Dudas Brothers (zdroj: Stredoslovanská galéria)

V utorok 12. decembra 2017 o 16.30 hod. Vás pozývame do Bethlenovho domu Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici na prezentáciu tvorby DUDAS Brothers /Juraja a Ivan Dudáša/ od roku 2004 do 2017 a ich nového projektu BÍLÁ NEMOC s kľúčovým momentom performace. Mgr. Art. Ivan Didáš, ArtD., už niekoľko rokov prednáša na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde sa paralelne venuje aj vedecko-výskumnej činnosti.

Tento spôsob práce a tvorby pre autorskú dvojicu znamená aj výskum a kreovanie nových projektov – ich zámerom je pripraviť nový blok performance s presahom do videa, textu a audia. V prenesenom význame ide o laboratórium v rámci prezentácií, kde si chcú odskúšať nové projekty. Celá táto séria aktivít sa stane základom pre ich samostatnú výstavu. Vstup na podujatie je voľný.

„Dvojica Dudas Brothers pôsobí na umeleckej scéne s menšími prestávkami od roku 2002. Hoci vystupujú v maskách, každý vie, kto sa pod nimi ukrýva. Týmto istým spôsobom pristupujú aj k tvorbe, kde reagujú na všeobecne známe prvky aktuálneho domáceho, ale aj geopolitického diania a svet umenia ako taký. Aj keď ich tvorba nesie prvky irónie, ktorej sa v nej nevyhnú ani najvyšší svetoví politickí predstavitelia, či ľudia pracujúci vo sfére umenia, nechcú byť cynikmi. Zdanlivo banálne pôsobiace počiny využívajúce jazyk komerčnej a mediálnej reality sú však metaforou pre komplikovanú globalizovanú súčasnosť plnú simulakier, kde dochádza k stieraniu hraníc medzi autentickým a manipulovaným,“ povedal Peter Moorl.

Ivan Dudáš (1980) už počas štúdií na bratislavskej VŠVU (prof. R. Sikora, doc. I. Németh a prof. Daniel Fischer) ako aj na Nothingham Trent University v Anglicku výtvarne reflektoval intermediálne a multimediálne presahy v súčasnom umení. Jeho doménou je práca s nájdeným filmom, obrazom, zvukom – tzv. found footage. V roku 2012 na Fakulte výtvarných umení AKU v Banskej Bystrici úspešne obhájil doktorandskú dizertačnú prácu u doc. M. Nicza a bol mu udelený titul Artis Doctor (ArtD.). V súčasnosti sa venuje dekonštrukcii digitálneho obrazu s interaktívnymi presahmi a s možnosťou vstupu diváka do diela. Už niekoľko rokov prednáša na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde sa paralelne venuje aj vedecko-výskumnej činnosti.

Juraj Dudáš (1975) je intermediálnym umelcom s výbornými základmi, ktoré dostal na Akademii výtvarních uměni u prof. Milana Knížáka, či predtým na VŠVU u prof. Ruda Sikoru. Inklinuje k post-konceptu, ktorý implikuje do práce s textom alebo sa koncept stáva súčasťou performance (zo starších projektov napr. DJ Giorgio, zameraný na autobiografiu na pomedzí fikcie a reality). V posledných rokoch sa zaujíma o monumentálny objekt – architektúru (vytvára priestor v priestore), ktorým vťahuje diváka do deja a sprostredkováva mu tak ďalšiu rovinu emócií z výstavy.

> FB Event 

zdroj: Stredoslovanská galéria

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu