PR komunikáciu pre Nadáciu Volkswagen Slovakia zabezpečí agentúra Kharisma

Nadácia Volkswagen Slovakia začala od augusta spoluprácu s public relations agentúrou Kharisma. V rámci podpory charitatívnych projektov, ktoré nadácia zastrešuje, bude agentúra zabezpečovať ich komplexnú PR a online komunikáciu.

Okrem komunikácie a tvorby audiovizuálnych výstupov bude mať na starosti aj digitálne PR a sociálne siete.

„Sme veľmi radi, že v rámci užšej spolupráce budeme môcť prezentovať a komunikovať zaujímavé spoločensky zodpovedné aktivity a projekty, ktoré Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje. Cielene sa snaží o spoluvytváranie moderného priestoru pre život v takej spoločnosti, ktorá si uvedomuje potrebu charitatívnej podpory. Projekty majú z nášho pohľadu pre ľudí pozitívny odkaz a široký dosah. Aj preto k najlepšiemu komunikovaniu aktivít v plnej miere využijeme doterajšie know how získané z úspešných spoluprác na podobných filantropických témach,” uviedla Kristína Čambalová, Managing Director agentúry Kharisma.

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku si je spoločnosť Volkswagen Slovakia vedomá svojej zodpovednosti nielen voči svojim zamestnancom, ale aj voči spoločnosti. „Za agentúrou Kharisma stojí niekoľko ročná spolupráca s relevantnými odborníkmi z praxe, na ktorú môžeme jednoducho nadviazať a prepojiť ju v prospech komunikácie našich projektov. A v neposlednom rade nás nadchlo osobné vyžarovanie a úprimné pochopenie a kreatívne uchopenie tém, či nadšenie pre to, čo v rámci Nadácie robíme,” uviedla Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia.

Nadácia Volkswagen Slovakia vznikla v roku 2008 a podporuje inovatívne vzdelávacie koncepty v rôznych oblastiach. Ťažiskom programov nadácie je oblasť výchovy a vzdelávania.

Doterajšie projekty sa preto týkali dopravy a ekológie, pomoci znevýhodneným, pomoci deťom v núdzi či deťom v centrách pre deti a rodiny. Záujem žiakov a študentov si získali aj projekty na podporu techniky na školách či vzdelávanie v nemeckom jazyku. Prostredníctvom svojich grantových programov podporila už viac ako 1 550 zrealizovaných projektov – podpora dodnes presiahla až 5,8 milióna eur.

(ts)

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu