foto: pixabay.com

Z výsledkov novej štúdie korporácie RAND vyplýva, že ženy a ľudia z etnickej alebo rasovej menšiny omnoho viac dôverujú dnešnému spravodajstvu. Výsledky výskumu zverejnil aj portál NiemanLab.

Štúdia bola realizovaná na vzorke rôznych skupín obyvateľov USA. Zúčastnilo sa jej 2433 Američanov vo veku 21 rokov a viac. Z výsledných dát je zrejmé, že dôvera v spravodajské informácie sa líši v závislosti od rasy, pohlavia, veku, úrovne vzdelania a politickej príslušnosti.

Aj v tomto výskume sa potvrdilo, že starší ľudia sa spoliehajú predovšetkým na informácie dostupné v tlači či v televíznom spravodajstve. Viac takéhoto spravodajstva sledujú muži, ktorí sú vo väčšine slobodní.

Naopak o niečo mladší ľudia sledujú správy predovšetkým cez on-line spravodajské siete. Najviac spravodajstva cez sociálne médiá alebo osobné kontakty využívajú ženy, zvyčajne menej vzdelané s nižšími príjmami v domácnosti.

Ľudia, ktorých primárnym spravodajským zdrojom je rádio, sú vo väčšine muži s vysokoškolským vzdelaním.

Cez online platformy sledujú spravodajstvo najmä výrazne mladší muži, ktorí majú vo veľkej miere vysokoškolské vzdelanie, vyšší príjem a sú bielej pleti.

Zo sledovanej vzorky respondentov sa 44% vyjadrilo, že správy sú rovnako spoľahlivé ako v minulosti. Súčasné spravodajstvo ako menej dôveryhodné považuje až 41% respondentov.

Pri podrobnejších štatistikách vyplynulo, že za menej dôveryhodné označujú súčasné správy bieli muži s vyšším príjmom a vysokoškolským vzdelaním, ktorí pracujú alebo sú na dôchodku.

Naopak za spoľahlivejšie považujú dnešné správy vo väčšine ženy inej rasovej alebo etnickej menšiny a ľudia bez vysokoškolského vzdelania.

Z politických aspektov vyplynulo, že ľudia, ktorí v prezidentských voľbách USA volili niekoho iného ako Trumpa či Clinotonovú považujú súčasné spravodajstvo za menej spoľahlivé. Za menej spoľahlivé považujú správy aj tí, ktorí sa volieb nezúčastnili.

Samozrejme, tak ako pri väčšine takýchto štúdii, aj tu môžeme polemizovať o výsledkoch. Je to len čiastkový výstup, ktorý nie je smerodajný pre iné štáty.

A hoci tieto trendy dokazujú viaceré štúdie realizované cez rôzne spoločnosti či organizácie, na presnejšie výsledky by museli byť zrealizované hlbšie výskumy.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu