foto: Newton Media

Spoločnosť NEWTON Media uvádza na česko – slovenský trh historicky prvú aplikáciu, ktorá má zjednodušiť a zefektívniť prácu s monitoringom médií.

Mobilná aplikácia NewtonOne (N1) umožňuje nielen čítať monitoring priamo v mobile, ale ponúka i skeny alebo audiovizuálne záznamy, grafy znázorňujúce výsledky monitorovania alebo jednoduché vymieňanie si  informácii s ostatnými členmi tímu.
Nová mobilná aplikácia N1 je alternatívou webovej aplikácie NewtonOne, ktorá v sebe združuje rôzne nástroje pre prácu s mediálnymi dátami a disponuje objemným mediálnym archívom.

Každý, kto má v desktopovej verzií NewtonOne nastavené zasielanie  tzv. newsmailov – emailov s prehľadmi, môže teraz pracovať s denným monitoringom, vďaka aplikácii priamo v mobile.

„Aplikácia NewtonOne prichádza na trh v tom najvhodnejšom čase. Častokrát sme natoľko pracovne vyťažení, že je takmer nemožné okrem pracovných záležitostí riešiť aj tie zverejnené v médiách. Užitočnejší sa preto javí, na získanie denného prehľadu, priestor pri raňajkách alebo káve priamo z mobilu,“ hovorí k novinke Valeria Polovková, CEO NEWTON Media pre Slovensko.

Aplikácia N1 je pripravená na stiahnutie pre Android a iOS. Umožňuje čítať a archivovať prehľady mediálneho monitoringu (newsmaily) a na každý nový newsmail upozorňuje notifikáciou. Okrem denného reportu o medializácii zobrazuje graf s podielom správ podľa media typov i multimediálne prílohy správy – skeny článkov a záznamy rozhlasového alebo televízneho vysielania.

Jednotlivé mediálne výstupy je možné si ľahko vymieňať s ďalšími členmi tímu, tzv. swipovaním (prechádzaním sprava doľava alebo opačne) si môžete článok odložiť na neskôr alebo ho označiť ako ne/prečítaný.

Všetko, čo v aplikácii klient urobí, sa automaticky synchronizuje s webovou aplikáciou NewtonOne a so správami zobrazenými v online režime sa dá následne pracovať i offline.
„Dnes je služba určená najmä pre odberateľov newsmailov. Náš tím však pracuje na ďalších funkciách, ktoré posunú prácu s aplikáciou na vyššiu úroveň. Za veľkú pridanú hodnotu pre klientov už teraz považujeme ľahšiu prácu s dennými prehľadmi a vyriešenie problému s responzivitou, s ktorou sa u klientov stretávame,“ dodáva.

Pokiaľ si z webovej aplikácie klient necháva posielať prehľady monitoringu, tzv. newsmaily, mobilná aplikácia N1 mu umožní:

– vždy správne zobrazovanie newsmailov,
– získať rýchly prehľad o podieloch správ podľa media typov v grafickej vizualizácii,
– prezerať správy v nastavenom zoskupení a radení správ,
– zobraziť počet duplicitných článkov,
– filtrovať správy podľa tematických uzlov,
– okamžitý prístup k metadátam a multimediálnym prílohám,
– ukladanie dôležitých správ do vlastnej knižnice,
– jednoduché a rýchle šírenie kľúčových správ,
– prepisovanie údajov o čítanosti správ do webovej aplikácie,
– pracovať s mediálnymi výstupmi v offline režime.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu