zdroj: Svet medzi riadkami

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje 15. ročník súťaže Novinárska cena, v rámci ktorej komisia udelí okrem štandardných aj niekoľko špeciálnych ocenení. Práve medzi nimi majú slovenskí novinári a novinárky po prvýkrát možnosť získať ocenenie s názvom Global Journalism – Svet medzi riadkami.

Ocenenie je určené pre všetkých tých, ktorí sa pokúšajú nazerať na svet „globálnymi“ očami.

Vo svojich novinárskych výstupoch tak zohľadňujú fakt, že o mnohých udalostiach už nie je možné komplexne informovať bez vnímania globálnych vzťahov, súvislostí a prepojení.

Nová kategória ocenení vznikla v rámci žurnalistickej iniciatívy Svet medzi riadkami, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Minority Rights Group International a jej slovenskou partnerskou organizáciou Liga za ľudské práva.

„Teším sa, že aj týmto spôsobom sa globálna žurnalistika môže dostať do povedomia slovenskej verejnosti,“ hovorí spoluautor iniciatívy Svet medzi riadkami Peter Ivanič.

Vďaka iniciatíve môžu budúci, ale aj aktívni novinári zistiť, že na svet a ľudí v ňom neraz nazeráme a informujeme bez toho, aby sme si uvedomovali naše predsudky, stereotypy či ustálené predstavy o svete.

„Ako príslušníci väčšiny či ako obyvatelia rozvinutej krajiny napríklad môžeme mať problém komplexne informovať o situácii menšín či ľudí z krajín globálneho Juhu,“ vysvetľuje Peter Ivanič.

A práve novinárske výstupy, ktoré sa na tieto skutočnosti pri informovaní o svete snažia myslieť, oceníme v novej kategórii Global Journalism – Svet medzi riadkami.

Kritérií hodnotenia je viacero. Porota ocení napríklad schopnosť priniesť málo pokrytú globálnu či rozvojovú tému, prípadne neznámu alebo prehliadanú perspektívu už známejšej témy.

Všímať si bude aj to, či sa autori dokážu na dianie pozrieť aj „očami iných“, a zvlášť tých slabších a menej vplyvných, ako aj to, akým spôsobom autori a autorky zohľadňujú existenciu globálnych prepojení a našej role v nich.

A nezabudne ani na prítomnosť pozitívnych naratívov a/alebo naratívov vedome vyvracajúcich negatívne, na stereotypoch založené vyobrazenia sveta.

(Nielen) svoje výstupy, ktoré vyšli počas minulého roka, môžete do Novinárskej ceny prihlasovať na tomto odkaze do 8. februára.

Kategória je bez žánrového či formálneho obmedzenia – od článkov najrôznejších žánrov, cez televízne reportáže, po rozhlasové diskusie. Víťaz či víťazka novinárskej ceny v kategórii Global Journalism – Svet medzi riadkami získa peňažnú odmenu tisíc eur.

Prečo globálna žurnalistika?

Tento prístup k novinárčine sa už niekoľko rokov presadzuje v krajinách ako sú Švédsko či Nórsko. Stojí na presvedčení, že dnešný svet už nestačí deliť na „domáce“ a „zahraničie“.

Treba ho vnímať ako poprepájaný komplex rôznorodých, nie vždy férových vzťahov a väzieb, ktorých sme zároveň my sami aktívnou súčasťou. Globálne sa stáva lokálnym.

„Globálna žurnalistika tak vlastne dobieha realitu, ktorá už nejaký čas globalizovaná je, no novinárčina to dosiaľ celkom neprijala,“ dopĺňa Peter Ivanič.

Globálne prepojenia, na ktoré tento prístup k novinárčine prihliada, poodhaľujú aj prítomnosť rôznych nevyvážených mocenských vzťahov – na lokálnej, globálnej aj „glokálnej“ úrovni.

Dáva tak hlas tým, ktorých hlasy nepočuť, lebo nemajú moc a vplyv, aby sa ich hlas presadil medzi hlasmi tých silnejších.

Popri vnímaní čoraz silnejších a všadeprítomnejších globálnych prepojení prudko vzrástla aj potreba pokrývať rozvojové a humanitárne témy, ako sú napríklad klimatická zmena, chudoba, migrácia či ľudské práva.

Tie sa už totiž, aj vplyvom globalizácie, nedejú kdesi ďaleko od nás, kde by neovplyvňovali naše životy. Svet sa nás dotkol a žurnalistika by na to mala reagovať aj tematicky.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu