Zdenko Cho pôsobil v minulosti, ako pedagóg na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave. Dlhodobo kritizuje nekvalitu výuky. Filip Struhárik je novinár z denníka N, ktorý tiež poukazuje na nekvalitu vzdelávania na tejto vysokej škole. Správu sme doplnili o vyjadrenie Svetlany Hlavčákovej, vedúcej Katedry Žurnalistiky FiF UK.

„Moje snahy (pozn: na zmenu systému výuky) narazili na odmietavé stanoviská zmeneného vedenia katedry pod doc. Hlavčákovou. Opakovane mi zdôrazňovala, že katedra žurnalistiky má byť – podľa jej názoru – v prvom rade teoretickým pracoviskom a praktické vedomosti a schopnosti majú študenti nadobudnúť v podstate až v zamestnaní,“ uviedol Zdenko Cho v rozhovore pre Masmediálne.info.

Študenti žurnalistiky sa často sťažujú, že ich štúdium je málo orientované na prax.

„Keď učitelia vravia, že štúdium je prvoradé, nemôže byť len praktické, ale že absolvent musí mať aj teoretické základy, nedá sa nič namietať. Keď sa však ukáže, že svoju dialektiku o praxujúcich študentoch stavajú aj na neexistujúcich zákonoch a predstave, že je nemorálne, aby študent vďaka svojej šikovnosti zarábal viac ako učiteľ, treba spozornieť,“ napísal Filip Struhárik na svojom blogu denníka N.

Aktualizované 19.2.:

Prečítajte si vyjadrenie doc. PhDr. Svetlany Hlavčákovej, PhD., vedúcej Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty  Univerzity Komenského v Bratislave:

„Dobrý deň, Dr. Cho a jeho nepravdivým výrokom som sa už vyjadrila. Ku komentáru pána Struhárika len jedna veta. Pán kolega sa k našej katedre nevyjadruje prvý raz. Doteraz nás nepožiadal o to, aby sa mohol oboznámiť s našimi akreditovanými študijnými programami a ich zdôvodnením. Naši študenti máju možnosť praxovať, pokiaľ to nezasahuje do ich denného štúdia. Sami im tieto možnosti ponúkame a sprostredkúvame (napr. RTVS, TASR. The Slovak Spectator, SME, PLUS 7 dní), alebo keď nás o to požiadajú redakcie. A poznámka na záver. Tri „N“ + jedno „S“ ako demotivovať učiteľov = Ako Nikdy Nebyť s Ničím Spokojný, “ vyjadrila sa pre Masmediálne.info na margo článku Filipa Struhárika z denníka N, Svetlana Hlavčáková,vedúca Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Na našej katedre v súčasnosti pôsobi 12 učiteľov z praxe, ktorí vedú, okrem iného, práve praktické predmety. Sú medzi nimi napríklad Jaroslav Buček (Markíza), Lukáš Diko (RTVS), Simona Mikušová a Ján Maloch (Markíza), Peter Kubínyi (PLUS 7 dní), Igor Haraj (predtým RTVS, dnes TA3), Róbert Šedivý (RTVS), Ľubomír Bajaník (RTVS), Olívia Strapeková, fotograf Matúš Zajac a ďalší. Nemyslím si, že to je málo. Dokumentuje to, že okrem teoretických vedomostí a rozvíjania potrebných schopností, rovnaký dôraz kladieme aj na praktické zručnosti. Dr. Cho zrejme nemá žiaden prehľad o tom, čo a ako sa dnes na našej katedre učí,“ doplnila pre Masmediálne.info Svetlana Hlavčáková.

„Aj Vy, pán šéfredaktor, ste kedykoľvek vítaný, aby ste mohli nahliadnuť do našich študijných programov a osnov jednotlivých predmetov, aby ste mohli kompetentne posúdiť, z čoho pozostáva výučba na našej katedre. My študentov učíme, že by mali byť objektívni, teda nezaujatí a nestranní, vrátane toho, aby vždy dali možnosť vyjadriť sa obom stranám, nie len jednej. Je mi ľúto, že pán Struhárik doteraz nemal záujem o serióznu diskusiu s nami, učiteľmi,“ doplnila pre Masmediálne.info Svetlana Hlavčáková.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu