Bratislavské bábkové divadlo prichystalo aj na tento mesiac zaujímavý program pre svojich divákov.

Oslovili sme preto manažérku divadla pani PhDr. Lujzu Kittlerovú a vznikol krátky rozhovor, ktorý Vám prinášame na stránkach nášho portálu.

Kedy presne a za akých okolností vzniklo Vaše Bratislavské bábkové divadlo?

Bratislavské bábkové divadlo-Lujza Kittlerova
Lujza Kittlerová z Bratislavského bábkového divadla

Divadlo vzniklo v r. 1957 ako jedno z prvých profesionálnych divadiel pre deti na Slovensku (Štátne bábkové divadlo). V súčasnosti  bolo premenované na  Bratislavské bábkové divadlo a snaží sa pokračovať v napĺňaní  svojho poslania –  formou bábkových predstavení vniesť do  života  detí,  ale  i  dospelých  kvalitné  umelecké zážitky, ktoré prinášajú  nielen pobavenie, ale i poznanie a skúsenosť.

Čo Vás na Vašej práci baví najviac? 

Najkrajší pocit je vidieť  radosť a šťastie našich detských divákov, ich rozžiarené oči a zvedavé otázky po vzhliadnutí predstavení BBD. Teší nás aj spokojnosť rodičov, ktorí sa aj so svojim deťmi radi k nám vracajú, ako aj presvedčenie že vplyvom bábkového umenia vychovávame budúceho dospelého diváka, alebo možno aj novú  generáciu hercov, dramaturgov, alebo scénografov a výtvarníkov.

Ktoré z predstavení bábkového divadla patri medzi Vaše najobľúbenejšie?

Všetky predstavenia BBD sú pekné, každé je niečím iným zvláštne a osobité, no najviac mám rada – pre najmenšie detičky kreatívne predstavenie „Zvonček a Bambuľka“, pre staršie deti dobrodružné „Objavenie Ameriky“ , pre celú  rodinu zo starších inscenácií veľkolepého „Luskáčika“ a z najnovších stále viac obľúbené predstavenie „Opice z našej police“.

Koľko bábkohercov sa v divadle stará o to, aby sa deti cítili prijemne a preniesli sa do sveta rozprávky a  fantázie?

V umeleckom súbore BBD je 6 hercov a  8 herečiek. Všetci majú veľmi krásny vzťah k deťom už aj preto, že mnohí z nich sú aj sami rodičmi a všemožne sa snažia, aby boli naši diváci spokojní. Na javisku sa vedia premeniť na princezné, víly, škriatkov, zvieratká, ale aj nádherne oživovať bábky.

Smial som sa keď, som sa dozvedel, že vyzývate ľudí, aby Vám priniesli svoje hračky do predstavenia Opice z našej police, čí to bol vlastne nápad?

Dramaturgia BBD potrebovala do príbehu „Opice z našej police“ veľa plyšových opičiek, tak sa rozhodli požiadať o pomoc deti a tým podnietiť ich spolupatričnosť, ale aj tak trochu upozorniť na množstvo hračiek, ktoré dnes deti majú. Jeden z dôležitých motívov tejto inscenácie je  rozvíjať kreativitu a schopnosť dieťaťa oživiť neživú hračku a považovať ju dokonca za člena rodiny.

Ďakujem za rozhovor.

Zhováral sa

Marián Luha

 

– rozhovor vznikol v novembri 2013

– vždy aktuálny program predstavení Bratislavského bábkového divadla nájdete na web stránke www.babkovedivadlo.sk

Bratislavske babkove divadlo - Čin čin Bratislavske babkove divadlo - Opice Bratislavske babkove divadlo - Prasiatka Bratislavske babkove divadlo - Psíček a mačička Bratislavske babkove divadlo - Zlatovláska

Zdroj foto: BBD