Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlásila desiaty ročník súťaže Novinárska cena. Súťažné príspevky môžu prihlasovať do niektorej zo 14 kategórií autori, redakcie, vydavatelia, ale aj čitatelia, diváci, či poslucháči slovenských médií. Uzávierka súťaže je 31. januára 2014.

Táto rešpektovaná, pôvodná slovenská súťaž pred tromi rokmi zaujala i v Českej republike, kde podľa nášho modelu vznikla česká Novinářská cena. Na Slovensku je súťaž určená novinárom zo všetkých typov médií – printových, elektronických, online, celoslovenských i regionálnych. Hodnotiť sa budú príspevky publikované alebo odvysielané v období od 1. januára do 31. decembra 2013. Podrobnejšie informácie a prihlášku do súťaže nájdete na www.novinarskacena.sk

Súťaž už desiaty rok upozorňuje na kvalitu práce novinárov a otvára diskusiu o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky. „Sme radi, že novinári, novinárky, členovia porôt a odborná verejnosť vnímajú súťaž ako jedinečné podujatie, ktoré vytvára podmienky na hlbšiu reflexiu domácej žurnalistickej práce. Pri spätnom pohľade na výsledky uplynulých 9. ročníkov, vzniká zaujímavý prehľad zásadných káuz uplynulých rokov, ich opakovanie, prípadné doriešenie, či naopak odloženie na neurčito“, uviedla členka Rady súťaže Ľubica Stanek z Nadácie otvorenej spoločnosti.

Kategórie pre profesionálnych novinárov ostávajú rovnaké ako v minulom roku. Prihlasovať môžu reportáže, rozhovory a diskusie, regionálne príspevky, komentáre, analyticko-investigatívne príspevky, inovatívnu online žurnalistiku, fotografické reportáže a aktuality, a už tradične slovenské aj české kreslené vtipy, komiksy a karikatúry. Občianska žurnalistika má priestor v rámci kategórie najlepší článok uverejnený na blogu.

V tomto roku prvýkrát udelíme špeciálnu Cenu Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky. Študenti a mladí ľudia do 30 rokov môžu prihlasovať návrhy projektov ako analyzovať verejné dáta a nájsť v nich nové súvislosti prínosné pre verejnosť. Víťaz získa 830 EUR. Redakciám zároveň ponúkame možnosť aby so svojim tímom profesionálnych novinárov pomohli zrealizovať a zverejniť víťazný študentský projekt. 

Rada súťaže udelí dve špeciálne ceny. Cenu otvorenej spoločnosti a Cenu Asociácie vydavateľov tlače (obe vo výške 1660 EUR). O víťazovi Česko-slovenskej ceny rozhodne v online hlasovaní verejnosť (830 EUR).

V každej zo 14 kategórií bude udelená cena víťazovi vo výške 830 eur. Výsledky súťaže budú známe do 30. apríla 2014.

Hlavným partnerom desiateho ročníka súťaže Novinárska cena 2013 je Slovenská sporiteľňa.

Partnermi sú Google, Mayer/McCann Erickson, MEMO´98, NEWTON media, Nadace Open Society Fund Praha a Asociácia vydavateľov tlače.

PR partnerom je agentúra PRime time.

Kategórie súťaže:

 1. Najlepšia reportáž v printových médiách
 2. Najlepšia reportáž v elektronických médiách
 3. Najlepší rozhovor v printových médiách
 4. Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách
 5. Najlepší regionálne publikovaný príspevok v printových médiách
 6. Najlepší regionálne odvysielaný príspevok v elektronických médiách
 7. Najlepší analyticko–investigatívny príspevok v printových médiách
 8. Najlepší analyticko–investigatívny príspevok v elektronických médiách
 9. Najlepší komentár v printových médiách
 10. Najlepší článok uverejnený na blogu
 11. Cena Google za inovatívnu online žurnalistiku
 12. Najlepšia reportážna fotografia
 13. Najlepšia fotografická aktualita
 14. Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra

 

Autor fotografie hore : Marián Peiger – Protest Gorila, SITA – minuloročný víťaz kategórie Najlepšia fotografická aktualita

Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation

Članok bol o prvý krát publikovaný 11.12.2013