foto: pixabay.com

Alarmujúci počet republikánov a fanúšikov prezidenta USA Donalda Trumpa považuje média za nepriateľov amerického ľudu a naopak demokrati čoraz viac dôverujú médiám.

Informáciu o výsledkoch nedávneho prieskumu, ktorý poukázal na to, že Donald Trump má veľký vplyv na vnímanie médií medzi republikánmi a demokratmi zverejnil BuzzFeedNews.

„Trump vyvolal bezprecedentnú úroveň polarizácie v názoroch na médiá. Za obdobie, o ktorom sme nazhromaždili údaje, demokrati a republikáni nikdy nemali takú rozdielnu úroveň dôvery v médiá,“ uviedol pre BuzzFeed News Brendan Nyhan, profesor politológie na Dartmouth College a spoluautor štúdie.

Do výskumu, ktorý v novembri 2017 uskutočnila spoločnosť YouGov bolo zapojených 2100 dospelých respondentov. Súčasťou výskumu bola aj analýza anonymných údajov o návštevnosti webových stránok zozbieraných od účastníkov prieskumu.

Tieto údaje boli zozbieravané v priebehu jedného týždňa. Brendan Nyhan a jeho spoluautori Andrew Guess z Princetonu a Jason Reifler z University of Exeter prezentovali výsledky svojich zistení na nedávnom novinárskom summite vo Washingtone, DC, s názvom: The Press a the President: Trust and the Media in a New Era.

Podujatie organizoval Poynter Institute for Media Studies, nezávislý neziskový novinársky think-tank a učiteľský inštitút. Výskum, ktorý je základom prvého prieskumu Poynter Media Trust Survey, bol financovaný spoločnosťou Poynter a grantom z Craig Newmark Philanthropies.

„Trumpov negatívny prístup k tlači môže spôsobiť najsilnejší vzťah medzi prezidentovými súhlasmi a stanoviskami k médiám, ktoré boli doposiaľ pozorované,“ zverejnil vyjadrenie Brendana Nyhan, BuzzFeedNews.

Z výsledkov prieskumu sa zistilo, že 74 % respondentov, ktorí sa považujú za demokratov alebo ktorí sa opierajú o demokraciu, má v 19-tich percentách vysokú a v 55-tich percentách primeranú dôveru v médiá.

Prieskum uskutočnený v septembri 2016 kládol respondentom tú istú otázku a vtedy sa z prieskumu zistilo, že podobnú dôveru v médiá malo iba 51 % demokratov, čo znamená, že v priebehu jedného roka sa ich počet zvýšil o 23 %.

Miera dôvery demokratov v média v rozsahu 74 % je najvyššie zaznamenaným údajom od roku 1997.

Na druhej strane len 19% respondentov identifikovaných ako republikáni alebo tí, ktorí sympatizujú s republikánmi, vyjadrilo vysokú alebo primeranú mieru dôvery v média.

„Demokrati aj naďalej nemajú radi média, len 19 % z nich im vyjadrilo veľkú dôveru. Ale výsledky sú oveľa pozitívnejšie ako v minulosti. Tento nárast interpretujeme ako odraz uznania úlohy médií v tom, že zastáva úlohu opozície prezidentského rozhodovania, obzvlášť, keď jeho strana kontroluje obidve komory Kongresu,“ zverejnil Nyhanove vyjadrenie BuzzFeedNews.

Dôvera voči médiám od roku 1999 neustále klesá aj napriek tomu, že v jednotlivých obdobiach má striedavo zvyšujúci sa a klesajúci charakter.

Ako uviedol BuzzFeedNews tento výsledok však maskuje hlboko polarizovanú voličskú základňu, ktorej stranová príslušnosť a úroveň podpory alebo nesúhlasu s Trumpom čoraz viac ovplyvňuje ich pohľad na médiá.

Výskumníci zistili, že republikáni a podporovatelia prezidenta Trumpa v tomto období s väčšou pravdepodobnosťou podporia extrémne tvrdenia o procese akým produkujú média svoj obsah alebo popíšu novinárov, ako nepriateľov ľudí a podporia obmedzenia slobody tlače.

Viac ako 60 % respondentov, ktorí boli identifikovaní ako podporovatelia Trumpa, súhlasilo s vyhlásením prezidenta, že médiá sú „nepriateľmi amerického ľudu“.

Medzi respondentmi, ktorí majú k Trumpovi odmietavý postoj, približne 15 % súhlasilo s týmto vyhlásením. Na otázku, či súhlasia s tvrdením, že médiá „podporujú politických vodcov v tom, aby robili svoju prácu,“ boli odpovede percentuálne rovnako zastúpené.

Brendan Nyhan uviedol, že odpovede na tieto prieskumné otázky nenaznačujú odpovede na otázky, ktoré sa zaoberajú tým, či by respondenti chceli, aby boli novinári za svoju prácu súdení a väznení.

„Je dôležité, aby sme tieto výsledky nebrali ako presne vypovedajúce, ale určite sa týkajú toho, že respondenti sú veľmi ochotní povedať, že tlač je nepriateľom ľudí, čo je naznačené aj v prieskume,“ zverejnil výskumníkove vysvetlenie BuzzFeedNews.

Najviac znepokojujúcim zistením vyplývajúcim z výskumu je skutočnosť, že jeden zo štyroch Američanov (25%) podporuje prísne obmedzenia slobody tlače, čo môže vládnym úradníkom pomôcť podporiť právo zastaviť médiám publikovanie rôzneho obsahu.

Okrem toho prieskum odhalil aj ďalšiu odlišnosť v názore na médiá medzi republikáni a demokratmi. Republikáni s vysokou úrovňou vedomostí o politike majú menšiu dôveru v tlač, ako republikáni s nízkou úrovňou vedomostí o politike.

A naopak, demokrati s vysokými znalosťami o politike majú väčšiu pravdepodobnosť dôverovať médiám, zatiaľ čo demokrati s nízkou úrovňou vedomostí o politike majú aj nízku dôveru v médiá.

Tento výsledok je podľa autorov výskumu pravdepodobne dôsledkom veľmi odlišných správ o médiách pochádzajúcich z demokratickej a republikánskej elity.

Napríklad, počas minulého roka boli politicky informovaní demokrati vystavený mnohým predstavám o kritickom význame médií a ostatných bežných inštitúciách, no pre politicky informovaných republikánov boli tieto sprostredkované predstavy úplne iné.

„Jedným z princípov verejnej mienky je, že informovaní ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou počujú a nasledujú podnety od rovnako zmýšľajúcich elít,“ povedal Nyhan, ktorého vyjadrenie zverejnil BuzzFeedNews.

Úroveň politických vedomostí respondentov bola pre potreby výskumu stanovená na základe ich odpovedí na sériu faktických tvrdení o politike.

Okrem prieskumu v podobe kladenia otázok, výskumníci analyzovali aj anonymné údaje respondentov o weboch, ktoré navštevujú a čítajú.

Tieto údaje im umožnili porovnať to, čo ľudia hovorili o svojej on-line spotrebe správ s údajmi o stránkach na internete, ktoré skutočne navštívili.

Jedným z kľúčových zistení je, že respondenti mali tendenciu nadmerne informovať o čítaní spravodajských zdrojov, ktorých sú prívrženci.

Výskum podľa BuzzFeedNews poukázal na to, že demokrati majú tendenciu odkazovať na správy z Huffington Post a republikáni majú tendenciu odkazovať na správy z Fox News.

Z výsledkov je, ale zrejmé, že hoci jednotlivý prívrženci politických skupín vo veľkej miere odkazujú na mediálne zdroje, ktoré prináležia k ich politickej orientácií, to čo naozaj prečítajú odporúčajú v menšej miere.

Tieto výsledky podľa Brendana Nyhana, ktorého vyjadrenie zverejnil BuzzFeedNews,vypovedajú o tom, že „ľudské vnímanie toho, čo čítajú a toho, čo skutočne čítajú je iné“.

Podľa výskumníka Andrew Guessa je možné, že ľudia nadmerne alebo lepšie povedané nadnesene informujú o svojom čítaní politicky spriaznených médií, aby tak vyjadrili svoju politickú identitu.

„Takéto vzory správania naznačujú, že všeobecná viera je naklonená smerom k mysleniu, že mediálna konzumácia je veľmi polarizovaná, no v skutočnosti táto polarizácia až taká veľká nie je. Tieto novo získané údaje sú v súlade s myšlienkou, že obavy z „echo ozvien“ môžu byť prehnané,“ povedal Brendan Nyhan pre
BuzzFeedNews.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu