Dobrý deň pán šéfredaktor,

ďakujem Vám za možnosť vyjadriť sa k rozhovoru Patrície Štofanovej s PhDr. Zdenkom Cho na masmedialne.info. Vážim si to.

Viaceré tvrdenia Dr. Cho uvedené v rozhovore sa nezakladajú na pravde.

Dr. Cho pôsobil na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na čiastkový pracovný úväzok. Po vypršaní jeho pracovnej zmluvy, vedenie fakulty (na podnet vedenia katedry) s ním ukončilo pracovný pomer aj z disciplinárnych dôvodov.

Dr. Cho v rozhovore poukázal na „odmietavé stanoviská vedenia katedry“ (k čomu?) a na môj názor, v ktorom som mu údajne opakovane zdôrazňovala, že katedra žurnalistiky má byť „v prvom rade teoretickým pracoviskom a praktické vedomosti a schopnosti (?) majú študenti nadobudnúť v podstate až v zamestnaní“. Nikdy som podobné stanovisko ani verejne, ani súkromne neprezentovala a dodnes tento názor nezastávam. Svedčí o tom množstvo aktivít, ktoré naša katedra vyvíja na podporu získavania praktických zručností a rozvíjania všeobecných spôsobilostí našich študentov. Uvediem len niektoré z nich.

doc. Svetlana Hlavcakova, veduca Katerdy zurnalistiky FiF UK
doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK (zdroj: S.H.)

Katedra žurnalistiky FiF UK, ako jedna z mála na Slovensku,  nesie už v názve svoj cieľ –  vychovávať žurnalistov. Má uzavreté viaceré dohody o spolupráci s celoplošnými masovými médiami ako RTVS (s oboma zložkami), TASR, kde naši študenti už počas štúdia pôsobia. Spolupracuje s osobnosťami z televízie Markíza, TA3, z niektorých denníkov či týždenníkov. S redakciou The Slovak Spectator už piaty rok participuje na spoločnom projekte, ktorého praktické výstupy v angličtine sú naozaj reprezentatívne: Spectacular Slovakia, City Guide Bratislava, Travel Guide Slovakia a iné. Vďaka tomuto projektu majú študenti katedry v rámci výučby možnosť každoročne diskutovať s nositeľmi Pulitzerových cien zo Spojených štátov amerických, ktorí prednášajú na pôde UK. Na katedre, okrem toho, v rámci mediálnych ateliérov a kreatívnych štúdií pôsobí viacero prestížnych novinárov z praxe, o čom sa možno presvedčiť na našej webovej stránke. Výsledkom ich práce sú zborníky rozhovorov s prestížnymi absolventmi našej katedry, dokumentárne filmy na rozličné témy, internetový magazín či rozhlasové vysielanie.

Na pravde sa nezakladá ani tvrdenie Dr. Cho o tom, že katedra „dodnes nemá – zodpovedajúce technické vybavenie pre TV tvorbu“. Dr. Cho je neinformovaný.

Lživé je tiež tvrdenie, že mne, ako vedúcej katedry a dekanovi fakulty Dr. Cho predložil projekt založenia študentskej TV na Filozofickej fakulte UK. Takýto projekt mi nikdy nepredložil.

PhDr. Cho, vedúci Katedry mediálnej komunikácie na odbornej vysokej škole Akadémii médií v rozhovore zdôrazňuje praktickú prípravu študentov, v čom sa podľa neho ich štúdium odlišuje od výučby v „iných podobných inštitúciách“, kde táto stránka prípravy študentov chýba.

Katedra žurnalistiky má kvalitný a vyvážený učebný plán, ktorý vychádza z toho, že sme univerzitné pracovisko. Dnes na nej pôsobí aj vysoko kvalifikovaný pedagogický zbor. Náš učebný plán nám po roku 1989 pomáhali vybudovať odborníci z prestížnych zahraničných univerzít a vysoko ho nedávno ohodnotila aj akreditačná komisia novinárskych škôl z USA. Počas mojej návštevy na Columbia Journalism School (Kolumbijská univerzita, New York), ktorá ja považovaná za najlepšiu žurnalistickú školu na svete, sme si vo viachodinovej diskusii s predstaviteľmi tejto školy overili, že naše kurikulá sú si veľmi podobné, vrátane historických predmetov.

K tvrdeniam Dr. Cho o jeho pôsobení Na Slovenskom syndikáte novinárov sa nebudem vyjadrovať. Táto kompetencia prislúcha buď vtedajšiemu predsedovi SSN, alebo súčasnej predstaviteľke SSN Kláre Grosmannovej.

S pozdravom

doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.,

vedúca Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

 

Aktualizované:

Prinášame reakciu pána PhDr. Zdenka Cho, predsedu Akademického senátu, vedúceho Katedry mediálnej komunikácie na Akadémii médií v Bratislave:

Nad touto reakciou na vyjadrenia doc. Hlavčákovej som dlho rozmýšľal. Má vôbec zmysel viesť polemiku s bývalou kolegyňou, ktorá – v lepšom prípade – trpí náhlou stratou pamäte, alebo v tom horšom – vedome klame?

Na ilustráciu aspoň jedno z jej kategorických vyjadrení:

„Lživé je tiež tvrdenie, že mne, ako vedúcej katedry a dekanovi fakulty Dr. Cho predložil projekt založenia študentskej TV na Filozofickej fakulte UK. Takýto projekt mi nikdy nepredložil.“

Redakcii som dal k dispozícii text mailovej komunikácie s p. Hlavčákovou zo dňa 29. februára 2012, z ktorého si dovolím odcitovať záverečný odstavec (plné znenie má redakcia):

“Zároveň využívam túto príležitosť a rád by som sa informoval o stanovisku vedenia KŽ FiFUK k návrhu založenia študentskej fakultnej televízie na webe, ktorý som Tebe aj prof. Šušolovi poslal 13. februára a na ktorý som dosiaľ nedostal nijakú konkrétnu odpoveď, okrem všeobecného vyjadrenia p. dekana v tom zmysle, že je to zaujímavá myšlienka, ale musí sa poradiť s Tebou.”

V prílohe mailu bol samozrejme opakovane aj celý projekt študentskej televízie. Na ďalšie tvrdenia p. Hlavčákovej asi nemá zmysel reagovať. Majú podobnú vypovedaciu hodnotu. Jednoducho – na katedre je všetko v najlepšom poriadku, študenti sú nadšení a ich príprava na profesionálne pôsobenie v médiách je na najvyššej možnej úrovni. A asi len z čírej zlomyseľnosti niektorí z nich na jeseň 2013 skompilovali ironické video na Youtube pod názvom „Hitler sa dozvedá, že Katedra žurnalistiky upadá“. Na malej ploche necelých 4 min. tam na podklade známej scény z filmu Pád tretej ríše autor/autori parodicky upozornili na najväčšie slabiny našej najstaršej novinárskej školy. Najprv sme sa na tom s kolegami zasmiali, vzápätí sme si však uvedomili, aké to je vlastne smutné…

PhDr. Zdenko Cho

Akadémia médií

 

Aktualizované:

„Dr. Cho sa dlhodobo usiluje zdiskreditovat našu katedru a moju osobu. Viac na jeho invektívy nebudeme reagovať, “ povedala doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., vedúca Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu