Foto: pixabay.com

Do jesenného výberového konania, v ktorom je zaradených 34 voľných rozhlasových frekvencií, sa včas prihlásili desiati žiadatelia – siedmi súčasní vysielatelia a traja žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby.

Novým žiadateľom o licenciu je spoločnosť EJ, s.r.o., ktorá žiada opakovane zaradenú frekvenciu 107,2 MHz Trnava, s plánom vysielať na nej programovú službu AETTER.

Na tejto frekvencii má záujem vysielať aj ďalší nový žiadateľ, spoločnosť Automation & Business, s. r. o., ktorá chce v prípade získania licencie prinášať poslucháčom menšinové hudobné žánre s dôrazom na elektronickú hudbu a jej subžánre.

Sedem zaradených frekvencií do mája 2021 využíva vysielateľ T.W.Rádio s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio 7. Keďže bude frekvencie v roku 2021 využívať už 16. rok, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ zároveň Radu v tomto výberovom konaní požiadal o novú licenciu.

O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia. O štyri z nich prejavil záujem vysielateľ Michael Schwarz, ktorý žiada celkovo jedenásť frekvencií.

Vysielateľ POWER DEVELOPMENT s. r. o. žiada okrem jednej frekvencii po vysielateľovi T.W.Rádio s.r.o. aj tri opakovane zaradené frekvencie.

Nový žiadateľ, spoločnosť FM media s.r.o. plánuje v prípade úspechu spustiť vysielanie programovej služby Rádio Goldies. Uchádzač žiada Radu celkovo o štrnásť frekvencií, z toho na šiestich je aktuálne vysielaná programová služba Rádio 7.

Verejnoprávny vysielateľ, Rozhlas a televízia Slovenska, požiadal Radu o dve frekvencie, ktoré je možné prideliť len spoločne – 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov.

Vysielateľ Rádio Prešov, s.r.o. žiada Radu o opakovane zaradenú frekvenciu 89,7 MHz Michalovce, na ktorej plánuje rozšíriť vysielanie svojej programovej služby SKY RÁDIO. Sedem zaradených frekvencií žiada vysielateľ D.EXPRES, k.s.

O opakovane zaradenú frekvenciu 89,8 MHz Trenčín a o tri frekvencie, na ktorých do decembra 2021 vysiela RADIO ONE, s.r.o. programovú službu Rádio One, sa neprihlásil žiadny záujemca.

Vysielateľ RADIO ONE, s.r.o., ktorému končí platnosť licencie po 16. rokoch, sa neprihlásil o žiadnu frekvenciu.

Rozhodnutiu Rady o pridelení frekvencií predchádza verejné vypočutie žiadateľov. Vypočutie je naplánované na utorok, 19. novembra 2019 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, Bratislava).

Verejné vypočutie žiadateľov,19. 11. 2019:

10:00 Rozhlas a televízia Slovenska
10:20 D.EXPRES, k.s.
10:40 FM media s.r.o.
11:00 T.W.Rádio s.r.o.
11:20 Michael Schwarz
11:40 EJ, s.r.o.
12:00 Automation & Business, s. r. o.
12:20 Rádio WOW s.r.o.
12:40 Rádio Prešov, s.r.o
13:00 POWER DEVELOPMENT s. r. o.

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 

LOKALITA FREKVENCIA

 [ MHz ]

Žiadateľ
Nové frekvencie
Dubnica nad Váhom 101,7 Rádio WOW s.r.o.
Nitra 103,6 T.W.Rádio s.r.o.

 

Nové Mesto nad Váhom 106,8 Rádio WOW s.r.o.
Spišská Nová Ves 93,7 D.EXPRES, k. s.

FM media s.r.o.

Opakovane zaradené frekvencie
Bánovce nad Bebravou 96,9 D.EXPRES, k. s.
Košice 102,5 POWER DEVELOPMENT s. r. o.

FM media s.r.o.

RTVS

Prešov 102,7 POWER DEVELOPMENT s. r. o.

FM media s.r.o.

RTVS

Martin 92,4 Michael Schwarz

FM media s.r.o.

Michalovce 89,7 POWER DEVELOPMENT s. r. o.

FM media s.r.o.

Rádio Prešov s.r.o.

Prievidza 89,6 Michael Schwarz

FM media s.r.o.

Trenčín 89,8
Trenčín 92,8 Michael Schwarz

FM media s.r.o.

Trnava 107,2 Automation & Business, s. r. o.

EJ, s.r.o.

Žarnovica 99,6 Rádio WOW s.r.o.

D.EXPRES, k. s.

Frekvencie po spoločnosti T.W.Rádio s.r.o.
Banská Bystrica 107,7 T.W.Rádio s.r.o.

Michael Schwarz

FM media s.r.o.

Bratislava 103,6 T.W.Rádio s.r.o.

Michael Schwarz

FM media s.r.o.

Bratislava Dúbravka 91,7 T.W.Rádio s.r.o.

Michael Schwarz

FM media s.r.o.

Košice 88,6 T.W.Rádio s.r.o.

POWER DEVELOPMENT s. r. o.

FM media s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom 107,4 T.W.Rádio s.r.o.

Michael Schwarz

FM media s.r.o.

Rožňava 91,3 T.W.Rádio s.r.o.
Žilina 101,0 T.W.Rádio s.r.o.

FM media s.r.o.

Frekvencie po spoločnosti RADIO ONE, s.r.o.
Brezno 89,2 D.EXPRES, k. s.
Zvolen 89,7 Michael Schwarz
Banská Bystrica 90,5 Michael Schwarz
Nitra 90,6 Rádio WOW s.r.o.

FM media s.r.o.

Žiar nad Hronom 91,4
Levice 92,3 Rádio WOW s.r.o.
Rimavská Sobota 92,9
Lučenec 93,5
Handlová 94,9 Rádio WOW s.r.o.

D.EXPRES, k. s.

Nová Baňa 95,0 Rádio WOW s.r.o.

D.EXPRES, k. s.

Zlaté Moravce 99,6 Rádio WOW s.r.o.

D.EXPRES, k. s.

Ružomberok 107,5 Michael Schwarz
Liptovský Mikuláš 107,8 Michael Schwarz


(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu