autor foto: Marián Luha

Vážená pani dekanka,

mali sme veľkú radosť, keď nás v rokoch 2011 a 2013 FMK UCM ocenila Granátovým jablkom Mariána Matyáša ako absolventov / študentov šíriacich dobré meno fakulty. Na svoju alma mater sme boli vždy hrdí a nemenej sme si vážili pamiatku nášho kolegu Mariána Matyáša. Boli ste otvorená našim nápadom a projektom a nekládli ste im prekážky pod nohy – či už šlo o konferencie Unicamp, stále úspešne fungujúce zdieľanie bicyklov Kolokolo alebo projekty našich študentov počas doktorandského štúdia dvoch z nás.

Bohužiaľ, udalosti uplynulých týždňov okolo účasti konšpirátora Rostása nám vzali dôvody pre hrdosť na FMK UCM. Vedecká konferencia má ctiť vedu a to znamená ľudí, ktorí ctia fakty. Rostás je práve človekom, ktorý neustále dokazuje, že fakty, veda, či pravda preňho nič neznamenajú. Za všetky spomenieme aspoň zavádzajúce a nebezpečné články o rakovine opísané vo viacerých blogoch MUDr. Mariána Jánoša tu, tu a tu alebo tvrdenia, že katolícka cirkev spolu s SIS u nás plánujú zaviesť totalitu iluminátov.

Argumentácia vedenia školy je podľa nás scestná. Súhlasíme s Vami, že aj Rostás má ústavou chránené právo na slobodu prejavu. Neuniklo nám, že toto právo každý mesiac využíva vo svojich médiách. Vám však zrejme uniklo, že dôvod pre odpor k jeho účasti vychádzal z faktu, že človek, ktorý pohŕda faktami, nemá na vedeckej konferencii čo robiť. Odpor voči jeho účasti nie je o predsudkoch, práve naopak, je o kritickom myslení, na základe ktorého množstvo ľudí usúdilo, že poskytnutie priestoru konšpirátorovi medzi zástupcami ďalších médií mu prináša ďalšiu legitimizáciu šírenia klamstiev.

Vaše stanovisko a rovnako aj reakcie Vás a ďalších kolegov počas diskusie na konferencii boli plné arogancie a pohŕdania názorom viac ako 200 absolventov, ktorí meno FMK UCM úspešne reprezentujú v praxi. Oni sú tým, na čo môžeme byť hrdí. Oni sú tými, ktorých bohato využívate vo svojich kampaniach pri podávaní prihlášok na vysoké školy a oni sú často tými, ku ktorým vzhliadajú noví alebo potenciálni študenti FMK.

V materiáloch k oceneniu Granátové jablko Mariána Matyáša uvádzate Mariánov citát: “Nezabúdajte, prosím, že svet, a teda aj naša alma mater, je ako granátové jabĺčko. Každé pekné a milé zrnko ho robí v celku krásnym. Každý zhnitý kúsok ho degraduje a prenáša svoje tenzie, predsudky a nálady aj na nás, ktorí máme svoju prácu veľmi radi a sľubujem aspoň za seba a pár ľudí vo vedení, ktorých poznám, a viem, akí sú, že budeme pracovať až do konca s dychom. Ozaj, ako vyzerá vaše zrnko na našom jablku?” Snažíte sa obhájiť veľmi hnedé, zhnité zrnko spoločnosti. A svojimi dehonestujúcimi vyjadreniami na adresu odporcov Rostásovej účasti na konferencii ste ukázali, že tých zhnitých zrniek je vo Vašich radoch veľa.

Preto nemôžeme naďalej s hrdosťou nosiť ocenenie fakulty. V uplynulých týždňoch ste povesť našej alma mater poškvrnili. Neostáva nám teda iné ako ocenenie, ktoré sme si prevzali na tej istej vedeckej konferencii, na ktorú ste pozvali človeka dehonestujúceho mediálnu komunikáciu založenú na faktoch, vrátiť.

Robíme tak napriek obrovskej úcte k pamiatke Mariána, po ktorom je ocenenie pomenované. Vás teda týmto žiadame o odstránenie našich mien z akýchkoľvek materiálov o ocenení. Čiastku 1 250 €, ktorá naše ocenenia dohromady sprevádzala, venujeme Jánovi Benčíkovi a Jurajovi Smatanovi, aby sme podporou ich boja proti dezinformáciám aspoň trochu zmiernili negatívny dopad Vašej spolupráce s ľuďmi, ktorí dezinformácie šíria.
3. 5. 2017 v Bratislave


Prečítajte si tiež:

Jakub Ptačin, Veronika Pizano a Radovan Grežo vrátili fakulte ocenenie Granátové jablko. Nestotožnili sa s účasťou Rostasa na konferencii FMK (aktualizované)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu