Zdroj foto: Freepik

Z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu MML-TGI, 1.+2./2016 vyplýva, že čítanosť denníkov, dvojtýždenníkov a mesačníkov klesla a naopak čítanosť týždenníkov sa zvýšila. V rádiách aj naďalej kraľuje Rádio Expres a z televízných staníc zostáva na prvých priečkách TV Markíza. Výsledky prieskumu sú takmer rovnaké ako za predchádzajúce sledované obdobie.

Národný prieskum MML-TGI, 1.+2./2016 (Market & Media & Lifestyle – Target Group Index ®) bol realizovaný na vzorke 4466 respondentov, občanov Slovenskej republiky vo veku 14 – 79 rokov. Údaje pre prieskum boli zbierané v období od 11. januára do 26. júna 2016. Výsledky prieskumu v článku sú porovnávané s výsledkami predchádzajúceho prieskumu MML-TGI, 4. kvartál 2015 + 1. kvartál 2016.

Tak ako v predchádzajúcich obdobiach aj v tomto bol prieskum MML-TGI, 1.+2./2016, ktorý zverejnila spoločnosť Median SK, zameraný na spotrebné správanie (monitorovalo sa 200 kategórií produktov a služieb a viac ako 2000 značiek), médiá (kde boli v 2. kvartáli 2016 monitorované tlačené médiá a rozhlasové a televízne stanice, všetky médiá sú opytované deklaratívnym spôsobom) a životný štýl (formou viac ako 700 výrokov zameraných na rôzne oblasti s päťbodovou škálou odpovedí od absolútneho súhlasu po absolútny nesúhlas).

Výsledky za DENNÍKY – čítal(a) posledné vydanie

Celková čítanosť celoštátnych denníkov oproti súhrnným výsledkom za 4. kvartál 2015 + 1. kvartál 2016 klesla o 1 %, čiže na 30 % populácie. Tento údaj vychádza z premennej „čítal(a) posledné vydanie“. Pokiaľ vychádzame z premennej „čítal(a) posledných 14 dní“ ide o 65 % populácie, čo je o 2 % menej ako za 4. kvartál 2015 a 1. kvartál 2016.

Výsledky prieskumu, čo sa týka poradia denníkov zostávajú nezmenené, rebríček vedie Nový čas s 15 % (oproti 4. kvartál 2015 + 1. kvartál 2016 zaznamenal pokles o 1 %) , nasledujú denník SME a Pravda so 6 % (rovnako ako za 4. kvartál 2015 + 1. kvartál 2016), nasleduje denník Plus jeden deň s 5 % (pokles o 1 %), Šport so 4 % (rovnaký podiel ako za 4. kvartál 2015 + 1. kvartál 2016), Korzár spolu s denníkom Hospodárske noviny majú zhodne po 3 % (výsledok sa taktiež nezmenil) populácie vo veku 14 – 79 rokov.

obr.1 MML-TGI -1.+2.2016
Obrázok č.1 Zdroj: Median Sk, Prameň: prieskum MML-TGI, 1.+2./2016

Výsledky za TÝŽDENNÍKY – čítal(a) posledné vydanie

Podiel čítanosti týždenníkov na populácii sa oproti výsledkom za 4. kvartál 2015 + 1. kvartál 2016 zvýšil o 1 % a predstavuje údaj 40 %, čo je množstvo čitateľov, ktorí prelistujú alebo prečítajú posledné vydanie niektorého z monitorovaných týždenníkov.

Najčítanejším týždenníkom je Plus 7 dní s 8 % (pokles o 1 % oproti poslednému prieskumu), nasledujú Život, Nový čas pre ženy a Báječná žena s rovnakou čítanosťou 6 % (výsledok sa nezmenil od posledného prieskumu), nasleduje Slovenka a Eurotelevízia, ktorú číta tiež rovnako 4 % (výsledok zostáva taktiež nezmenený) obyvateľov. Prehľad uzatvára týždenník Katolícke noviny s 3 % (rovnaký výsledok ako v predchádzajúcom sledovanom období), sieť týždenníkov Regionálne noviny (RegionPRESS) dosiahla 11 % (nárast o 1 % oproti predchádzajúcemu prieskumu) a sieť Petit Press MY noviny 6 % ( taktiež nárast o 1 %) čítanosť.

obr.2 MML-TGI -1.+2.2016
Obrázok č.2 Zdroj: Median Sk, Prameň: prieskum MML-TGI, 1.+2./2016

Výsledky za DVOJTÝŽDENNÍKY – čítal(a) posledné vydanie

Celková čítanosť dvojtýždenníkov predstavuje 14 % populácie vo veku 14 – 79 rokov, čo je v porovnaní so 4. kvartálom 2015 + 1. kvartálom 2016 o 2 % menej.

Najčítanejším titulom medzi dvojtýždenníkmi je TV max s 5 % (oproti minulému sledovanému obdobiu pokles o 1 %), nasledujú Tele plus a Bratislavské noviny s 2 % (rovnaký výsledok ako za predchádzajúci prieskum), Relax a Naše Novinky dosahujú 1 % čítanosť (taktiež rovnaký výsledok ako za predchádzajúci prieskum). Čítanosť siete titulov ECHO (schránkové noviny) klesla o 1 % a v sledovanom období dosiahla 3 %.

obr.3 MML-TGI -1.+2.2016
Obrázok č.3 Zdroj: Median Sk, Prameň: prieskum MML-TGI, 1.+2./2016

Výsledky za MESAČNÍKY – čítal(a) posledné vydanie

Celková čítanosť mesačníkov v 1. + 2. kvartáli 2016 je na úrovni 43 %, čo je o 1 % menej ako za 4. kvartál 2015 + 1. kvartál 2016.

Poradie mesačníkov, ktoré sú na Slovensku bežne dostupné, otvára časopis Záhradkár s 8 % (nárast o 1 %) nasleduje Zdravie so 7 % (žiadna zmena), Eva s 5 % (žiadna zmena) a za ňou EMMA rovnako s 5 % (taktiež žiadna zmena), ďalší je mesačník Nový čas Krížovky so 4 % (žiadna zmena) a poradie uzatvárajú mesačníky Kam do mesta s 3 % (pokles o 1 % oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu) a Auto magazín s 3 % čítanosťou (žiadna zmena).

obr.4 MML-TGI -1.+2.2016
Obrázok č.4 Zdroj: Median Sk, Prameň: prieskum MML-TGI, 1.+2./2016

Výsledky za ROZHLASOVÉ STANICE – počúval(a) včera

Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval včera“ predstavuje 66 %, čo o 1 % menej ako v predchádzajúcom sledovanom období.

Percentuálny podiel zostáva pre stanice Rádio Expres 19 %, Rádio Slovensko 18 % a Fun rádio 11 % v porovnaní so 4. kvartálom 2015 + 1. kvartálom 2016 nezmenený. Rádio Jemné si polepšilo o 1 % a dosiahlo 8 %, Rádio Europa 2 dosiahlo rovnako ako v predchádzajúcom sledovanom období 7 % aj výsledok Rádia Regina zostal nezmenený a to 6 %, poradie siedmych najpočúvanejších staníc uzatvára Rádio Vlna s 5 % (nárast o 1 % oproti predchádzajúcemu obdobiu).

obr.5 MML-TGI -1.+2.2016
Obrázok č.5 Zdroj: Median Sk, Prameň: prieskum MML-TGI, 1.+2./2016

Výsledok za ROZHLASOVÉ SIETE – počúval(a) včera

Slovenský rozhlas (RTVS) so svojimi šiestimi okruhmi dosiahol v parametri „počúval včera“ 26 %, čiže rovnako ako za predchádzajúcu správu, rozhlasová sieť Radio Services dosiahla počúvanosť 20 %, čo je o 1 % viac ako naposledy a sieť Radio Group zostala na úrovni 15 %.

obr.6 MML-TGI -1.+2.2016
Obrázok č.6 Zdroj: Median Sk, Prameň: prieskum MML-TGI, 1.+2./2016

Výsledky za ROZHLASOVÉ STANICE – počúval(a) posledný týždeň

Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 91 % (rovnaký výsledok ako naposledy).

Poradie otvára Rádio Expres s 35 % (výsledok sa nezmenil), ďalej Rádio Slovensko s 31 % (nárast o 1 %), nasleduje Fun rádio s 23 % (pokles o 1 %), výsledok sa nezmenil pre Rádio Jemné 17 % a Rádio Europa 2, ktoré dosiahlo 16 % aj výsledok Rádia Regina zostal nezmenený 13 % a sedmičku najpočúvanejších uzatvára Rádio Vlna s 10 %, ktoré si polepšilo o 1 %.

obr.7 MML-TGI -1.+2.2016
Obrázok č.7 Zdroj: Median Sk, Prameň: prieskum MML-TGI, 1.+2./2016

Výsledky za ROZHLASOVÉ SIETE – počúval(a) minulý týždeň

Slovenský rozhlas (RTVS) so svojimi šiestimi okruhmi dosiahol v parametri „počúval posledný týždeň“ 42 %, teda rovnako ako v predchádzajúcom sledovanom období. Počúvanosť rozhlasovej siete Radio Services sa zvýšila o 2 % a dosiahla 39 %, výsledok siete Radio Group zostal nezmenený a to na úrovni 31 %.

obr.8 MML-TGI -1.+2.2016
Obrázok č.8 Zdroj: Median Sk, Prameň: prieskum MML-TGI, 1.+2./2016

Výsledky za ROZHLASOVÉ STANICE včera – podiel na trhu

V 1. + 2. kvartáli 2016 dosiahli takmer všetky rozhlasové stanice v parametri podiel na trhu (share) rovnaké výsledky ako za 4. kvartál 2015 + 1. kvartál 2016.

Prehľad otvára Rádio Expres s 23 % a Rádio Slovensko s 22 % podielom na trhu. S 13 % podielom sa na trhu pohybuje Fun rádio, 8 % podiel má Rádio Jemné a rovnako aj Rádio Europa 2 či Rádio Regina, Rádio Vlna dosiahlo 6 %. Podiel ostatných rozhlasových staníc klesol o 2 % a drží sa na úrovni 11 % podielu z trhu.

obr.9 MML-TGI -1.+2.2016
Obrázok č.9 Zdroj: Median Sk, Prameň: prieskum MML-TGI, 1.+2./2016

Výsledky za TELEVÍZNE STANICE – sledoval(a) včera

Sumárna sledovanosť všetkých televízií klesla o 1 % oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu a dosiahla 85 %. Televíziu v 1. + 2. kvartáli 2016 celkovo sledovalo takmer 4 mil. divákov.

Najvyššie percento sledovanosti televíznych staníc dosiahla Televízia Markíza a to 51 %. Sledovanosť na úrovni 33 % zaznamenala TV JOJ, za ňou sa umiestnila Jednotka s 26 %. Všetky spomenuté stanice dosiahli rovnaký percentuálny výsledok ako za 4. kvartál 2015 + 1. kvartál 2016.

obr.10 MML-TGI -1.+2.2016
Obrázok č.10 Zdroj: Median Sk, Prameň: prieskum MML-TGI, 1.+2./2016

Výsledky za TELEVÍZNE SKUPINY – sledoval(a) včera

Markíza Group dosiahla v parametri „sledoval(a) včera“ 54 % sledovanosť, čo je o 1 % menej ako za 4. kvartál 2015 + 1. kvartál 2016. Televízna skupina JOJ GROUP dosiahla sledovanosť 35 % a Slovenská televízia (RTVS) 27 %, ich výsledky sú na rovnakej úrovni ako za predchádzajúce sledované obdobie.

obr.11 MML-TGI -1.+2.2016
Obrázok č.11 Zdroj: Median Sk, Prameň: prieskum MML-TGI, 1.+2./2016

Výsledky za TELEVÍZNE STANICE včera – podiel na trhu

Poradie jednotlivých slovenských televíznych staníc v ukazovateli podiel na trhu (share) za 1. + 2. kvartál 2016 otvára na prvom mieste s 39 % TV Markíza (výsledok je rovnaký ako za 4. kvartál 2015 + 1. kvartál 2016), TV JOJ dosiahla 22 % (nárast o 1 %) a za ňou sa so 17 % podielom na trhu umiestnila Jednotka (taktiež nárast o 1 %).

obr.12 MML-TGI -1.+2.2016
Obrázok č.12 Zdroj: Median Sk, Prameň: prieskum MML-TGI, 1.+2./2016

O prieskume TGI, 1.+2./2016
Verejný prieskum TGI, 1.+2./2016 (Market & Media & Lifestyle – Target Group Index ® časť MEDIA bol realizovaný metódou osobných rozhovorov a samostatným vyplnením webdotazníka respondentom, časť Market a Lifestyle bola uskutočnená samostatným vyplnením papierového dotazníka alebo webdotazníka respondentom.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu