Pozrite si minuloročné najsexistickejšie reklamy z druhého ročníka anticeny Sexistický kix

Sexistické reklamy môže v tomto ročníku anticeny verejnosť nominovať na webovej stránke usporiadateľa ankety už len do 5. novembra.

Hlasovanie o najsexistickejšiu reklamu bude spustené 6. novembra a výsledky hlasovania širokej verejnosti aj odbornej poroty budú zverejnené 4. decembra.

Minuloročná odborná porota zložená z expertiek a expertov na rodovú a reklamnú problematiku vybrala tri reklamy, ktoré vyhodnotila ako najsexistickejšie v rámci druhého ročníka anticeny Sexistický kix. Všetky tri sa umiestnili na prvom mieste:

Budiš – Slovenské pramene a žriedla

Porotkyňa Oľga Gyárfášová, sociologička a výskumníčka k reklame uviedla: „Firma už v rámci sexistickej reklamy všeličo ponúkla, ale zdá sa, že ide ďalej, otvára nove horizonty hlúpych sexistických reklám a tentokrát nielen so sexistickym, ale až pornofikujúcim obsahom, podtext s vulgárnou narážkou a posilňovanie stereotypnej predstavy o ženskej kráse.“

Fernet Stock – STOCK Slovensko, s.r.o.

Porotkyňa Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien Slovenska k reklame uviedla: „Video prostriedkami filmovej reči, navodzuje atmosféru akejsi vzbury, priam militantnej deklarácie mužov, ktorí sa potrebujú vymedziť mimo „svet žien“ a naplno sa venovať „svojej mužnosti“. Nastolenie takto rozdeleného sveta je o moci a dominancii mužov nad ženami, situácii tak nebezpečnej pre ženy. Práve takto definované postavenie žien je príčinou násilia na ženách a jeho vysokej spoločenskej tolerancii.”

LetGo

Porotca Róbert Slovák, prezident klubu reklamných agentúr Slovenska a člen prezídia Rady pre reklamu, k reklame uviedol: „Prezentovať ženu ako objekt, ktorého sa môžete jednoducho zbaviť predajom cez mobilnú aplikáciu je dehonestáciou jej ľudskej dôstojnosti. Podčiarkuje dogmatický postoj k žene ako majetku muža, s ktorým si muž môže naložiť podľa svojho uváženia, či dokonca ju predať ako nepotrebnú vec.“

HODNOTENIE VEREJNOSTI

Najsexistickejšou reklamou sa podľa hlasovania verejnosti stala reklama Záložňe Breva, za ktorú hlasovalo 176 ľudí.

Záložňa Breva

Tím Sexistického kixu k tejto reklame uviedol: „Záložňa Breva si zo zneužívania ženského tela spravila takpovediac štandardnú marketingovú stratégiu. Na svoju propagáciu opätovne využíva sexualizované až pornofikujúce obrazy nahého ženského tela bez súvisu s ponúkanými službami. Reklama stavia ženu na jednu úroveň s ponúkaným tovarom, čím ju spredmetňuje a dehumanizuje. Pre úplnosť dodávame, že Rada pre reklamu opakovane v prípade tohto zadávateľa konštatovala porušenie Etického kódexu reklamnej praxe.“

Záložňa Breva (zdroj: Sexistický kix)

Pozrite si tohtoročné nominácie na stránke www.sexistickykix.sk.

(ts, red)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu