Asociácia mediálnych agentúr AMA žiada od Pavla Mačingu ospravedlnenie za údajný zásah do dobrej povesti, ktoré spôsobili jeho zverejnené články. AMA zároveň vyzýva Pavla Mačingu, aby zo svojich webových stránok odstránil predmetný článok, v ktorom kritizuje postup pri zmene merania výpočtu metodiky plnenia reklamy. Odstránenie sa týka aj anglickej verzie článku na sociálnej sieti LindkedIn. Pavol Macinga ale tieto články neodstráni a svoj názor na danú vec nezmenil.

Ešte začiatkom roku 2017 sme zverejnili článok pod názvom „Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení“, tvrdí Pavol Mačinga”, ktorý obsahoval vyjadrenia Pavla Mačingu z agentúry Macinga Media o zmene merania výpočtu metodiky plnenia reklamy.

Pavol Mačinga vo svojich vyjadreniach upozorňoval na prinajmenšom nemorálny postup, ktorý bol použitý pri zmene merania výpočtu metodiky plnenia reklamy, na ktorom sa dohodli mediálne agentúry spolu s televíziami. Po novom, respektíve od 1. januára 2017 platí, že do merania sledovanosti sú už započítavaní aj hostia, čím mediálne agentúry a televízie umelo zvýšia fakturované GRPs o 4%.

Táto zmena by mala podľa vyjadrení Pavla Mačingu, televíziám TV Joj a TV Markíza vyniesť dodatočný príjem v roku 2017, ktorý by sa mal pohybovať v jednotkách mil. EUR. Tento dodatočný príjem je, ale na úkor zadávateľov, čo je podľa Mačingu prinajmenšom nemorálne.

V súčasnosti čelí Pavol Mačinga predžalobnej výzve za svoje vyjadrenia, ktoré prezentoval vo svojom článku na webovej stránke macinga.com, v ktorej ho AMA prostredníctvom zastupujúcej advokátskej kancelárie JUDr. Daniela Chovanca žiada o odstránenie článkov a o zverejnenie ospravedlnenia za neoprávnený zásah do povesti asociácie, ktoré mal svojim konaním údajne spôsobiť.

Na vyhrážanie sa zo strany agentúry AMA reaguje Pavol Mačinga aj v článku na webovej stránke macinga.com, kde vysvetľuje argumenty Asociácie mediálnych agentúr, ktoré mu vo výzve prostredníctvom advokátskej kancelárie zaslala.

Pavol Mačinga

“Jedinú vecnú výhradu, ktorú uviedli bolo hlasovanie na pôde PMT. K téme hlasovania som sa vo svojom článku ani nedostal, nakoľko som danú informáciu ani nemal. Podstatné je, že PMT sa tak rozhodlo a či stanovy hovoria o nutnosti mať 100% hlasov, alebo 51%, alebo inak je irelevantné pre podstatu dôsledku takéhoto hlasovania. Samotné PMT ani po opakovanej výzve neposkytlo informácie k téme zmene metodiky. Napriek tomu zverejňujem túto správu o hlasovaní na pôde PMT z pohľadu AMA, bez potvrdenia PMT, ako ústretový krok k výzve Asociácii mediálnych agentúr (AMA) prostredníctvom ich právnych zástupcov. Za zmenu metodiky GRPs navýšením o hostí hlasovalo 90% členov PMT. 11% TA3 (PhDr. Martina Kyselová), 16% JOJ (Mgr. Marcel Grega), 31,5% Markíza (Matthias Settele) a 31,5% RTVS (Ing. Václav Mika). Asociácia mediálnych agentúr (AMA) s 10% podielom hlasovala proti,” píše Macinga na svojom webe macinga.com.

Vo výzve, ktorú pre mediahub poskytol Pavol Mačinga, Asociácia mediálnych agentúr žiada pána Pavla Mačingu o odstránenie spomínaných článkov nakoľko sa predmetnými článkami mal údajne dopustiť neoprávneného zásahu do dobrej povesti asociácie. Okrem toho Asociácia mediálnych agentúr žiada Pavla Mačingu o zverejnenie ospravedlnenia za zásah do ich dobrej povesti.

Podľa Asociácie mediálnych agentúr majú mať tieto články údajne charakter ohovárania a zároveň obsahujú nepravdivé skutkové tvrdenia.

Jedná sa napríklad o použitie slova podvod, ktoré Pavol Mačinga viackrát použil v súvislosti s Asociáciou mediálnych agentúr vo svojich článkoch. Asociácia mediálnych agentúr je presvedčená, že v článku sú použité nevhodne zvolené výrazové prostriedky vrátane slova podvod. Miera expresivity v týchto článkov je v značnom nepomere k cieľu kritiky a AMA články vníma ako úmyselné poškodenie jej dobrej povesti.

Vo výzve Asociácia mediálnych agentúr ďalej vysvetľuje aj skutočnosť, že sa s vysielateľmi v rámci spoločnosti PMT na zmene metodiky pri započítavaní hostí do GRP nedohodla. Vysvetľuje tiež spôsob akým hlasovanie prebehlo a aj to, že hlasovala proti.

V závere výzvy advokátska kancelária upozorňuje Pavla Mačingu, že ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, teda k odstráneniu článkov a k zverejneniu ospravedlnenia, Asociácia mediálnych agentúr bude nútená obrátiť sa s predmetnou vecou na súd.

Pavol Macinga články ale neodstráni a svoj názor na danú vec nezmenil.

„Na posolstve pôvodných článkov sa nič nemení. PMT zmenilo metodiku počítania hostí v doručených GRPs a klienti, ktorí si dodatočne nedohodli (nevybojovali) zohľadnenie tejto zmeny počas kalendárneho roku 2017, na to doplatili 4% navýšením nákladov na TV reklamu počas marca až decembra 2017. Podľa veľkosti klienta hovoríme o 10 až 200-tisíc eur na viac v nákladoch, resp. strate, podľa uhlu pohľadu,“ píše Pavol Macinga vo svojom článku na macinga.com.

Na záver dokonca radí klientom, aby 4% utajované navýšenie v roku 2017, zohľadnili v podmienkach v roku 2018.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu