Spoločnosti Facebook, Twitter a YouTube sú pri odstraňovaní nenávistného obsahu zo svojich platforiem úspešnejšie. Vyplynulo to z tretieho monitorovania Európskej Únie v rámci „Kódexu správania“.

Európska komisia v máji 2016 vytvorila spoločne s technologickými spoločnosťami Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft dokument s názvom „Kódex správania“, v ktorom sa uvedené spoločnosti zaviazali bojovať proti šíreniu nenávistného prejavu na ich platformách.

V „Kódexe správania“ uvedené spoločnosti súhlasili s tým, že ich činnosť v odstraňovaní nahláseného nezákonného obsahu na ich platformách, sa zlepší.

Cieľom je skontrolovať a odstrániť nahlásený nenávistný prejav za menej ako 24 hodín. Samozrejme, toto nie je jediný cieľ kódexu, medzi ďalšie patria napríklad, podpora občianskej spoločnosti a koordinácia s vnútroštátnymi orgánmi.

V článku, ktorý zverejnila Európska Komisia 19.januára 2018 sa uvádza, že situácia v odstraňovaní nenávistného obsahu v priebehu 24 hodín sa zlepšila.

„Z tretieho hodnotenia uplatňovania kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete vyplýva, že technologické spoločnosti priemerne odstránili 70 % nezákonných nenávistných prejavov, ktoré im boli oznámené. Hodnotenie, ktoré dnes bolo uverejnené, vykonali mimovládne organizácie a verejné orgány,“ uviedla Európska Komisia.

Výsledky tretieho monitorovania poukazujú na pokračujúce zlepšovanie sa efektívnosti v odstraňovaní nenávistného obsahu s partnerskými spoločnosťami. Podľa výsledkov správy z tretieho monitorovania sa kontrola a odstraňovanie nahláseného nenávistného obsahu v priebehu 24 hodín zlepšila v porovnaní s prvým monitorovaním o 42%.

Z výsledkov prvého kola monitorovania, ktoré boli zverejnené 7. decembra 2016 vyplynulo, že technologické spoločnosti odstránili do 24 hodín priemerne 28% nahláseného obsahu.

Druhé monitorovanie, z ktorého výsledky boli zverejnené 1. júna 2017 potvrdili pokračujúce úsilie technologických spoločností v danom záväzku, pretože sa im podarilo odstrániť v priemere 59% nahláseného obsahu.

Z konkrétnejších výsledkov vyplýva, že spoločnosť Facebook odstránila 79,8% nahláseného obsahu, YouTube 75% a Twitter 45,7%. Oproti minulým obdobiam nastali pri všetkých spoločnostiach pokroky.

zdroj: EK

Z grafu, ktorý je súčasťou správy z tretieho monitorovania je zrejmé, že na Slovensku bol z on-line prostredia odstránený nenávistný obsah takmer na 70%.

zdroj: EK

Technologické spoločnosti v súčasnosti vyhodnotia do 24 hodín viac ako 81% nahlásených oznámení, čo sa oproti výsledku z minulých monitorovaní taktiež zlepšilo.

K plneniu záväzkov vyplývajúcim z „Kódexu správania“ sa podľa informácií zo správy Európskej Komisie pripojili aj Instagram a Google+.

V „Kódexe správania“, ako už bolo spomenuté, je viacero záväzkov, ktoré by mali technologické spoločnosti napĺňať. Hoci plnenie hlavných cieľov sa z ich strany neustále zlepšuje, v ostatných bodoch „Kódexu správania“ výsledky nie sú až také uspokojivé.

Partnerské technologické spoločnosti by sa mali zlepšiť najmä v poskytovaní transparentnosti a spätnej väzby pre používateľov. Takmer tretina oznámení zo strany používateľov zostane bez spätnej väzby, pričom miera reakcie technologických spoločností sa výrazne líši.

V poskytovaní spätnej väzby pre bežných používateľov je na tom najhoršie YouTube 12,2% a najlepšie Facebook, ktorý poskytuje takmer rovnakú spätnú väzbu pre bežných používateľov 94,3% aj pre overených používateľov 96%.

zdroj: EK

Správa z tretieho monitorovacieho obdobia obsahuje aj prehľad oblastí, ktoré sú predmetom nahlasovania nenávistného obsahu. Najčastejšie je nahlasovaný nenávistný obsah týkajúci sa etnického pôvodu 17,1%, nasleduje nenávisť proti moslimom 16,4% a xenofóbia 16%.

zdroj: EK

Súčasťou zverejnenej správy je aj vyhlásenie Komisie, ktorá bude aj naďalej podnikať kroky na zlepšenie problematiky so zverejňovaním nenávistného obsahu.

„Komisia bude v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti naďalej pravidelne monitorovať, ako zúčastnené technologické spoločnosti plnia uvedený kódex, a bude pracovať na tom, aby sa aj ďalšie internetové platformy zaviazali dodržiavať ho. Komisia zváži dodatočné opatrenia, ak zistí zastavenie alebo spomalenie tohto úsilia,“ píše sa v správe na portáli europa.eu.

Táto správa vrhá pozitívne svetlo najmä na sociálnu sieť Facebook, ktorá v poslednom období čelí naozaj veľkému tlaku zo strany používateľov, organizácií či vlád, aby zlepšila svoje nástroje kontroly pri zverejňovaní obsahu na svojej platforme.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu