Začiatkom decembra 2017 bol spustený najnovší ročník projektu Cirkulátor, ktorý organizujú študenti Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy UKF v Nitre. Študenti môžu svoje práce prihlásiť do tohto ročníka do 26. marca 2018.

Projekt Cirkulátor reprezentuje Katedru masmediálnej komunikácie a reklamy už obdivuhodných 13 rokov. Počiatky jej vzniku sa datujú od roku 2004.

„Cirkulátor vznikol ešte v roku 2004, teda rok potom, ako bola vôbec Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy založená a to na podnet študentov 3. Ročníka. Na jej organizácii a zabezpečení sa už odvtedy podieľajú študenti všetkých ročníkov pod dohľadom pedagógov katedry. S jej vznikom sa spájajú pedagogické esá katedry, z ktorých mnohí na katedre už v súčasnosti nepôsobia, no projekt, pri ktorého zrode boli, sa stále teší úspechu. Cieľom je predovšetkým motivovať mladých ľudí s nápadmi, s nasadením a pomôcť im otvoriť dvere do sveta reklamy, marketingu a médií. Súťaž teda vytvára jedinečnú príležitosť pre študentov, predviesť svoje schopnosti existujúcim reklamným agentúram, ktoré každoročne tento projekt podporujú,“ pre mediahub.sk uviedla Veronika Szabóová z PR tímu Cirkulátor.

Fotka z workshopov – hojná účasť (foto: Cirkulátor)

Súťaž má svoju štruktúru, skladá sa z niekoľkých etáp, ktoré majú svoju postupnosť. Všetko sa začína workshopmi, ktoré sa tento rok konali 28. novembra 2017 na pôjde domácej katedry.

Pozvanie na ne prijalo až 9 odborníkov, ktorí sa vo svojich príspevkoch plnohodnotne venovali jednotlivým oblastiam reklamy, ktoré zároveň korešpondujú s jednotlivými kategóriami, do ktorých môžu študenti prihlásiť svoje práce. Spätná odozva bola veľmi pozitívna.

„Musíme skonštatovať, že sme na novembrové workshopy dostali naozaj veľmi pozitívne feedbacky. Svedčia o tom aj komentáre pod albumom tohto eventu, ale aj atmosféra, ktorá v ten deň v priestoroch katedry panovala. Plné boli stoličky, tulivaky, diváci sa nebáli pýtať na to, čo ich zaujímalo a keďže sa každý z pozvaných spíkrov venoval jednej z 11 kategórií, do ktorých možno práce prihlásiť, vytvorila sa tak naozaj pestrá a plnohodnotná škála vedomostí,“ pre mediahub.sk zhodnotila priebeh worshopov, Veronika Szabóová.

Zasadnutie poroty a hodnotenie všetkých prihlásených prác (foto: Cirkulátor)

Po workshopoch nasleduje vyhlásenie súťaže, ktoré sa udialo 1. decembra 2017. Študenti môžu zasielať svoje práce do 11-tich súťažných kategórií, z ktorých potom odborná porota nominuje niekoľko najlepších prác z každej kategórie a, samozrejme, určia víťazov. Veľmi odvážne znie najmä kategória skupinový projekt, ktorá funguje veľmi odlišne od ostatných kategórií. Skupiny, ktoré sa prihlásia do tejto súťažnej kategórie musia v priebehu 24-hodín spracovať reálne zadanie, ktoré dostanú v jeden, vopred avizovaný deň. To je naozaj veľká výzva.

„Do tejto kategórie sa zvyčajne prihlasuje od 5 do 10 skupín. Momentálne máme ešte vyše mesiaca pred deadlinom a zatiaľ máme zaevidované 3 prihlášky. Táto kategória je jednoznačne výzvou, pretože prihlásené skupiny naozaj až do osudného dňa nevedia vôbec, čo ich čaká. Zadanie je reálne, predložené reklamnou agentúrou, s ktorou v danom ročníku spolupracujeme a práve oni hodnotia úroveň zvládnutia briefu , či už z hľadiska idey, ale i vizuálneho prevedenia,“ priblížila pre mediahub.sk podrobnosti o kategórii skupinový projekt Veronika Szabóová z PR tímu Cirkulátor.

Atmosféra galavečera – návštevníci si prezerajú nominované práce (foto: Cirkulátor)

Vyvrcholením súťaže je galavečer, ktorý sa nesie v prestížnom a priateľskom duchu. Termín tohtoročného galavečera je naplánovaný na 11. apríla 2018 v LifeHouse v Nitre. Súčasťou galavečera bude vernisáž nominovaných prác, občerstvenie a na obohatenie celej atmosféry bude hrať živá hudba.

Samozrejme, nebude chýbať ani to najpodstatnejšie, teda slávnostná ceremónia v podobe vyhlásenie víťazov, odovzdania cien, ale i špeciálnych ocenení. Tí najlepší môžu dokonca dostať ponuku na stáž v jednej z renomovaných reklamných agentúr, čo je vynikajúci odrazový mostík do reklamnej profesie.

Každý rok sa do súťaže prihlási v priemere 120 talentovaných súťažiacich. Toto číslo je ale len orientačné, pretože jeden súťažiaci posiela do súťaže aj dve alebo tri svoje práce. Najviac prác je vždy prihlásených do kategórie printová komerčná reklama.

„Jednoznačne dominujúcou kategóriou je printová komerčná reklama. Takmer 90% prihlásených tvorí práve print. Zároveň však takáto práca býva súbežne zaradená a posudzovaná aj v kategórii reklamný text/slogan a reklamná fotografia. Takže tieto 3 sú prevládajúce. Minulý rok zaznamenala veľký úspech i kategória reklamný dizajn, do ktorej sa prihlásilo množstvo naozaj inšpiratívnych a prepracovaných diel. Niet sa preto čomu čudovať, že práve v rámci tejto kategórie nominovali porotcovia najviac prác, a to 9, čo svedčí o tom, že kvalita bola naozaj vysoko. Na druhej strane, kategóriou, do ktorej nechodia takmer žiadne (niekedy naozaj žiadne) práce je marketingová kampaň. Asi z dôvodu, že je to viac strategické, než kreatívne,“ pre mediahub.sk uviedla Veronika Szabóová z PR tímu Cirkulátor.

Trofej pre víťaza danej kategórie (foto: Cirkulátor)

Keďže súťaž má medzinárodný charakter, v tomto roku sa tím organizátorov rozhodol urobiť osvetu na prestížnej Univerzite Karlovej v Prahe. Táto osveta sa ukázala ako účinná, napríklad do kategórie skupinový projekt sa ako prví prihlásili študenti z tejto univerzity.

Veľké očakávania majú organizátori aj pri prihlasovaní individuálnych prác zo strany českých študentov, pretože na základe rozhovorov s českými kolegami možno skonštatovať, že existuje veľké nadšenie pre ich zapojenie sa do súťaže.

„Cirkulátor prináša množstvo výhod, a to nielen pre tých študentov, ktorí svoje práce prihlásia a bojujú tak o výhru a najmä stáž. Je tiež veľmi prínosným pre študentov, ktorí sa na jeho organizácii podieľajú. Naozaj to piluje množstvo sfér a študenti sú vlastne už popri klasických školských povinnostiach motivovaní robiť niečo najviac, bez rád o každom kroku. Skrátka s použitím vlastnej hlavy,“ vyzdvihla hodnoty Cirkulátora Veronika Szabóová.

Komunikácia 13. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Cirkulátor sa nesie v znamení poverami opradeného čísla 13. Organizátori, ale veria, že študenti netrpia triskaidekafóbiou, teda z chorobného strachu z čísla 13 a súťaž obohatia o svoje kreatívy v hojnom počte.

Študenti pripravujú priestory pre slávnostný galavečer (foto: Cirkulátor)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu