Výstava In optima forma prezentuje spoločné diela, aj samostatné diela Rudolfa Fila a Jindřicha Štreita.

Základom spoločných diel sú reprodukcie fotografií Jindřicha Štreita, ktorý sa už viac desaťročí pokúša zachytávať objektívom fotografického aparátu život obyčajných ľudí. Vždy si vyberie jeden región a v ňom sa usiluje zachytiť všetky stránky každodenného života.

Štreitove fotografie sa vyznačujú vysokou mierou autenticity, a ako také ich môžeme považovať za spoľahlivé svedectvo o živote obyčajných ľudí. Jeden takýto cyklus sa stal základom pre vytvorenie kalendára a tieto kalendáre sa potom stali podkladom pre tvorivé zásahy Rudolfa Filu.

Zmyslom týchto maliarskych intervencií je oslabenie väzieb fotografií so skutočnosťou a transformácie pôvodných dokumentárnych fotografií na umelecké artefakty. Škála zásahov je veľká, siaha od nenápadného upozorňovania na malé detaily až po masívne zakrývanie niektorých častí fotografie súvislou farebnou plochou.

Zmysel výsledných spoločných artefaktov nezávisí len od Štreitových fotografií, nezávisí ani od Filových maliarskych zásahov, ale tvorí sa na hranici medzi fotografickým záznamom a maliarskym zásahom, medzi reprezentáciou a popretím referencie.

Okrem toho výstava prezentuje aj samostatné diela týchto dvoch tvorcov. Jindřich Štreit vystavuje štyri veľkoplošné fotografie z cyklu Vítkovice a Rudolf Fila zase štyri pastely, inšpirované sochami bratislavského barokového sochára F. X. Messerschmidta.

Výstava Rudolf Fila – Jindřich Štreit: In optima forma sa koná v rámci 65. výročia založenia Vysokej školy výtvarných umení,  v rámci ktorých bude udelený čestný titul doctor honoris causa (Dr.h.c.) obom vystavujúcim umelcom.

[message_box title=“Viztika výstavy:“ color=“red“]Výstava Rudolf Fila – Jindřich Štreit: In optima forma
Miesto: Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
Čas trvania: 10. 9. 2014 – 5. 10. 2014
Kurátor:  Peter Michalovič [/message_box]

Pozývame vás na výstavu Rudolfa Fila a Jindřicha Štreita - 2
Pozývame vás na výstavu Rudolfa Fila a Jindřicha Štreita - 4
Pozývame vás na výstavu Rudolfa Fila a Jindřicha Štreita
Pozývame vás na výstavu Rudolfa Fila a Jindřicha Štreita - 3

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu