Vysielacie médiá v celej východnej Európe a bývalom Sovietskom zväze prechodom na digitálne vysielanie v roku 2015 utrpia. Hoci vo všeobecnosti digitálne vysielanie sľubuje nové vysielacie kanály, spôsob akým niektoré vlády prechod na digitálne vysielanie realizujú, môže mať za následok, že počet médií schopných dosiahnuť divákov klesne, čoho následkom bude obmedzenejšie spravodajské prostredie. Tieto závery boli publikované v 2014 Media Sustainability Index (MSI) pre Európu a Euráziu.

Mnohí mediálni spotrebitelia neboli o prechodných plánov vôbec informovaní. U niektorých divákov je málo pravdepodobné, že dostanú jasné pokyny, či dotácie na set-top boxy, alebo nové prijímače pre pokračovanie bezplatného televízneho vysielania.

Hlavným zdrojom informácií pre zistenia uvedené v tejto správe boli mediálni odborníci v krajinách regiónu. Ich frustráciu z prechodu na digitálne vysielanie ilustruje názor mediálneho experta z Ukrajiny: „Nespravodlivé rozdelenie frekvencií viedlo k neposkytnutiu digitálnych licencií regionálnym televíznym kanálom a rozhlasovým staniciam s 10 až 20 ročnou históriou fungovania. Keď v roku 2015 Ukrajina prejde na digitálne vysielanie, tieto médiá stratia prístup k svojim divákom“.

V ďalších prípadoch hrozí, že monopolnú kontrolu nad multiplexami nesúcimi digitálne signály prevezmú konglomeráty blízke vláde alebo previazané so štátom. MSI index meria zdravie mediálneho prostredia štátov tým,  že hodnotí päť oblastí, vrátane právneho prostredia, kvality žurnalistiky a manažment médií.

Ukrajina v uplynulom roku zaznamenala hlboké zmeny, čo okrem iného viedlo k veľkému tlaku na médiá. Ich celkové skóre v indexe kleslo len mierne, ale tento výsledok je súčasťou sedemročného negatívneho trendu. Či nová vláda a ich oligarchickí vlastníci umožnia médiám tento trend otočiť bude predmetom budúcoročného hodnotenia MSI indexu.

K najväčšej zmene k lepšiemu v prípade iných krajín došlo v Gruzínsku, kde politický vývoj zmiernil tlak na médiá. V Bulharsku však pokračoval negatívny trend, zhoršovaný plánmi na prechod na digitálne vysielanie a koncentráciou vlastníctva médií, ktoré si vyslúžili kritiku aj od Európskej komisie.

MSI index pre Európu a Euráziu, ktorý pokrýva mediálne prostredie v 21 krajinách je financovaný Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj. MSI je dôveryhodný zdroj hodnotenia globálneho mediálneho zdravia, ktorý už viac ako 10 rokov poskytuje bohaté dáta investorom, zástupcom médií, miestnym expertom a akademikom.

Zdroj: TASR, zdroj titulkovej grafiky: masmediálne.info

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu