Nedávno obohatila knižný trh publikácia esejí o slovenčine Úklady jazyka. Jej autorom je významný slovenský filmový publicista a kritik Pavel Branko, ktorý k slovenskému jazyku pristupuje s radostnou tvorivosťou a starostlivosťou o jeho dôkladné používanie. Prezentácia publikácie za účasti autora sa uskutoční v utorok 4. novembra v bratislavskom Kine Lumière v Bratislave.  

Pavel Branko sa téme slovenského jazyka venuje už vyše desať rokov. Jeho jazykovokritické a prekladateľské reflexie o slovenčine ako živom jazyku vychádzali pôvodne časopisecky v dvojtýždenníku Mosty, neskôr našli trvalú pôdu pod krídlami mesačníka Romboid. V súčasnosti po prvýkrát vychádzajú knižne, útla publikácia Úklady jazyka je prvým dielom.

Nová kniha  Publikácia esejí Úklady jazyka od Pavla Branka - obalkaNa rozdiel od akademicky koncipovaných prác podobného typu je súbor esejí Pavla Branka od začiatku polemický a adresný. Pavel Branko hovorí, že „má to svoje klady aj zápory.

Na jednej strane mu to dovoľuje sledovať nielen prehrešky, ale aj hľadať a pomenúvať ich korene a súvislosti. Odkrývať kultúrne a zavše aj historicko-politické paradigmy úkazov. Na druhej strane to tento súbor sčasti posúva do úlohy policajta, ktorý nedbá na masu vozidiel dodržiavajúcich pravidlá premávky, ale z nich vyzobáva ich narušiteľov.“

Vo svojich jazykových esejach Branko citlivo a zároveň i s humorom skúma nielen úklady slovenčiny, ale aj iných slovanských jazykov. Tiež sa zaoberá otázkou vplyvu najmä anglického jazyka na slovenský a reflektuje aj jeho vývoj v médiách a literatúre.

Jeho eseje sú krátke, no presné a erudované. Jazyk používa „nie ako neutrálny komunikačný nástroj, ale ako vycibrený a neustále kultivovaný prostriedok na vyjadrenie poznaného. Často aj s emotívnym zafarbením cez vydarenú metaforu alebo s hravou štylizáciou,“ hovorí o charaktere Brankových esejí na prebale publikácie filmový teoretik a publicista Martin Šmatlák. Úklady jazyka je publikácia pre každého, kto sa zaujíma o svoj rodný jazyk, ale aj o kultúru spoločnosti všeobecne.

Slovenský filmový kritik, publicista, teoretik dokumentárneho filmu, historik, novinár a prekladateľ Pavel Branko patrí k významným osobnostiam modernej slovenskej kultúry. Je autorom mnohých publikácií z oblasti slovenskej kinematografie. Ako prvý na Slovensku sa začal systematicky zaoberať teóriou non-fiction filmu.

V roku 1997 získal za svoju prácu Čestný doktorát VŠMU, v roku 2000 cenu Zlatá kamera na MFF Artfilm, v roku 2007 Cenu Slnko v sieti za celoživotné dielo, v roku 2011 Cenu ministra kultúry za rok 2010 za celoživotné, mimoriadne významné pôsobenie a publikačnú činnosť v oblasti teórie a kritiky dokumentárneho filmu a v roku 2012 Cenu slovenských filmových novinárov. V roku 2009 o ňom režisérka Zuzana Piussi nakrútila dokument Hrdina našich čias a v roku 2011 napísal knihu spomienok pod názvom Proti prúdu.

Publikácia Úklady jazyka vyšla vo vydavateľstve MilaniuM v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) na 270 stranách. Zakúpiť si ju je možné za 7,50 Eur v oficiálnej predajni SFÚ – Klapka.sk, na jej internetovej stránke www.klapka.sk, v Kine Lumière a v ďalších vybraných kníhkupectvách.

Prezentácia sa uskutoční 4. novembra 2014 o 17.00 hod. v Kine Lumière za účasti Pavla Branka a Inge Hrubaničovej, ktorá prečíta ukážky z knihy. Počas prezentácie bude zvýhodnená cena publikácie 5 Eur. Za svoje jazykové eseje Úklady jazyka získal Pavel Branko v roku 2006 Cenu literárneho časopisu Romboid.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu