Zuckerberg v posledných mesiacoch ohlásil viacero zmien, ktoré menia a ešte len zmenia fungovanie najväčšej sociálnej siete Facebook.

Najnovšie šéf spoločnosti Facebook vyhlásil, že vlády jednotlivých krajín po celom svete, by mali byť aktívnejšie pri regulácii internetu a veľkých technologických spoločností.

O svojich myšlienkach je dokonca pripravený diskutovať so zodpovednými zákonodarcami po celom svete. Informácie zverejnil Sky news.

V otvorenom liste, ktorý je zverejnený na firemnom blogu spoločnosti Facebook zakladateľ sociálnej siete hovorí, že spoločnosti ako Facebook majú obrovskú zodpovednosť a rozhodujú o zásadných veciach.

Jednou z týchto vecí je aj rozhodovanie o tom, ktorý obsah je škodlivý alebo predstavuje politickú reklamu, či o tom ako zabrániť sofistikovaným kybernetickým útokom.

Zuckerberg sa domnieva, že zákonodarcovia jednotlivých krajín by mali byť aktívnejší pri určovaní pravidiel pre internet. Len tak môže byť zachovaná sloboda ľudí vyjadriť sa a sloboda podnikateľov budovať nové veci.

Regulácia je potrebná v štyroch oblastiach: škodlivý obsah, integrita volieb, súkromie a prenos údajov. Internetové spoločnosti by mali znášať zodpovednosť za presadzovanie noriem týkajúcich sa škodlivého obsahu.

Ľudia na internete využívajú rôzne služby na zdieľanie obsahu, ktoré majú vlastné politiky a procesy. Aj z tohto dôvodu je potrebný štandardizovanejší prístup.

Jedným z možných riešení je, aby boli stanovené normy, ktorými sa bude riadiť distribúcia škodlivého obsahu a zároveň, aby sa kontrolovali ako sú tieto normy dodržiavané.

Normy by mal stanoviť východiská pre to, čo je zakázané. Spoločnosti by mali vybudovať systémy, ktoré zabezpečia, aby sa zverejňoval a šíril škodlivý obsah čo najmenej.

Okrem toho by spoločnosti mali zverejňovať štvrťročné reporty, o tom ako sa im darí odstraňovať takýto obsah. Na základe toho bude možné vidieť, ktoré spoločnosti sa v tomto smere zlepšujú a kde je potrebné stanoviť normy.

Potrené je podľa Zuckerberga vyriešiť aj otvorené otázky ohľadom GDPR. Ochrana údajov a súkromia vyžaduje komplexné harmonizované riešenie pre celý internet. Ľudia na celom svete žiadajú komplexnú reguláciu ochrany súkromia v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov.

„Súhlasím s nimi. Domnievam sa, že pre internet by bolo dobré, ak by viac krajín prijalo nariadenie, ako napríklad GDPR, ktoré by tvorilo spoločný rámec,“ na firemnom blogu uviedol Zuckerberg.

Spoločný rámec by pomohol k tomu, aby internet nebol roztrieštený. V súčasnosti uplatňované regulácie, ktoré sa líšia v jednotlivých krajinách komplikujú spoločnostiam zavádzanie nových produktov, pretože podmienky v každej krajine sú odlišné.

Na internete je potrebné stanoviť jasné pravidlá o tom, kedy možno informácie využiť na verejný záujem a ako by sa tieto informácie mali uplatňovať pri nových technológiách, ako napríklad umelá inteligencia.

Zuckerberg podporuje aj štandardný prenos údajov a projekt otvoreného prenosu údajov. Stanovenie pravidiel v tejto oblasti by zabezpečilo, že používatelia si budú môcť presúvať svoje údaje medzi rôznymi službami.

Zakladateľ najväčšej sociálnej siete je pripravený rokovať o svojich myšlienkach so zákonodarcami v jednotlivých krajinách. Podľa jeho presvedčenia je načase aktualizovať pravidlá na internete, aby sa definovala jasná zodpovednosť ľudí, spoločností a vlád.

titulková foto: Mark Zuckerberg (foto: FB Newsroom)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu