Porota 6. ročníka súťaže najlepších PR projektov udelila 22 ocenení PROKOP a 4 čestné uznania. PR osobnosťou roka sa stal Tomáš Bezák, PR manažér a hovorca spoločnosti Lidl. Správu som aktualizoval o vyjadrenie hovorcu roka Tomáša Bezáka zo spoločnosti Lidl a o vyjadrenie Ľubice Škorvanekovej, riaditeľky PR agentúry Black Apple, ktorá získala čestné uznania za svoje projekty.

Porota udelila 5 prvých miest, 9 druhých miest a 8 tretích miest.

„Celkovo bolo do 6. ročníka súťaže PROKOP 2015 bolo prihlásených 80 projektov v 11 kategóriách. Do súťaže svoje projekty prihlásilo 6 členských agentúr APRSR, 18 agentúr z oblasti PR, marketingu a digitálnych agentúr a 5 subjektov zo strany klientov a 1 subjekt verejnej správy, “ ako nás informovala Asociácia Public relations Slovenskej republiky.

PR osobnosťou roka sa stal Tomáš Bezák zo spoločnosti Lidl Slovensko.

Tomáš Bezák PR manažér a tlačový hovorca spoločnosti Lidl Slovensko
Tomáš Bezák PR manažér a tlačový hovorca spoločnosti Lidl Slovensko (zdroj: Lidl)

„Ocenenie, o ktorom rozhodujú profesionáli je obrovským zadosťučinením. Jedným dychom však musím dodať, že toto Ocenenie vnímam ako uznanie pre celý tím ľudí. Projekty v oblasti PR a CSR, komunikácia na sociálnych sieťach a celkovo budovanie imidžu firmy sú všetko výsledkom snahy mnohých mojich kolegýň a kolegov, za čo im aj touto cestou ďakujem. Tvoríme spolu výborný tím, čo sa odzrkadľuje aj na dosiahnutých výsledkoch. Ocenenie PR Osobnosť roka vnímam aj ako veľký záväzok pokračovať v nastúpenom trende PR komunikácie, chceme naďalej prichádzať so zaujímavými projektami a aktivitami, “ povedal pre masmedialne.info ocenený hovorca roka Tomáš Bezák, PR manažér a tlačový hovorca spoločnosti Lidl Slovensko.

ČESTNÉ UZNANIA

Dve ocenenia formou čestných uznaní za svoju prácu si z tohtoročného Prokopa odniesla aj PR agentúra Black Apple.

„Každé ocenenie je pre nás veľkou motiváciou. Objaviť sa na shortliste medzi veľkými hráčmi považujeme za úspech. A ak si porota všimne práve naše projekty a rozhodne sa udeliť mimoriadne ocenenie, je radosť o to väčšia. Tieto projekty sú naše srdcovky. Vínšpacírka vznikala na zelenej lúke, no od začiatku sme mali ambíciu, aby sa z nej stala tradícia v regióne. Dnes to vyzerá tak, že sme na dobrej ceste. Spolupráca s Fakultou prírodných vied UMB mala svoje špecifiká, ktoré sú spojené s charakterom akademickej pôdy. My sme však mali a máme skvelých partnerov, ktorí nám dali príležitosť ukázať im, čo vieme a ako to dokáže pozitívne vplývať aj na dobré meno fakulty, “ povedala na margo ocenení Ľubica Škorvaneková, riaditeľka PR agentúry Black Apple.

1.
Čestné uznanie za projekt, ktorý ťažil z netradičného spojenia volieb, akademických vedomostí a PR prostriedkov, ktoré dokázali málo známy študijný odbor – volebná geografia a akademika fakulty dostať do najsledovanejších slotov médií.
Black Apple – Tibor Madleňák, Volebný geograf – Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Prečítajte si informácie o PR kampani Volebný geograf  z dielne ocenenej PR agentúry Black Apple:

„Silná konkurencia, nie veľmi lichotivé hodnotenie, ktoré však neodráža skutočný stav, slabé povedomie, nižšia lojalita študentov a nulový mediálny výtlak. Tak by sa dala stručne charakterizovať situácia Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, ktorá sa okrem spomenutých problémov musí vyrovnávať s výrazným poklesom poctu záujemcov o štúdium. Ako však zviditeľniť a zlepšiť vnímanie univerzity a jej fakulty, ktorá musí zápasiť s takýmito problémami? “  opisuje východiská pri kampani Ľubica Škorvaneková, riaditeľka PR agentúry Black Apple.

„Jednou z možností je zameranie sa na netradičné študijné odbory a predmety a ich priblíženie verejnosti. Východiskom našej stratégie bolo ponúknuť médiám v čase volebného roka nový pohľad na hodnotenie volebných výsledkov a zároveň novú tvár. Komunikáciu sme postavili na odlišnom pohľade volebnej geografie na výsledky volieb, oproti tomu ako ho vidí politológia. Prostredníctvom vedúceho katedry geografie, geológie a krajinnej ekológie, ktorý sa venuje odboru volebná geografia, sme uchopili aktuálne volebné témy (voľby VÚC, prezidentské voľby) a vytvorili sme kvalitný balíček informácií pre média, “ dodala Ľubica Škorvaneková.

„Počas celej kampane sme kládli dôraz hlavne na vysokú atraktivitu analyzovaných výsledkov, s cieľom prezentovať fakultu ako modernú vzdelávaciu inštitúciu so silným vedeckým zázemím. Pre lepšiu zrozumiteľnosť a pochopenie sme pre médiá pravidelne aktualizovali mapové podklady, do ktorých sme premietali výsledky, aby boli pre všetkých ľahko čitateľné. V prvej fáze sme zasiahli celoslovenské printové média a vytvorili kvalitný obsahový základ tvorený hĺbkovou analýzou výsledkov volieb v Banskobystrickom kraji. Na tomto osvedčenom postupe sme stavali aj počas druhej fázy komunikácie, v ktorej sme sa zamerali na oslovenie televízie a rozhlasu s cieľom využiť mediálny priestor počas prezidentských volieb. Výsledkom bola účasť vedúceho katedry vo volebnom štúdiu verejnoprávnej televízie, “ dodala.

„Aktívna komunikácia s médiami, fakultou a agentúrou v závere priniesla očakávané množstvo výstupov vo všetkých typoch médií. Za krátke obdobie sme dokázali klientovi zabezpečiť takmer 80 výstupov. Kampaň výstupmi v zahraničných médiách (ČR, HU) presiahla aj hranice Slovenska. Fakulta sa v súvislosti s osobou volebného geografa objavila vo všetkých celoslovenských mienkotvorných médiách (RTVS, TV JOJ, denník SME, Pravda, Hospodárske noviny, aktualne.sk), ale aj vo výstupoch tlačových agentúr TASR a SITA. Počas volebnej noci (voľby prezidenta SR) vystupoval Tibor Madleňák v prime time ako spolukomentátor výsledkov volieb – okrem toho vystúpil aj v Správach a komentároch a v O 5 minút 12, “ povedala Ľubica Škorvaneková.

2.
Čestné uznanie poroty za prínos k zvyšovaniu kvality regionálnych aktivít.
Black Apple – Vinšpacírka, 1 mesto, 1 deň, 100 chutí – Cech hostinských Banská Bystrica

Prečítajte si informácie o PR kampani Vinšpacírka  z dielne ocenenej PR agentúry Black Apple. Oslovil som Ľubicu Škorvanekovú, riaditeľku PR agentúry:

„Festival vína vznikol v spolupráci s Cechom hostinských v Banskej Bystrici, ktorí združuje prevádzky pôsobiace na Námestí SNP. Po nultom ročníku vínneho festivalu sme pociťovali absenciu základného motívu eventu. Chceli sme v ňom spojiť históriu, tradíciu a súčasnosť, “ povedala Ľubica Škorvaneková.

„Preštudovali sme mnoho historických a dobových kníh, až sme napokon našli reálnu postavu – Žigi báčiho, ktorý bol známy svojou večnou láskou k vínu a pravidelným špacírovaním sa po bystrických viechach. Tak vznikla „Vínšpacírka“, špacírka za dobrým vínom po námestí Banskej Bystrice. Vínšpacírka je dôkazom toho, že aj v nevinohradníckom meste sa môže na 1 deň spojiť 1000 chutí vína a priniesť tak do regiónu niečo netradičné, „dodala.

„Pre klienta sme vytvorili kompletnú kampaň na kľúč – od prvotnej idey a kreatívneho konceptu, až po organizáciu samotného eventu. Na samotnú realizáciu sa skladali členovia Cechu, a preto rozpočet na akciu bol veľmi nízky. V kampani sme využili klasické propagačné formy ako web, plagáty či letáky“.

„Pre klienta sme tiež zastrešili komplexné PR aktivity, ale aj grafické spracovanie spomínaných propagačných materiálov a tlačovín. Spustili sme komunikáciu prostredníctvom sociálnych médií s pravidelnými príspevkami a súťažami, s cieľom vyvolať čo najvyššiu odozvu a návštevnosť u cieľovej skupiny. Počas kampane sme predstavovali nielen prevádzky zapojené do Vínšpacírky, ale aj samotných vinárov, ktorí prijali pozvanie.“

„Pred samotnou Vínšpacírkou sme realizovali aj ďalšie podporné aktivity. K podujatiu sme v spolupráci so Stredoslovenským múzeom pripravili špeciálnu výstavu venovanú vinárskym tradíciám v Banskej Bystrici. Týždeň pred Vínšpacírkou prebiehali vo vybraných prevádzkach mesta tiež rôzne sprievodné aktivity spojené s propagáciou eventu a osobným pozývaním hostí v dobových kostýmoch ilustrujúcich príbeh Žigiho báčiho. Realizovali sme aj ochutnávky vín a špecialít podávaných k vínu, “ povedala pre masmedialne.info Ľubica Škorvaneková z PR agentúry Black Apple.

Niekoľko údajov o Vínšpacírke:
„Oproti nultému ročníku sa nám podarilo zvýšiť návštevnosť podujatia o 80 % **. Dosah FB fanpage na užívateľov Facebooku, v čase od apríla do júna 2014, dosiahol číslo 50 124 užívateľov. Počet fanúšikov novozaloženej fanpage za sledované obdobie, narástol z nuly na 402. Dnes už Banskej Bystrici nenájdete snáď nikoho, kto by nepočul o Vínšpacírke. Vínšpacírka bola témou špecializovaných cestovateľských portálov, gastrowebov a webov s vinárskou tematikou, ako napríklad vino.sk, slovakia.travel a gastroweb.sk. Celkovo sa nám podarilo zabezpečiť takmer 40 neplatených výstupov, “ dodala Ľubica Škorvaneková.

3.
Čestné uznanie za unikátne prepojenie komerčnej a charitatívnej aktivity.
PR Clinic – Kyslík (O2) pre deti (Čo sa skrýva v elektronickej faktúre) – O2 Slovensko

4.
Čestné uznanie za entuziastický prístup a osobnú zaangažovanosť k nepopulárnej téme.
PR Clinic – Ľud vs. Hazardné hry – Asociácia zábavy a hier a Asociácia prevádzkovateľov videohier

PR OSOBNOSŤ ROKA
Tomáš Bezák, PR manažér a hovorca spoločnosti Lidl.
Do spoločnsoti Lidl prišiel z mediálneho prostredia, kde pôsobil v agentúre SITA na pozícii redaktora. V rámci doktorandského štúdia politických vied sa zaoberal komentovaním politického diania pre slovenské a zahraničné médiá. Je absolventom politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktuálne zodpovedá za PR a komunikáciu a je aj hovorcom spoločnosti Lidl.

Vyjadrenie poroty:  Nie je jednoduché posilňovať pozíciu pre firmu, ktorá sa nachádza v segmente pod neustálou paľbou kritiky, hrozbou vysokých pokút a najmä nekompromisného hodnotenia zákazníkov. Napriek tomu sa to práve aj vďaka vytrvalému budovaniu kvalitného PR tohtoročnej PR osobnosti dari. Kreativita v projektoch, silná pozícia v sociálnych médiách, posilnenie pozície v naprieč všetkými segmentami zákazníkov vrátane tých najnáročnejších a hlavne kontinuálny rast dôveryhodnosti si zaslúžia oceniť.“

A HLAVNÉ KATEGÓRIE
Ocenenie Agentúra Názov projektu Zadávateľ
A.  Corporate Communications
1. miesto SKPR Strategies AMAZing job AMAZON
B. Business To Business PR
2. miesto AMI Communications Slovakia Môže byť ekologická mobilita dostupná? ŠKODA AUTO Slovensko
C. Business to Consumer PR
2. miesto SEESAME Communication Experts Ceresit Kampaň proti vlhkosti v domácnosti Henkel Slovensko
3. miesto Lidl Slovenská republika Kuchyňa Lidla Lidl Slovenská republika
3. miesto PR Clinic Kyslík (O2) pre deti (Čo sa skrýva v elektronickej faktúre) O2 Slovakia
D. Community Relations
2. miesto Lidl Slovenská republika Ekohra – myslite EkoLogicky Lidl Slovenská republika
2. miesto Webster, s.r.o. Druhý krok GSK Slovensko
E.  Internal Communications
2. miesto Volkswagen Slovakia, a.s. Firemná kultúra: My sme Volkswagen Slovakia Volkswagen Slovakia, a.s.
ŠPECIÁLNE KATEGÓRIE
Agentúra Názov projektu Zadávateľ
A. Best Media Placement / Effective Communication
2. miesto PR Clinic EXPO Slovensko 2015 EXPO
3. miesto SEESAME Communication Experts Blogeri On the Move IKEA
B. Digitálne PR
1. miesto Lukash Fér: Cesty Jakuba Ptačina O2 Slovakia
2. miesto TRIAD pre O2 O2 Vianoce bez ošiaľu O2 Slovakia
3. miesto PS:Digital Každý sa môže stať otrokom aj dnes Brániť sa oplatí Slovensko, o.z. a Ministerstvo vnútra SR
3. miesto Wiktor Leo Burnett Orange Kanadské žartíky Orange
C. Regional Community Relations
1. miesto 1st CLASS AGENCY Šariš MY SME VÝCHOD

 

Pivovary Topvar
3. miesto Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava Objavuj poklady bratislavského regiónu BSK
D. Event PR
1. miesto 1st CLASS AGENCY Kozel Deň starých parťákov Pivovary Topvar
E. Vládne a politické PR
3. miesto PR Clinic EXPO Slovensko 2015 EXPO
F. Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie
1.miesto PS:Digital Každý sa môže stať otrokom aj dnes Brániť sa oplatí Slovensko, o.z. a Ministerstvo vnútra SR
2.miesto Webster, s.r.o. Druhý krok GSK Slovensko
2.miesto Telekom v spolupráci s EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského Nauč sa posunok, aby sme si rozumeli Telekom v spolupráci s EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského
3.miesto PR Clinic Kyslík (O2) pre deti (Čo sa skrýva v elektronickej faktúre) O2 Slovakia

Zdroj: APRSR

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu