Poroty 10. ročníka Novinárskej ceny hodnotia 486 prihlásených príspevkov od 319 autorov. Príspevky do 14 kategórií súťaže prihlásili autori, redakcie, vydavateľstvá, diváci a čitatelia. Výnimkou je Cena Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky, do ktorej sa dá prihlásiť až do 31.3.2014.

V elektronických médiách je najpočetnejšou kategóriou rozhlasová a televízna reportáž – 62, nasleduje rozhovor, beseda, diskusia – 32. Do printových kategórií sa aj tento rok prihlásilo najviac príspevkov: rozhovor – 55, analyticko-investiagtívny príspevok – 52, najlepší článok publikovaný na blogu – 51, reportáž – 49, regionálne publikovaný príspevok – 38.

Do konca marca ešte pribudnú príspevky prihlásené do Ceny Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky. Uzávierka je 31.3.2014. Cena je určená pre mladých autorov do 30 rokov, ktorí prihlásia zaujímavý nápad ako využiť a analyzovať verejné dáta.

Poroty súťaže sa stretnú v týždni od 4. do 12. apríla 2014 v Bratislave aby vybrali nominácie a  víťazov jednotlivých kategórií.

Okrem porôt bude o časti príspevkov rozhodovať verejnosť v online hlasovaní. Začiatkom apríla vyberú čitatieli a diváci príspevok, ktorý mal za posledný rok najväčší spoločenský dopad, alebo zásadne prispel k posilneniu práv občanov. Víťaz Česko-slovenskej ceny verejnosti získa 1660 Eur.

Rada súťaže rozhodne v tomto roku o víťazoch dvoch špeciálnych cien. Víťazi Ceny otvorenej spoločnosti a Ceny Asociácie vydavateľov tlače získajú po 1660 EUR.

Výsledky súťaže budú zverejnené na konci apríla 2014. V každej zo 14 kategórií bude udelená jedna cena v hodnote 830 EUR. Víťaz Ceny Googlepre mladé talenty dátovej žurnalistiky získa 830 EUR a odbornú pomoc pri realizácii svojho nápadu.

Autor fotografie hore : Marián Peiger – Protest Gorila, SITA – minuloročný víťaz kategórie Najlepšia fotografická aktualita

Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation