Reklamným letákom „Prídite si pre Bambuľkine nové šaty k nám do banky“ porušila pobočka Raiffeisen banky v Skalici Etický kódex reklamnej praxe. Na svojom minulotýždňovom zasadnutí to skonštatovala Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (AK RPR). O výsledku zasadnutia dnes informovala výkonná riaditeľka rady Eva Rajčáková.

„Isto si pamätáte na jeden z najlepších reklamných spotov v poslednom období,  hovorí Michael Gold z portálu masmediálne.info, tento raz pobočka banky prestrelila a zobrala si ju na paškál Rada pre Reklamu…“

 

Leták skalická pobočka Raiffeisen banky umiestnila v reklamnom stojane pred svojimi priestormi. Sťažovateľovi, ktorý sa obrátil na radu, sa nepozdával text „Dievčatká – Bambuľky!!! Prídite si pre Bambuľkine nové šaty k nám do banky“. Domnieval sa, že reklama lákala deti na využitie služieb, za ktoré treba platiť.

„AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená,“ informovala Rajčáková z RPR.

So sťažovateľom sa rada stotožnila iba čiastočne, nakoľko leták vraj nebol oficiálnym reklamným materiálom banky v rámci prebiehajúcej reklamnej kampane a súťaže, ale ho dala vyrobiť pobočka banky z vlastnej iniciatívy.

Banka konanie pracovníka pobočky vyhodnotila ako zlyhanie ľudského faktora a leták nariadila odstrániť. Rada sa aj napriek tomu uzniesla na tom, že zamestnanec pobočky nekonal s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

Pobočka banky Raiffeisen lákala dievčatá na Bambuľkine nové šaty, podľa RPR porušila kódex  - foto RPR
Zdroj foto: Rada pre Reklamu

 

„Štylizácia reklamného textu, ktorý bol umiestnený na oficiálnom reklamnom pútači banky, prostredníctvom ktorého spoločnosť prezentuje benefity bankou poskytovaného účtu, môže vyvolať v priemernom spotrebiteľovi dojem, že podmienkou získania šiat je otvorenie si účtu v banke, čo vzhľadom na pravidlá súťaže, nie je pravda,“ priblížila nález rady pani Rajčáková z Rady pre Reklamu.

Reklamný leták podľa nej neobsahoval informácie o spotrebiteľskej súťaži banky. Z nich by sa mohli spotrebitelia dozvedieť, že detské šaty možno vyhrať aj bez ohľadu na to, či si človek otvorí v banke účet.

„Samotnú akciu komunikovala banka na svojom facebook profile a aj na svojej webovej stránke a bola určená pre všetky pobočky banky. Z informácií na webstránke však jasne vyplýva, že nie je nutnosť si zakladať účet.“ >> pozri, doplnil Michael Gold z portálu masmediálne.info.

Pobočka banky Raiffeisen lákala dievčatá na Bambuľkine nové šaty, podľa RVR porušila kódex - 4
web stránka banky
Pobočka banky Raiffeisen lákala dievčatá na Bambuľkine nové šaty, podľa RVR porušila kódex - 3
web stránka

Pobočka banky Raiffeisen lákala dievčatá na Bambuľkine nové šaty, podľa RVR porušila kódex

AK RPR, ktoré je orgánom etickej samoregulácie v oblasti reklamy na svojom zasadnutí 19. júna posudzovala celkovo osem reklám. Zvyšných sedem podnetov uznala ako neopodstatnené.

Jednému zo sťažovateľov sa napríklad nepozdával plagát spoločnosti Medusa group, ktorá prevádzkuje sieť reštaurácii. Ten pozýval na sledovanie hokeja v prevádzke spoločnosti, na plagáte bola pritom zobrazená podobizeň Budhu.

Sťažovateľ sa domnieval, že je to neúctivé voči viere a náboženstvu. AK PRP sa s tým však nestotožnila. Reštaurácia, ktorá ponuku propagovala je totiž svojim zariadením ladená aj do orientálneho štýlu, vrátane použitia sošiek Budhu.

Členovia komisie dospeli k presvedčeniu, že reklama neuráža náboženské cítenie spotrebiteľov. Upozornili však reštauráciu na to, aby v budúcnosti zvážila používanie tohto náboženského symbolu v kontexte reklamy.

Arbitrážna komisia je sedemčlenným orgánom RPR, ktorý je oprávnený vydávať nálezy o súlade alebo nesúlade určitej v minulosti či prítomnosti realizovanej reklamy. Reklamami sa zaoberá na základe písomných podnetov. Komisii predsedá Jarmila Grujbárová.

Zdroj: TASR, zdroj videa: YouTube, zdroj fotografií: Facebook a internet

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu