rvts-historia rozhlasu-_banner_na_titulku
foto-koláž: Marián LUHA
desať voľných rozhlasových frekvenciína terestriálne vysielanie prejavilo v jarnom výberovom konaní záujem štrnásť žiadateľov: C.S.M. group s.r.o., media.fm s.r.o., Best FM Media spol. s r.o., GES Slovakia, s.r.o., RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Rádio Rebeca, s.r.o., RADIO ROCK, s.r.o., SITY MEDIA s.r.o., Rádio WOW s.r.o., Rádio LUMEN, spol. s r.o., Marek Petráš, Rádio Šport s.r.o., JOLIN, s.r.o. a D.EXPRES, a.s.  

Najviac záujemcov sa uchádza o frekvenciu 93,2 MHz Poprad, ktorá je od decembra 2012 uvoľnená po vysielateľovi Turist servis, s.r.o. (TOUR RADIO). Využívať by ju chcelo šesť vysielateľov: RADIO ROCK, s.r.o., Rádio Šport s.r.o., C.S.M. group s.r.o., Best FM Media spol. s r.o., RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. a  D.EXPRES, a.s. Viacero uchádzačov sa prihlásilo aj o frekvencie 105,5 MHz Bratislava, 105,9 MHz Nitra, 95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom a  89,5 MHz Považská Bystrica. Naopak, žiaden záujemca sa neuchádza o frekvenciu 93,0 MHz Trebišov. Každú z frekvencií môže Rada prideliť len jednému záujemcovi o vysielanie.

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

Rozhodnutiu o pridelení jednotlivých frekvencií predchádza verejné vypočutie žiadateľov. Bude sa konať v pondelok, 20. mája 2013 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jarného výberového konania:

Lokalita

Frekvencia

Žiadateľ

Verejné vypočutie

[MHz]

BRATISLAVA

92,6

C.S.M group s.r.o.

9:45 hod

BRATISLAVA

105,5

Best FM Media, spol. s r.o.

10:00 hod

GES Slovakia, s.r.o.

10:15 hod

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

10:30 hod

LUČENEC

89,1

media.fm s.r.o.

12:15 hod

MARTIN

99,6

Rádio Rebeca, s.r.o.

10:45 hod

NITRA

105,9

JOLIN, s.r.o.

11:00 hod

RADIO ROCK, s.r.o.

11:15 hod

SITY MEDIA s.r.o.

11:30 hod

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

10:30 hod

Rádio WOW s.r.o.

12:00 hod

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

95,5

Best FM Media, spol. s r.o.

10:00 hod

GES Slovakia, s.r.o.

10:15 hod

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

10:30 hod

POVAŽSKÁ BYSTRICA

89,5

Best FM Media, spol. s r.o.

10:00 hod

GES Slovakia, s.r.o.

10:15 hod

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

10:30 hod

ROŽŇAVA

102

Marek Petráš

12:30 hod

SPIŠSKÁ STARÁ VES

99,6

Rádio LUMEN, spol. s r.o.

11:45 hod

TREBIŠOV

93

(žiaden záujemca)
POPRAD

93,2

RADIO ROCK, s.r.o.

11:15 hod

Rádio Šport s.r.o.

12:45 hod

Best FM Media, spol. s r.o.

10:00 hod

C.S.M group s.r.o.

9:45 hod

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

10:30 hod

D.EXPRES, a.s.

9:30 hod

Informáciu pre portál masmediálne.info poskytla Mgr. Lucia Jelčová, PhD. z Útvaru riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, viac informácii môžete nájsť na www.rvr.sk

REKLAMAadv.: