Facebook a Twitter sú najväčšie sociálne siete v USA. Facebook je zároveň najpoužívanejšou sociálnou platformou na svete. Prostredníctvom sociálnych sietí je veľmi jednoduché šíriť informácie, najmä ak si objednávateľ zaplatí sponzorovanú distribúciu.

Sponzorované články sú mimoriadne obľúbené pre šíriteľov falošných správ a subjektívnych názorov. Tento spôsob im umožňuje svoje posolstvo dostať v krátkom čase k veľkému počtu ľudí.

Falošné články týkajúce sa zdravotných tém sú podľa predstaviteľov zdravotníctva jedným z nebezpečných fenoménov. Podľa štatistík až jedna tretina obyvateľov USA využíva na získavanie informácií o zdraví najmä sociálne siete.

Až 40% Američanov hovorí, že informácie o zdravotných témach zo sociálnych sietí a internetu výrazne ovplyvňujú ich prístup k životnému štýlu.

Medzi zdravotné otázky, ktoré výrazne ovplyvňujú prístup verejnosti patrí aj odmietanie očkovania. Na internete sa nachádza veľa článkov, ktoré obsahujú nepodložené a neoverené informácie o škodlivých účinkoch očkovania.

Ich šírenie prostredníctvom sociálnych sietí spôsobuje, že v krátkom čase sa dostanú k veľkému počtu ľudí, čo je veľmi nebezpečné.

Predstavitelia verejného zdravotníctva po celom svete vyjadrujú obavy z toho, ako môžu falošné správy ovplyvniť rozhodovanie rodičov očkovať svoje deti. Prezident Irish Medical Asociácia uviedol, že očkovanie vakcínou proti HPV klesá na „znepokojujúcu úroveň“.

Na tomto negatívnom trende majú podstatný podiel falošné články o rizikách z očkovania. Falošné články ohrozujú budúce zdravie mladých žien.

Beatrice Lorenzin z Talianska uviedol, že súčasná epidémia osýpok v Taliansku a znižujúci sa podiel očkovania proti nim predstavujú „núdzový stav“.

Štúdia poukazuje na to, akým spôsobom reagujú ľudia na články s protiočkovacími kampaňami. Tieto témy sú vysoko emocionálne a takto na ne reaguje aj verejnosť.

Emocionálne komentáre, emocionálne zdieľanie, čo vedie k vysokej miere zdieľania od jedného človeka k obrovským skupinám.

Podiel na vysokom a rýchlo šírení dezinformácií a protiočkovacích kampaniach majú sponzorované články. Štúdia, ktorú zrealizoval National Bureau of Economic Research poukazuje na to, že „ban“ na falošný reklamný článok, znížil jeho šírenie o 75%.

Výsledok je dôkazom toho, aký veľký vplyv má reklama na šírenie článku. Na druhej strane je zrejmé, že obmedzenie alebo úplne zablokovanie reklamy na takéto články dokáže výrazne ovplyvniť šírenie falošných článkov online.

V boji proti šíreniu falošných správ a protiočkovacích článkov je obmedzenie ich reklamy účinným prostriedkom.

V ďalšej štúdií plánuje National Bureau of Economic Research preskúmať aký vplyv môže mať pozitívna reklama proti účinkom negatívnej reklamy.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu