Vznikol nový internetový magazín www.globalmagazin.sk oslovili sme preto pri tejto príležitosti jeho zakladateľa Mariána Balázsa (47), s ktorým tak vznikol krátky rozhovor, ktorý Vám prinášame  v rubrikách Masmédiá a Rozhovory.

Pripomeňme si, že pán Balázs bol pred novembrom 1989 aj spoluzakladateľom a redaktorom kresťanského samizdatového časopisu Zrno. Bol sledovaný ŠTB a preto nemohol dokončiť štúdium na Stavebnej fakulte VŠT v Košiciach. Bol aj signatárom petície Několik vět, podpísal tiež petíciu za prepustenie tzv. bratislavskej päťky.

pán Balázs, ku koncu roku 2012 ste stáli pri zrode internetového magazínu AM Report, ktorý vznikol pri Akadémii médií a v ktorom ste pôsobili ako šéfredaktor. No odišli ste už po šiestich mesiacoch a spustili ste nový internetový časopis Global magazín, v júli 2013. Čo sa stalo? Nepohodli ste sa so spoluzakladateľom AM Report a (ex) šéfom Slovenského syndikátu novinárov  pánom Jánom Fülem?

Áno, váš postreh je správny.

Nedávno ste si založili aj združenie Občianska platforma . Je  tento projekt predzvesťou novej slovenskej politickej strany? Váš aktívny záujem o politiku a veci verejné je totiž všeobecne známy. A aké je prepojenie medzi Global magazínom a iniciatívou Občianska platforma ?

Global magazín je nový internetový magazín určený najmä tým čitateľom, ktorí chcú čítať aj niečo iné než bulvár alebo len spravodajské denníky. Týmto čitateľom chceme ponúknuť takpovediac „iný uhol pohľadu“, t. j. hlbší pohľad na udalosti a v širšom kontexte vrátane hodnotového a zároveň aj inšpirácie pri čítaní a zážitok z čítania.

Občianska platforma, ktorú ste spomenuli, je občianskou iniciatívou, nie organizáciou s nejakou pevnou štruktúrou. Aktuálne je to platforma pre mimoparlamentné, teda občianske a odborné oponovanie politiky a podnety pre politiku.

Na verejnosti ste známy aj ako partner (ex) premiérky pani prof. Radičovej. Bude do magazínu článkami prispievať aj pani Radičová?

Global magazín má svoje ambície a tak si samozrejme budete môcť prečítať aj texty Ivety Radičovej, ktoré bezpochyby naplnia presne to, čo som v súvislosti s magazínom v predošlej odpovedi spomenul.

Aký je  Váš názor na kultúru slovenských médií?

Minulý rok zverejnili v Británii rozsiahlu správu o stave britského mediálneho prostredia. Správa má dvetisíc strán a ako základné charakteristiky britských médií menuje neetické správanie sa, úplatnosť, resp. korupciu, prepojenie s určitými politickými kruhmi, zasahovanie do súkromia a neakceptovateľnú mieru obťažovania osôb. Tvrdím, že na Slovensku to platí rovnako.

Značná časť mediálneho priestoru je prepojená s oligarchiou a politickým prostredím, funguje spôsobom „bejby“, alebo bielikovsky poplatne, alebo potom neškodne povrchne. Relevantné slovenské médiá sa snažia podsúvať ilúzie o tom, že nie sú nikým ovplyvňované, že sú neutrálne, objektívne, ale vidíte, že je to hlúposť. Popri tom sa spravodajstvo bulvarizuje a z moderátoriek sa robia celebrity. Bulvár používa eštebácke spôsoby a správa sa stupídne..

Je naozaj povážlivé, ak niekdajší šéfredaktor významných novín otvorene povie, že ich už nečíta a že dokonca uvažoval, či im vôbec poskytne rozhovor. A keď sme sa dozvedeli, že novinárka z Pravdy písala podľa inštrukcií ministra, táto bejby sa nemusela obávať ani straty zamestnania a noviny sa za to ani neospravedlnili. To je choré. Vo vyspelých demokraciách by z toho bol poriadny škandál aj s dôsledkami. Kultúra médií a kultúra demokracie sú ako spojené nádoby. Mimochodom, všimli ste si napríklad, že po nástupe tejto vlády TV Markíza zrušila hlasovanie divákov v diskusnej relácii? Prečo asi? Ale keď predtým mnohí upozorňovali, že hlasovania sú zjavne zmanipulované a mali by sa zrušiť, televízia to odmietala. Vtedy to niekomu vyhovovalo. A odrazu už nie je potrebná ani dlhoročná diskusná relácia. Treba povedať, že konečne. Ale je niekto, kto si myslí, že je to len zhoda okolností, že sa zrušila práve teraz, po opätovnom nástupe červených brigád?

Pozrite sa na nedávnu kauzu zrušenia hovorcovskej Maliny. Presne takto to na Slovensku funguje. V spoločnosti, na pracoviskách i v médiách. Na Slovensku sa opäť zavádzajú totalitné spôsoby a viaceré médiá sa tomu dobrovoľne podvolili. Viaceré médiá neinformujú o politike, ale robia politiku.

Dovolím si tu spomenúť aj to, že mnohí komentátori ako zmyslov zbavení kritizujú Viktora Orbána vrátane toho, že vraj v Maďarsku nie je dostatočná sloboda médií. Ale keď si zapnete maďarské televízne stanice alebo otvoríte maďarské noviny, nájdete aj provládne aj protivládne. Takže títo slovutní páni akože komentátori si akosi nevšimli, že otvorená kritika vlády je v Maďarsku možná a nie je likvidovaná a ani sa nerušia žiadne anticeny. Samozrejme, je ľahšie kritizovať niečo v zahraničí a nevidieť, že doma to máme v mnohonásobne horšej podobe.

Ako sa chcete zviditeľniť, aby sa o magazíne Global čitatelia dozvedeli? Chystáte aj nejakú kampaň?

Nie, neplánujeme žiadnu kampaň. Hoci marketéri povedia, že bez kampane to nejde. Za týmto projektom totiž nestojí žiadna finančná skupina, ani bohatí biznismeni či veľkí zadávatelia reklám. Stojí za ním vôľa prinášať čitateľom niečo zmysluplné, čo tu chýba. Takže radšej si trpezlivo počkáme, kým si Global magazín nájde cestu k čitateľom a čitatelia k nemu. A nebude ani spoplatnený. Považujem za urážlivé voči čitateľom, ak za to, aby si niečo mohli prečítať, majú platiť tretej strane, ktorá sa na tvorbe nijak nepodieľa.

Aké sú Vaše plány a ciele? Koho by ste chceli osloviť novým magazínom?

Ako som spomenul, nezdieľame povrchný ani bulvarizujúci prústup. Chceme ponúknuť niečo, čo v súčasnej ponuke chýba. Takže je to magazín pre tých, ktorí chcú čítať aj niečo iné než len bulvár alebo len spravodajsky zamerané denníky.

Je na Vás nejaký kontakt? Na ktorom by Vás mohli naši čitatelia zastihnúť. Rozhovor by tak mohol s nimi pokračovať ďalej.

mailový kontakt na Global magazín je globalmagazin@gmx.com

Ďakujem za rozhovor.

Úprimne sa teším vždy keď vznikne nový internetový projekt.
Global magazínu teda držím päste.

Zhováral sa

Marián Luha

– rozhovor vznikol v novembri 2013

 

Alebo aj rozhovor s pani prof. Radičovou z mája 2013 – TU