Počet užívateľov navštevujúcich webové stránky zapojené do výskumu AIMmonitor prekročil 4 milióny, pričom 3,2 milióna užívateľov pochádzalo zo Slovenska a 800 tisíc zo zahraničia.

Medzi weby s najvyššou návštevnosťou z klasických PC a mobilných zariadení patrili v júni Spravodajstvo a Služby, Mapy, cestovné poriadky. Najviac času strávili užívatelia na Zoznamovacích serveroch. Na týchto weboch bol priemerný strávený čas na užívateľa dokonca o hodinu vyšší v prípade mobilných zariadení než u klasických PC.

V júni vykonali slovenskí internetoví užívatelia na weboch zapojených do výskumu viac než 1,3 miliardy zobrazení stránok. Najviac ich bolo generovaných na Zoznamovacích serveroch, pričom táto kategória ako jediná presiahla počet 200 miliónov zobrazení (217 miliónov).

Medzi ďalšie top kategórie podľa počtu zobrazení patria kategórie Spravodajské servery a Domovské stránky portálov, ktorých návštevnosť sa pohybuje okolo 180-190 miliónov zobrazení.

Najviac času trávia užívatelia na stránkach zoznamovacích portálov, a to takmer 3,5 hodiny mesačne. Na druhom mieste podľa stráveného času sa nachádza kategória Domovských stránok portálov s výsledkom 2,5 hodiny.

Približne hodinu až hodinu a pol trávia slovenskí užívatelia prehliadaním spravodajských portálov, stránok s emailami a webov určených ženám a maminkám.

Tab.1. Agregované ukazovatele webov zapojených do výskumu AIMmonitor – jún 2014 – *Reálni užívatelia zo Slovenska –  počet užívateľov internetu zo Slovenska, ktorí navštívili aspoň jeden z webov zapojených do výskumu AIMmonitor v priebehu daného mesiaca:

Počet užívateľov navštevujúcich slovenské webové stránky prekročil 4 milióny - tabulkaZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia, Gemius & Mediaresearch, jún 2014.

 

Návštevnosť z mobilných zariadení

Počet slovenských a zahraničných internetových užívateľov navštevujúcich webové stránky z mobilných zariadení prekročil v júni 1,2 milióna a zvýšil sa tak v porovnaní s májovými výsledkami o takmer 35-tisíc užívateľov. Slovenskí užívatelia vykonali prostredníctvom mobilných telefónov a tabletov takmer 275 miliónov zobrazení stránok. Najvyššie počty zobrazení zaznamenali opäť tri vyššie spomínané kategórie: Zoznamovacie servery, Spravodajstvo a Domovské stránky portálov.

Najvyšší podiel mobilných zobrazení stránok oproti návštevnosti z klasických PC vykazovali kategórie Služby, mapy, cestovné poriadky a Šport (27 – 30 %). Najviac času trávili užívatelia mobilných zariadení na Zoznamovacích serveroch, a to v priemere takmer 4,5 hodiny mesačne. To je o 1,5 hodiny viac než doba strávená na Domovských stránkach portálov, ktoré obsadili druhé miesto.

O výskume AIMmonitor

AIMmonitor je meraním návštevnosti členov Asociácie internetových médií a reklamných internetových médií, ktoré sa do projektu zapojili. Tento projekt bol oficiálne spustený v januári 2007. Zadávateľom tohto projektu je AIM a realizátorom projektu je spoločnosť Gemius S.A. v spolupráci so spoločnosťou MEDIARESEARCH, a. s. AIMmonitor poskytuje dáta ohľadne návštevnosti a sociodemografické dáta. AIMmonitor je slovenský variant výskumu gemiusAudience, jedného z kľúčových výskumov agentúry Gemius. Výskum prebieha v súčasnej dobe na 25 trhoch regiónu strednej a východnej Európy, severnej Afriky a Blízkeho východu a je hlavným a najdôveryhodnejším zdrojom informácií o návštevnosti internetu v týchto štátoch. Hlavnou výhodou štúdie gemiusAudience je ukazovateľ Real Users, ktorý poskytuje spoľahlivé výsledky týkajúce sa počtu reálnych užívateľov internetu na danom trhu. K tomu, aby výskum poskytoval čo najpresnejšie údaje, kombinuje site-centric a user-centric dáta s offline socio-demografickou štúdiou. Výsledky výskumu sú nepostrádateľným nástrojom pre média, vydavateľov, zadávateľov reklamy a analytikov.

Zdroj: Gemius Slovakia, Zdroj titulkovej ilustračnej fotografie: archív redakcie

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu