foto: pixabay.com

Mileniáli sú prvou generáciou, ktorá vyrastá vo svete on-line technológií. Zvyklosti, návyky a celkové správanie týchto ľudí je veľmi odlišné od staršej generácie X. Významné rozdiely však badať i medzi mladšími mileniálmi (generácia Z) a starší (generácia Y).

Mileniáli sú budúcnosťou tohto sveta vo všetkých smeroch. „Mileniáli. Generácie, o ktoré je na trhu bitka. Marketéri všemožne hľadajú nástroje, ako správne mileniálov osloviť a presvedčiť. V mnohých segmentoch, či už produktov, alebo služieb, sú už dnes kľúčovými zákazníkmi. Je len otázkou krátkeho času, kedy sa z nich stane hlavný prúd determinujúci spotrebiteľské správanie,“ popisujú realizátori prieskumu význam mileniálov na špecializovanej microsite mileniali.sk.

Prieskum, ktorý realizujú spoločne agentúry PR.Konektor a NMS Market Research, podrobne skúma a popisuje jednotlivé oblasti správania sa mileniálov ako spôsob konzumácie médií, jazyk, vnímanie reklamy, či kľúčové témy, ale tiež to, ktorú banku preferujú, ktorá je ich obľúbená značka auta, či ktoré sú ich lovebrandy. Prieskum pritom porovnáva jednotlivé vlastnosti generácií Z, Y a X.

Okrem kvantitatívneho prieskumu sú podľa informácií MediaHub.sk súčasťou mileniálskej štúdie tiež videá z realizovaných fokusových skupín. Čerešničkou sú video testimoniály s TOP mileniálskymi influencermi, medzi ktorými nechýbajú youtuberi Expl0ited a Moma, CEO Refresher.sk Gábor Boros, Kristína Farkašová a Laci Strike.

„Mladší mileniáli (generácia Z, vo veku 15-25 rokov), okrem svojich nákupov ovplyvňujú trh aj cez svojich rodičov. Starší mileniáli, „generácia Y“ (26-35 rokov) sa postupne stávajú kľúčovou cieľovou skupinou. Pre firmy a efektívnosť ich kampaní je preto veľmi dôležité poznať ich nákupné správanie, potreby, očakávania a kanály, prostredníctvom ktorých získavajú informácie a spôsob, akým komunikujú,“ uviedla Miroslava Jarošová z agentúry PR.Konektor.

„Prichádzame s najbohatšou doteraz realizovanou štúdiou na horúcu tému mileniáli. Keďže mileniáli sú veľmi široká skupina (16-35 rokov), prieskum identifikuje aj rozdiely medzi mladšími a staršími mileniálmi, čo umožní firmám definovať trendy a diferencovať komunikáciu na mladších a starších mileniálov a generáciu X,“ uviedla Denisa Lakatošová z agentúry NMS Market Research.

Ako vidieť z výsledkov prvého grafu, pre každú skupinu mileniálov a generácie X je dôležité niečo iné. Podľa výsledkov prieskumu, ktoré pre MediaHub.sk poskytla agentúra PR.Konektor, až 81% mladých ľudí na Slovensku vedie šťastný život a všetci mileniáli považujú za dôležitú hodnotu v živote aj v práci rovnosť.

Kým preferencie starších mileniálov a generácie X sú v podstate podobné – obe skupiny už majú život vo vlastných rukách – mladší mileniáli sa ešte len hľadajú, k čomu ale potrebujú technológie, najmä internet.

Zdroj: PR.Konektor

Čo sa týka nakupovania, zrejme nikoho neprekvapí, že mileniáli v tejto kategórii dominujú. Nakupovanie je pre nich spoločenská udalosť. Pri výbere produktov radi experimentujú a často kupujú aj to čo nepotrebujú. Ak chceme budovať lojalitu, tak cez zážitok, a nie cez produkt. Pre mileniálov sú totiž dôležitejšie zážitky než materiálne statky.

Pri generácii X je veľmi zaujímavé zistenie, že táto skupina obyvateľstva sa zaujíma o pôvod tovaru, preferuje slovenské výrobky a pri nakupovaní je omnoho opatrnejšia ako mileniáli, ktorí sa neboja riskovať a kupovať aj nové, niekedy nepotrebné predmety.

On-line nákupy realizuje 60 % mileniálov aspoň raz za mesiac. Oproti generácii X je to podstatne viac (40 %).

Nikoho tiež neprekvapí, že pre mileniálov je dôležité platové ohodnotenie. Chcú, aby ich práca bola zaujímavá a kariérne perspektívna, flexibilná a zábavná. Mladší mileniáli ale nechcú vstávať do práce skoro, na druhej strane nemajú problem pracovať i večer – flexibilita je pre nich nadovšetko.

Preferencie mileniálov sa menia aj pri pozeraní televízie. Mladí ľudia uprednostňujú on-line, klasickú televíziu vlastní len štvrtina mladých mileniálov vo veku 15 až 25 rokov.

Všetky indície smerujú k tomu, že pre mladú generáciu je najefektívnejšia reklama na internete. Na druhej strane pre staršiu generáciu X je z hľadiska reklamy stále dominantná televízia, ktorá má pred internetom obrovský náskok.

Z výsledkov tiež vyplýva, že pre mladých je v reklame dôležitá hudba a pre starších kvalita a originalita spracovania.

Súčasťou prieskumu bolo aj zisťovanie používania „blokátorov“ reklám na internete, ktoré sú nočnou morou pre inzerentov. Z výsledkov, ktoré pre MediaHub.sk poskytla agentúra PR.Konektor vyplynulo, že najmä mladší mileniáli používajú blokovanie reklám, no ani percentuálny podiel používania ad blokátorov staršou generáciou mileniálov aj generáciou X nie je zanedbateľný.

Zdroj: PR.Konektor

Najpopulárnejšie platformy, ktoré mladí ľudia používajú na internete, sú Facebook a YouTube. Konkrétne youtuberi sú fenoménom dnešnej doby.

Najmä mladí mileniáli sledujú aspoň raz týždenne nejakého youtubera. Samozrejme, strategickou platformou pre on-line reklamné kampane je aj Facebook.

Zdroj: PR.Konektor

Z doterajších výsledkov prieskumu je viac ako isté, že mileniáli (generácie Y a Z) posúvajú pracovné, spoločenské aj spotrebné trendy vo svete novým smerom, ktoré treba zohľadniť nielen v obchodnej a marketingovej, ale aj v spoločenskej oblasti ľudskej existencie.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu