zdroj foto: TV Markíza

Svoje prvenstvo v objektívnosti poskytovania televízného spravodajstva potvrdila TV Markíza aj v druhom kvartáli tohto roka. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky zameraného na spravodajstvo v slovenských televíziách – MML Omnibus, 2016/II, ktoré zverejnila spoločnosť MEDIAN SK.

Prieskum verejnej mienky MML Omnibus, 2016/II bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 2180 respondentov, občanov Slovenskej republiky, vo veku 14 až 79 rokov.

Terénny zber dát sa uskutočnil v mesiacoch apríl, marec, jún 2016 metódou osobných rozhovorov a samostatným vyplnením webdotazníka respondentom. Otázka v dotazníku znela: „Ktorá televízia má podľa Vás najobjektívnejšie spravodajstvo?“ Možná odpoveď bola iba jedna.

Znenie otázky v dotazníku-Zdroj Median Sk, Prameň MML Omnibus, 2016-II. kvartal
Zdroj: Median Sk, Prameň: MML Omnibus, 2016/II

Aj v druhom kvartáli roka 2016 patrí prvá priečka TV Markíza

Medzi slovenskými televíziami má podľa prieskumu MML Omnibus, 2016/II naobjektívnejšie spravodajstvo TV Markíza, ktorú v odpovedi označilo 26,2 % respondentov, za ňou nasleduje verejnoprávna RTVS (STV) s 23,2 %, tretia priečka patrí TV JOJ, ktorú v odpovedi označilo 17,7 % respondentov, nasleduje spravodajská TA3, ktorú v odpovedi uviedlo 17 % slovenských občanov.

V prieskume k danej otázke tiež 1,5 % respondentov uviedlo inú televíziu, 13,8 % sa k otázke nevyjadrilo a 0,8 % opýtaných uviedlo, že žiadna telvízia na Slovensku neposkytuje objektívne spravodajstvo.

Graf Najobjektívnejšie spravodajstvo-Zdroj Median Sk, Prameň MML Omnibus, 2016-II. kvartal - obr.
Zdroj: Median Sk, Prameň: MML Omnibus, 2016/II

TV Markíza poskytuje podľa prieskumu dlhodobo najobjektívnejšie spravodajstvo

Z výsledkov doterajších prieskumov verejnej mienky zameranej na spravodajstvo v slovenských televíziach realizovaných od roku 2012 do roku 2016 vyplýva, že TV Markíza je občanmi slovenskej republiky dlhodobo označová ako televízia s najobjektívnejším spravodajstvom.

Z výsledkov doposiaľ realizovaných prieskumov tiež vyplýva, že verejnoprávna RTVS (STV), ktorá bola v roku 2012 a 2013 najmenej označovaná ako televízia s najobjektívnejším spravodajstvom, si svoju pozíciu výrazne polepšila, keďže od roku 2014 až doposiaľ obsadzuje trvalo druhú pozíciu v tomto prieskume.

Spravodajská televízia TA3 je podľa prieskumu MML Omnibus, 2016/II v objektívnosti spravodajstva dlhodobo na poslednej pozícii, lepší výsledok zaznamela iba v druhom, treťom, štvrtom kvartáli roka 2012 a v prvom kvartáli roka 2013.

výsledku prieskumu najobjektívnejšie spravodajstvo-Zdroj Median Sk, Prameň MML Omnibus, 2016-II. kvartal - obr.
Zdroj: Median Sk, Prameň: MML Omnibus, 2016/II

TV Markíza zaznamenala pokles a naopak TA3 nárast v porovnaní s prvým kvartálom 2016

Čo sa týka porovnania výsledkov medzi prvým a druhým kvartálom roka 2016, podľa výsledkov z verejného prieskumu MML Omnibus, 2016/II, TV Markíza vo verejnom prieskume oproti prvému kvartálu stratila 5,1 % a verejnoprávna RTVS (STV) stratila 0,7 %. Ostatné dve televízie zaznamenali v prieskume mierny postup, TV JOJ dosiahla o 0,6 % lepší výsledok a televízia TA3 si polepšila najviac, konkrétne o 1,8 %.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu