Podobne ako viaceré štátne vysoké školy, i súkromná Paneurópska vysoká škola vypisuje dodatočné kolo prijímacích pohovorov na svoje fakulty – Fakultu práva, Fakultu ekonómie a podnikania, Fakultu masmédií, Fakultu informatiky a Fakultu psychológie. Posledným termínom na podanie prihlášok je 20. september 2014. Viac informácií o dodatočnom kole prijímacích pohovorov, o štúdiu i o zaujímavej letnej súťaži PEVŠ nájdete na www.mylastminute.sk.

Na Paneurópskej vysokej škole tak môžu čerství maturanti, ale aj už pracujúci študovať právo, ekonomiku a manažment podnikov, medzinárodné podnikanie, ale napríklad i mediálnu komunikáciu, dizajn médií, psychológiu, či aplikovanú informatiku.

 

Ponúkame krátky prehľad toho najlepšieho, prečo študovať na najprestížnejšej slovenskej súkromnej vysokej škole.

Fakulta práva
S nulovou nezamestnanosťou patrí medzi TOP právnické fakulty na Slovensku. Fakulta práva vedená jedným z najväčších slovenských odborníkov na trestné právo, prof. J. Ivorom, vzdeláva okrem štandardného slovenského práva tiež medzinárodné a európske právo, široko uplatniteľné ako v priestore EÚ, tak i v globálnom prostredí. Na FP PEVŠ pôsobia viacerí uznávaní domáci i medzinárodní odborníci.

Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta ekonómie a podnikania sa orientuje na uplatnenie v dnešnej neúprosnej globálnej ekonomike. A to aj vďaka študijnému odboru Medzinárodné podnikanie, ktoré sa prednáša  aj v anglickom jazyku. Pod vedením dekanky, prof.  K.Hontyovej, pôsobia na Fakulte slovenskí ekonómovia, ale aj medzinárodné ekonomické kapacity.

Fakulta masmédií
Elitná fakulta svojho zamerania ponúka študentom profesionálne vybavené Mediálne centrum (televízne a rozhlasové štúdiá so špičkovou technikou, strižne, fotoateliér, PC s grafickými programami), ale tiež uznávaných odborníkov z praxe pod vedením výraznej osobnosti – dekana prof. J. Leikerta. Fakulta spolupracuje s mediálnymi odborníkmi z televízie, rozhlasu a reklamy.

Fakulta psychológie
Jediná fakulta psychológie na Slovensku ponúka štúdium školskej a pracovnej psychológie, sociálnej a poradenskej psychológie. Na rozdiel od katedier psychológie na iných slovenských vysokých školách, na FPs PEVŠ je možné okrem dennej formy študovať aj externe. Na Fakulte pôsobia viaceré osobnosti, vrátane dekana prof. T. Kollárika.

Fakulta informatiky
Informatika je dnes jedným z najžiadanejších a najlepšie platených profesií na pracovnom trhu. Štúdium aplikovanej informatiky pod vedením skúsených pedagógov, akými sú napríklad dekan E. Ružický, výrazne zvyšuje šance na kvalitné uplatnenie na trhu práce. Fakulta spolupracuje s veľkými IT firmami ako Asseco, HP, Gratex, či Interway.

Prihlášku na každú fakultu je možné podať aj elektronicky > TU

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu