Miriam Benčíková – Kušnírová je novou prezidentkou Rady pre reklamu
zdroj: RPR

Rada pre reklamu (RPR), ktorá je orgánom etickej samoregulácie reklamy na Slovensku, zvolila na svojom výročnom zasadnutí novú prezidentku. Stala sa ňou Miriam Benčíková – Kušnírová, ktorá v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie pôsobí už viac ako 20 rokov.

Od r.1994 pracovala v reklamných a sales promotion agentúrach. Zastávala marketingové a brand pozície v spoločnosti SAB – Miller, Vitana a.s. a neskôr viedla marketingovú komunikáciu EuroTelu, ktorý bol jedným zo zakladajúcich členov RPR. Bola zodpovedná za rebranding EuroTelu na T-Mobile a prispela k vybudovaniu novej značky na Slovensku. Zodpovedala aj za integráciu značiek T-Mobile a T-Com. Je dlhoročnou členkou Prezídia RPR a v roku 2014 sa stala čestnou členkou RPR.

[quote align=“center“ color=“#999999″]„Vedenie Rady pre reklamu preberám po úspešnom pôsobení Zuzany Mistríkovej, ktorej by som chcela poďakovať za jej doterajšiu prácu. Symbolických 20 rokov, ktoré v Rade oslávime tento rok, je dobrou príležitosťou na zhodnotenie, ako výrazne sa vnímanie etiky v reklame posunulo vpred a stalo sa trhovým štandardom. Ja sama by som na poste prezidentky rada prispela k budovaniu povedomia o etike a profesionálnych štandardoch ako aj o činnosti Rady pre reklamu a to hlavne v prostredí menších zadávateľov a online reklamy“ uviedla M. Benčíková – Kušnírová[/quote]

Zmeny boli prijaté aj v zložení Prezídia RPR, do ktorého boli zvolené dve nové členky, Drahomíra Juríková (Slovak Telekom, a.s.) a Zuzana Stanová (Rajo, a.s.)

Prezídium RPR aktuálne pracuje v tomto zložení: Miriam Benčíková- Kušnírová (prezidentka RPR), Andrea Cocherová (viceprezidentka RPR), Michal Arpáš (Asociácia vydavateľov tlače), Jarmila Halgašová (Potravinárska komora Slovenska), Drahomíra Juríková (Slovak Telekom, a.s.), Martin Ranuša (Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.), Róbert Slovák (Klub reklamných agentúr Slovenska), Zuzana Stanová (Rajo, a.s.) a Patrik Ziman (Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc).

Valné zhromaždenie taktiež potvrdilo funkčné obdobie Arbitrážnej komisie RPR a zároveň zvolilo dvoch nových členov, ktorými sa stali Miroslava Remenárová (Pivovary Topvar, a.s.), ktorá reprezentuje zadávateľov reklamy a Radoslav Kutaš, právnik a spoluautor Etického kódexu.

Arbitrážna komisia RPR je nezávislý orgán, do kompetencie ktorého spadá rozhodovanie o otázkach v oblasti reklamnej etiky, posudzovanie sťažností na reklamu, vydávanie arbitrážnych nálezov a atestov. Jej členmi sú významné osobnosti reprezentujúce zadávateľov, reklamný priemysel, agentúry, médiá, ale aj odborníci z oblasti práva, psychológie, ochrany spotrebiteľa či ekonómie. Zloženie Komisie zaručuje nezávislosť vydávaných rozhodnutí a je zárukou objektívneho a odborného posúdenia sťažností.

Miriam Benčíková – Kušnírová je novou prezidentkou Rady pre reklamu - zdroj-pixabay.com
ilustračná foto, zdroj: pixabay.com

Valné zhromaždenie tiež doplnilo základný dokument etickej samoregulácie reklamy – Etický kódex reklamnej praxe (Kódex).

Kódex je súhrn etických pravidiel, ktoré sa subjekty marketingovej komunikácie na Slovensku rozhodli dodržiavať. Na základe Kódexu posudzuje Arbitrážna komisia RPR sťažnosti spotrebiteľov a konkurentov na reklamy, ktoré považujú za neetické.

Doplnenia boli prijaté v článku, ktorý upravuje umiestnenie reklamy alkoholických nápojov (čl. 28), v rámci ktorej sa okrem iného zakazuje umiestňovať reklamu alkoholu na podujatiach určených výlučne pre maloletých, pričom zákaz sa vzťahuje explicitne aj na reklamnú komunikáciu prostredníctvom sponzorstva.

Zároveň sa zavádza povinnosť umiestniť do on-line reklamného priestoru, v ktorom sa realizuje reklama alkoholických nápojov, vstupné upozornenie, týkajúce sa veku spotrebiteľa, s možnosťou spotrebiteľa odmietnuť vstup do daného priestoru.

Novelizovaný Kódex zohľadňuje požiadavky členov RPR, členov Arbitrážnej komisie, európskych orgánov etickej samoregulácie reklamy  ako aj aktuálne trendy v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie. Tieto zmeny a doplnky Etického kódexu nadobudli platnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením 21. apríla 2015 a účinnosť 1. júla 2015.

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy, ktorý vznikol v roku 1995. Hlavným cieľom RPR je presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná a pravdivá reklama, ktorá nie je v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže a je pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média, prípadne ich združenia. V súčasnosti má RPR 22 samostatných členov, 4 asociácie a 3 čestné členky. Členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex.

Rada pre reklamu zastáva tiež funkciu reprezentanta komunikačného priemyslu v diskusiách o strategických a legislatívnych otázkach spojených s týmto priemyslom.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu