Monika Tódová (repro foto: YouTube/denník N)

Redaktorka Monika Tódová zverejnila článok „Svedok v Dobytkárovi vypovedá, že aj dotácia pre sudcu Trubana bola protekčná“ o údajnom podozrivom získaní nenávratnej dotácie pre Penzión Altmayer pre dcéru sudcu Špecializovaného trestného súdu Michala Trubana, tá tvrdí, že jej novinárka neposkytla priestor pre vyjadrenie.

„Pani Tódová ma ani raz nekontaktovala ako jedinú konateľku a spoločníčku obchodnej spoločnosti Altmayer, s.r.o. (v danom čase) za účelom získania informácií,“ tvrdí Natália Trubanová vo zverejnenom stanovisku na webe Pravnelisty.sk.

„Keby si pani Tódová pri písaní tohto článku dala aspoň tú námahu, kontaktovala ma a zároveň by si zistila, ako prebieha celý proces od podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok do jeho vyplatenia, tak si poviem, že má záujem objektívne pokryť tému. Ale vzhľadom na to, že nespravila ani jedno, ani druhé, zamýšľam sa, z akého dôvodu to tak je,“ uviedla Trubanová.

Redaktorka Monika Tódová vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a pri tvorbe článkov by mala postupovať objektívne a riadiť sa zásadami, ktoré ju naučili na štúdiu žurnalistiky a je tiež viazaná Etickým kódexom novinára, ku ktorému sa verejne hlási celá redakcia denníka N.

„Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov,“ uvádza Etický kódex novinára a ukladá novinárovi povinnosť „dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overiť aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov“ a ak novinár zistí, že „zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán alebo redakcie“.

„Je smutné, že ľudia, ktorí si to nemajú ako overiť, bohužiaľ veria iba tomu, čo je uvedené v médiách, pretože nemajú ako verifikovať objektivitu týchto tvrdení. Navyše ja ako fyzická osoba nemám možnosť žiadnym spôsobom uvádzať verejnosti objektívne skutočnosti, pretože nie je v mojej kompetencii manipulovať verejnú mienku mojimi vyjadreniami,“ uviedla Natália Trubanová.

„Toto je pohľad z druhej strany a som presvedčená, že každý čitateľ by mal mať možnosť si ho prečítať. A keďže ma denník N ako jedinú kompetentnú osobu v danej veci stále neoslovil na vyjadrenie sa, píšem aspoň sem fakty, o ktorých sa čitateľ nemá ako dozvedieť,“ dodala Natália Trubanová na záver svojho stanoviska, ktoré je zverejnené na webe Pravnelisty.sk.

Trubanová sa môže ešte obrátiť priamo na vydavateľa N Press, s.r.o. so žiadosťou o publikovanie opravy. Podľa zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačového zákona) „ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť bezodplatne.“

Aktualizované 18.8.2020: „Pani Tódová podsúva verejnosti skutočnosti, ktoré jednak nie sú založené na pravde a sekundárne účelovo ich spája do absurdných konštrukcií, aby tým diskreditovala môjho otca sudcu špecializovaného trestného súdu. Nikto sa mi neospravedlnil ani článok o moje vyjadrenie nedoplnil. Naopak pani Tódová si moju fotku zverejnila na svojom Instagram-ovom účte a z môjho pohľadu s nevhodným jej subjektívnym komentárom a hudbou. Rovnako tak urobila na svojom Facebook-ovom profile. Denník N som nežiadala o opravu podľa tlačového zákona, nakoľko to považujem za zbytočné. Už raz môj otec žiadal o opravu a samozrejme mu nebolo vyhovené,“ uviedla pre Mediahub.sk JUDr. Natália Trubanová.

Oslovili sme Moniku Tódovú, ale nereagovala na naše otázky.

2 KOMENTÁRE

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu