Už tretím rokom prebehlo na sociálnej sieti Facebook  hlasovanie verejnosti k Cene ARCH. Tento rok mohli všetci záujemcovia  hlasovať a vyberať svojho favorita medzi 10 nominovanými dielami,  ktoré vybrala na nominácie Ceny ARCH 2013 redakčná rada časopisu ARCH.  Najviac hlasov  získal a víťazom Ceny verejnosti Ceny ARCH 2013 sa stal pasívny  drevoslamený dom na severnom svahu v Melčiciach od architektov Martina Šichmana a Borisa Meluša.

Všetci, ktorí sa zapojili do hlasovania boli automaticky zaradení aj  do žrebovania o zápožičku štýlového auta MINI COOPER na víkend  s plnou nádržou. Žrebovanie sa uskutočnilo v priestoroch  vydavateľstva za prítomnosti odborných redaktoriek. Výhercov  vyžrebovala konateľka Vydavateľstva Eurostav Darina Lalíková. Výhercom  MINI COOPER-u na krátkodobé zapožičanie sa stal Ľubomír Bízik.

Cena ARCH 2013-vyherca MINI
Ľ. Bizík, výherca Cena verejnosti Ceny ARCH 2013 v zápožičanom aute MINI COOPER

Cena ARCH je prestížnou cenou za architektúru, od roku 1998  udeľovanou mienkotvorným odborným časopisom ARCH o architektúre a inej  kultúre, ktorý od roku 2006 vydáva Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o.

Zámerom ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej  scény a prispieť tak k jej ďalšej kultivácii. Cena ARCH má vysoký  profesionálny kredit, ktorý zabezpečuje účasť špičkových európskych  architektov v porote. Jej špecifickým znakom je pravidlo, že sa do nej  nemožno prihlásiť. Nominácie na Cenu ARCH udeľuje každoročne redakčná  rada časopisu, ktorú tvoria významné osobnosti slovenskej  a stredoeurópskej architektonickej scény.

O udelení Ceny ARCH 2013 rozhodovala medzinárodná porota v zložení  Andrea Bacová (šéfredaktorka časopisu ARCH, Slovensko), Dieter Henke  (Rakúsko), Ladislav Kuba (Česká republika), Juraj Šujan (Slovensko) a   Ľubomír Závodný (Slovensko). Porota posudzovala desať architektonických diel, ktoré na tohoročnú cenu nominovala redakčná  rada časopisu.

Drzitelia ocenenia ARCH 2013
zľava šéfredaktorka časopisu ARCH Andrea Bacová, členovia víťazného autorského kolektívu – Miroslava Gašparová, Matej Grébert, Juraj Benetin, v pozadí člen poroty Ľubomír Závodný; foto: Blanka Golejová

Porota posudzovala desať architektonických diel: polyfunkčné centrum Nová Mýtna v Bratislave (Zdeněk  Machanec, Rudolf Benček, Jaroslav Tkáč), Letný pavilón SNG v  Bratislave (Martin Jančok / Plural, Aleš Šedivec / Totalstudio),  Refinery Gallery v Bratislave (Martin Paško / ADOM . M STUDIO / design  factory), rodinný dom Patio v Nitre (Ivan Matušík), SPOTs – konverzia  výmenníkových staníc na kultúrne body v Košiciach (kolektívy  architektov), rodinná usadlosť na Orave (Peter Lacko, Filip  Tittelbach, Anna Eiseltová / A.LT architekti), bytový komplex  Slnečnice v Bratislave-Petržalke (Juraj Benetin, Lenka Beňušová, Peter  Cibulka, Miroslav Čatloš, Juraj Česelský, Ján Droždiak, Miroslava  Gašparová, Matej Grébert / COMPASS), rodinný dom na Dlhých dieloch v  Bratislave (Maroš Fečík / plusminusarchitects), pasívny drevoslamený  dom v Melčiciach-Lieskovom (Martin Šichman, Boris Meluš / oximoron) a  Košický hrad – revitalizácia na vrchu Hradová (Ján Sekan, Richard  Krajči, Branislav Ivan / ARCHIKON).

Laureáti Ceny ARCH 2013:

Bytový komplex Slnečnice, Bratislava-Petržalka

Architekti: Juraj Benetin, Lenka Beňušová, Peter Cibulka, Miroslav   Čatloš, Juraj Česelský, Ján Droždiak, Miroslava Gašparová, Matej  Grébert / COMPASS, spolupráca – realizačný projekt: KONSTRUKT PLUS

Cena ARCH 2013-Projekt Slnečnice
Projekt Slnečnice

Z hodnotenia poroty vyberáme:

Andrea Bacová: „Prímestská suburbanizácia je to, čo sa  na Slovensku neuberá správnym smerom. V týchto polohách nevzniká veľa  kvalitných konceptov. Tu by som rada vyzdvihla práve Slnečnice. Sú tým  priaznivým príkladom, ako by sa to mohlo robiť, a majú kvalitu, ktorá  spĺňa naše očakávania v tomto segmente. Aj keď ide o štandardný,  určite je to nasledovaniahodný vzor. Koncept Slnečníc dôsledne pracuje  aj s verejným priestorom.“

Dieter Henke: „Slnečnice považujem za dobrý projekt. Z  pohľadu architekta pohybujúceho sa na rakúskej scéne považujem verejné  priestory za výborne vyriešené. To, že investor upustil od  predzáhradiek, považujem za veľký benefit, pretože to vygenerovalo  verejný priestor, ktorý je hodnotou pre všetkých obyvateľov. To je  v obytných sídliskách na periférii veľmi dôležité.“

Ladislav Kuba: „… vytvořit na zelené ploše, kde není  vůbec nic, něco, co funguje a má vnitřní prostor – svůj vlastní  urbanismus –, je určitě těžký oříšek. Ve městě se dá navázat na okolní  uliční zástavbu. … u Slunečnic urbanismus je a je vytvořen nově.“

Juraj Šujan: „… pri bytovkách (je) obzvlášť dôležité,  aký vytvárajú spoločný priestor, a to nielen vonku, ale aj vo vnútri  domu, čo je v moci architekta a na čo by sa mal sústrediť. A s ním sa  autori vysporiadali excelentne. Myslím si preto, že Slnečnice sú  jednou z prác, ktorá by mohla takýto signál vyslať.“

 

BMW Group

BMW Group je vďaka svojim značkám BMW, MINI a Rolls-Royce vedúcim  prémiovým výrobcom automobilov a motocyklov na svete. BMW Group má ako  globálna spoločnosť 28 výrobných a kompletizačných závodov v 13  krajinách, spolu s globálnou predajnou sieťou vo viac ako 140 krajinách.

 

Zdroj: BMW Group Slovakia