V internetovej populácii prevládajú názory, ktoré nie sú veľmi naklonené plateniu za onlinový obsah. Komunikácia potreby získania zdrojov priamo od návštevníkov spravodajských portálov už bola objektom kampaní viacerých médií a stala sa do istej miery tiež spoločenskou témou.

Prieskum Čitatelia stále nemajú vôľu platiť za internetový obsah-foto-freeimages-autor fotokolaze-Marian Luha

Prevažná časť verejnosti smäd po informáciách ale naďalej hasí prezeraním bezplatne poskytovaných správ. Vo všeobecnosti pôsobí táto situácia dojmom začarovaného kruhu, alebo je možné z celkového náhľadu na problematiku vyčítať zmeny prichádzajúce v nasledujúcom období? Nielen oblasťou monetizácie onlineových médií sa zaoberá Štúdia Spravodajské servery 2014, ktorú realizovala spoločnosť MEDIARESEARCH SLOVAKIA na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 a viac rokov zo Slovenského národného panela.

Otázka financovania spravodajstva a publicistiky na internete je v súčasnosti často preberaná v médiách, ako aj samotnými užívateľmi. Z prieskumu je zrejmé, že významná väčšina ľudí (80 %) už platený obsah pozná a na stránkach slovenského internetu ho registruje. Dve tretiny predstaviteľov internetovej populácie na nich pozorujú stále častejší výskyt uzamknutých správ.

Všeobecnej priazni ani širokej podpore sa zo strany verejnosti nedostáva žiadnemu navrhovanému spôsobu spoplatnenia. Najschodnejším sa ale podľa hodnotení respondentov zdá byť zasielanie dobrovoľných príspevkov od darcov. A koľko sú ľudia ochotní dobrovoľne prispieť?

Často menované boli sumy z intervalov do 3 € alebo do 5 €, čo zhodne označilo po pätine opýtaných. Finančné hodnoty nad 10 € uviedlo 13 % z reprezentantov internetovej populácie. Toto rozloženie podľa peňažne deklarovanej vôle užívateľov dobrovoľne prispieť z nich umožňuje zostaviť dve početnosťou podobné a jednu menšiu skupinu.

Prvú tvoria tí, ktorí proste spoplatnenie kategoricky odmietajú, možno pre nich publikovaný obsah ani v budúcnosti nemá žiadnu kvantifikovateľnú hodnotu. Do ďalšej skupiny zaradíme respondentov, čo by na báze dobrovoľnosti prispeli nižšou, či už symbolickou alebo zárobku primeranou sumou, ktorou by mali záujem vyjadriť podporu vydavateľovi za produkciu relevantných správ.

Do tretej skupiny patria ľudia ochotní prispieť vyššími sumami, kde sa vyskytuje aj pomerne silná podskupina najprajnejších darcov (nad 20 €). Tí by sa okrem štedrejšej finančnej podpory dokázali s formátom média alebo jeho predstaviteľmi pravdepodobne identifikovať i názorovo a tvorili by jeho aktívnu čitateľskú základňu.

Prieskum Čitatelia stále nemajú vôľu platiť za internetový obsah - graf

Z pohľadu na celkovú mieru ochoty vynaloženia prostriedkov za prístup k online informáciám nepozorujeme pri členení podľa sociodemografických kategórií výraznejšiu vlastnosť, ktorou by sa užívatelia naklonení plateniu mesačných poplatkov líšili od ostatných. Kladný postoj ľudí z internetovej populácie, čo sú pripravení hradiť pravidelné čiastky za uzamknutý obsah, preto vyvolávajú osobné, ekonomické alebo iné konkrétne skutočnosti.

Zaujímavejší trend sa ukazuje u respondentov ochotných platiť dobrovoľne aspoň nejaký peňažný obnos. Spôsob financovania formou príspevkov od darcov hodnotili lepšími známkami mladší a vzdelanejší užívatelia internetu. Vôľa podporiť prevádzkovateľa informačného portálu vykazuje rastúcu tendenciu pri klesajúcim veku a vyššom ukončenom vzdelaní opýtaných.

„Ak sa tento jav v budúcnosti potvrdí a hlavne súčasní mladí ľudia budú naklonenejší autorom online obsahu prispievať, mohlo by to naznačovať prirodzené zmeny v charakteristikách aj vzorcoch správania sa budúcej internetovej generácie,“ dodáva k výsledkom prieskumu Juraj Fusek, konzultant MEDIARESEARCH SLOVAKIA.

[message_box title=“O MEDIARESEARCH SLOVAKIA:“ color=“red“]

Spoločnosť MEDIARESEARCH SLOVAKIA  je dcérskou spoločnosťou výskumnej agentúry MEDIARESEARCH, a.s. Okrem klasických výskumov trhu (online prieskumy CAWI, CATI prieskum…) sa sústreďuje aj na rozsiahle a metodologicky a technologicky náročné mediálne výskumy. Na Slovensku od roku 2007 realizuje Výskum návštevnosti internetu (AIMmonitor). Ich materská spoločnosť realizuje v Českej republike Meranie sledovanosti televízie (TV metre), Výskum návštevnosti internetu (NetMonitor) a Monitoring reklamných výdajov na internete (AdMonitoring) aj vo všetkých médiách (Admosphere). Sú odborníci na oblasť spracovania dát a štatistických analýz. Majú rozsiahle skúsenosti v oblasti vývoja software.

Český národní panel  je spoločnosť poskytujúca rýchly a kvalitný zber dát pomocou online dotazovania v Českej republike a aj na Slovensku.  Jedná sa o projekt popredných výskumných agentúr MEDIARESEARCH, NMS Market Research a STEM/MARK. Panel disponuje početnou skupinou viac ako 65.000 respondentov v Českej republike a s 25.000 respondentmi na Slovensku.[/message_box]

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu