA.

EPRA je profesionálnym zoskupením regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, resp. audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré v čase svojho vzniku v roku 1995 deklarovalo svoj cieľ ako hľadanie konsenzu v interpretácii ustanovení Smernice Televízia bez hraníc pri implementácii do národných legislatív a vznikla ako iniciatíva národných regulačných orgánov.

Vďaka 25 rokom skúseností a robustnej sieti kontaktov na pracovnej úrovni, je EPRA najstaršou a najväčšou sieťou mediálnych regulátorov a je ideálnym prostredím pre výmenu informácií medzi regulátormi v Európe.

Členmi EPRA je 54 regulačných orgánov zo 47 krajín a Európska komisia, Rada Európy, Európske audiovizuálne observatórium a Úrad zástupcu OBSE pre slobodu médií sú stálymi pozorovateľmi platformy.

RVR sa činností EPRA zúčastňuje už od roku 1996 ako jej riadny člen. V rokoch 2000 a 2018 organizovala zasadnutia siete regulátorov v Bratislave.

Medzi hlavné priority EPRA na rok 2021 patria nenávistný prejav z pohľadu práva a regulácie; spolupráca v oblasti regulácie online platforiem; umelá inteligencia a jej možné dopady na reguláciu v budúcnosti. Viac informácií o programe EPRA na rok 2021 je dostupných > TU  (v anglickom jazyku).

RVR naďalej zároveň vedie pracovnú skupinu venovanú problematike dezinformácií v rámci Európskej skupiny mediálnych regulátorov ERGA, poradného orgánu Európskej komisie.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu