Realitno – poradenská spoločnosť CBRE Slovensko sa rozhodla rozšíriť svoje aktivity o zložku architektúry a interiérového dizajnu.  Svojim klientom tak dokáže poskytnúť komplexnejšie spektrum služieb.

 Tieto služby budú zahŕňať aktivity od poradenstva v oblasti stratégie a efektivity využitia kancelárskych priestorov cez vytvorenie kompletnej projektovej dokumentácie, interiérového dizajnu až po projektový manažment stavby. Zodpovedným za túto oblasť sa stal architekt Ján Matulník.

V novej pozícii v  CBRE Slovensko  bude môcť Ján Matulník využiť 12-ročné skúsenosti v oblasti navrhovania kancelárskych budov, priemyselných stavieb a stavieb určených pre trvalé alebo prechodné bývanie. Po štúdiu architektúry, ktoré absolvoval v Bratislave a francúzskom Lyone, pracoval pre viaceré spoločnosti zaoberajúce sa projekčnou a inžinierskou činnosťou.

architekt Jan Matulik-obr.8

Podieľal sa na návrhu interiérov sídiel viacerých spoločností ako Linde, Zürich, Dast Security, SE – Enel Group a Arcelor Mittal a iné. Okrem projektovania interiérov obchodných, komerčných a bytových priestorov sa vo svojej praxi venoval aj urbanistickému plánovaniu a autorským dozorom.

V CBRE sa zapojí do medzinárodného tímu, ktorý poskytuje služby globálne. Klientská báza CBRE zahŕňa 80% firiem z rebríčka Fortune 100. Cieľom je priniesť svetové trendy aj na Slovensko a pomôcť lokálnym firmám vyrovnať sa konkurencii v globalizovanom svete.

architekt CEBRE Slovensko Jan Matulnik
architekt CEBRE Slovensko Jan Matulnik

V súčasnosti je ťažisko našej práce v oblasti kancelárskych priestorov. Keďže dobre poznáme požiadavky a potreby našich klientov, vieme ich zohľadniť pri projektovaní interiérov, a navrhnúť také riešenie, ktoré je v súlade s ich očakávaniami,“ uviedol Ján Matulník, z Oddelenia architektúry a interiérového dizajnu spoločnosti CBRE Slovensko.

Okrem riešenia interiérov v kancelárskych budovách bude nová zložka CBRE poskytovať aj architektonické služby v segmente industriálnych a obchodných priestorov. Oddelenie bude zároveň zodpovedné za navrhovanie a koordináciu jednotlivých projektov.

Som si istý, že Ján Matulník so svojimi skúsenosťami a talentom v kombinácii s unikátnym globálnym know-how CBRE vytvorí veľa skvelých riešení pre našich klientov.

Teším sa, že náš tím posilní človek s odbornými kompetenciami a víziou,“ poznamenal Tomáš Hegedüš, riaditeľ CBRE na Slovensku.

O CBRE

Podľa rebríčkov Fortune 500 a S&P 500 je spoločnosť CBRE, Inc. (NYSE: CBG) so sídlom v Los Angeles najväčšou realitnou firmou (podľa výnosu z roku 2010). CBRE má približne 31 000 zamestnancov (s výnimkou pridružených pobočiek) a svoje služby poskytuje vlastníkom nehnuteľností, investorom i nájomcom vo vyše 300 kanceláriách po celom svete (s výnimkou pridružených pobočiek).

CBRE sa sústreďuje na strategické poradenstvo, realizáciu predaja a prenájmu, korporátne služby, správu nehnuteľností, prevádzku budov, projektový manažment, oceňovanie a ohodnocovanie, konzultačnú činnosť, manažment investícií, výskum a poradenstvo. V hodnotení BusinessWeek 50 bola CBRE tri roky po sebe označená ako najlepšia spoločnosť vo svojom odvetví. Viac informácií môžete nájsť > TU

architekt Jan Matulik-obr.9

Spoločnosť CBRE založila svoje prvé pobočky v SVE v roku 1990. V súčasnosti prevádzkuje 18 kancelárií v 15 krajinách tohto regiónu. Svojím zákazníkom tu poskytuje služby v oblasti kapitálového trhu, nehnuteľností, manažmentu nákupných stredísk ako aj oceňovania nehnuteľností a prieskumu trhu.

Minulý rok CBRE rozšírila portfólio svojich služieb úspešnou akvizíciou so spoločnosťou Euro Mall Centre Management (EMCM), ktorá je zameraná na správu nákupných centier v strednej a východnej Európe. 

Slovenská pobočka CBRE bola založená v roku 2005 a bola v krajine prvou spoločnosťou poskytujúcou poradenské služby v oblasti nehnuteľností.

V súčasnosti poskytuje bratislavská centrála služby v oblasti investičného poradenstva, prieskumu trhu, oceňovania nehnuteľností, poradenstva v oblasti priemyselných nehnuteľností, retailu ako aj kancelárskych priestorov.  Viac informácií môžete nájsť > TU

Zdroj: Kharisma