repre foto: spot A. Kisku

Ľubomír Bajaník a Janette Štefánková, moderátori spravodajstva verejnoprávnej televízie RTVS, sa stali nechtiac tvárami v kampani vznikajúcej politickej strany Andreja Kisku.

Keďže televízne tváre sú verejne známe, sú často terčom záujmu politických strán, alebo firiem pre účinkovanie do reklám, aby tak cez ich popularitu komunikovali svoje vízie, služby, alebo produkty. Verejnoprávna televízia by mala byť ale apolitickou inštitúciou.

Zákon o Vysielaní a retransmisii napríklad priamo moderátorom televízneho spravodajstva a politicko-publicistických programov zakazuje účasť v reklamách.

„Vo vysielaní programovej služby nesmú v reklame ani v telenákupe účinkovať hlásatelia, moderátori a redaktori spravodajských a politickopublicistických programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku,“ uvádza Zákon o vysielaní a retransmisii v paragrafe 34, v odseku 3.

Žiadna osoba alebo inštitúcia nepožiadala RTVS ani samotných moderátorov o udelenie súhlasu na použitie záznamu vysielania spravodajského programu v propagačnom videu prezidenta SR. RTVS vzhľadom na svoje verejnoprávne postavenie neudeľuje žiadnemu politickému ani inému subjektu súhlas, aby použil programy RTVS v rámci politickej reklamy a propagácie,“ uviedla pre Mediahub.sk Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS.

RTVS zdvorilo požiada prezidenta SR, aby predmetné video upravil, pretože tým môže vzniknúť precedens do budúcna,“ doplnila pre Mediahub.sk Erika Rusnáková.

Andrej Kiska na naše otázky neodpovedal. Svojím konaním porušila agentúra, ktorá mu spot vytvorila, autorský zákon. Kiska ale naisto video musel odsúhlasiť.

Autorský zákon uvádza, že dielo možno použiť len so súhlasom autora (§ 19, bod 2), diela možno spojiť len so súhlasom autora (§ 7, bod 1), autor má právo rozhodnúť o zverejnení alebo o nezverejnení svojho diela (§ 18, bod 2).

Prečítajte si stanovisko Rady pre vysielanie a retransmisiu „V § 34 ods. 3 ZVR je stanovené: “ Vo vysielaní programovej služby nesmú v reklame ani v telenákupe účinkovať hlásatelia, moderátori a redaktori spravodajských a politicko-publicistických programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku.“ Dôležité je, aby reklama alebo telenákup boli odvysielané v rámci programovej služby, čo v tomto prípade naplnené nie je – video, sa nachádza na YouTube, čiže nejde o programovú službu. Pokiaľ sa teda video neobjaví v rámci programovej služby (Jednotka, Dvojka atď.) vysielateľa, zákon o vysielaní a retransmisii porušený nie je. Ak predmetné zábery z propagačného videa A. Kisku, v ktorých sú zobrazení moderátori RTVS a ktoré sú vlastníctvom RTVS, boli použité bez súhlasu RTVS, Rada pre vysielanie a retransmisiu nie je kompetentná konať. V tomto prípade je aktívne legitimovaný na podanie žaloby na súd priamo vysielateľ RTVS,“ uviedla pre Mediahub.sk Ivana Furjelová, hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Aktualizácia: 6.6.2019 po dvoch týždňoch (!) Andrej Kiska video z Youtube stiahol:

Video 3/10 sa na Youtube kanáli A. Kisku po vyše dvoch týždňoch už nenachádza (repro foto: YouTube)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu