Agentúra PRAM Consulting spolu s partnermi z WORLDCOM Public Relations Group, poprednej siete nezávislých PR agentúr, uskutočnila svoj prvý celoeurópsky prieskum medzi novinármi na tému medializácie start-upov.

Z prieskumu vyplynulo, že novinári hodnotia komunikáciu start-upov v médiách kontroverzne. Podľa nich sa téma komunikuje hlavne na sociálnych sieťach, cieli na mladých ľudí, nepodáva kvalitný obsah a nejde do hĺbky. Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 50 novinárov z 13 krajín západnej a strednej Európy a Škandinávie.

Polovica respondentov v dotazníkoch uviedla, že ich start-upová scéna je porovnateľná s európskym priemerom, pričom časť opýtaných (31 %) sa domnieva, že v ich krajinách sa start-upy v porovnaní s ostatnými krajinami príliš nerozvíjajú.

Taktiež celoeurópske pokrytie témy start-upov médiami vnímajú opýtaní novinári odlišne. Priemerný konzument správ by mohol dospieť k názoru, že start-upy sú v súčasnej dobe v médiách dominantnou témou. Novinári sú ale iného názoru. Viac ako 60 % z nich si myslí, že start-upom sa nedostáva viac publicity než ostatným firmám a 10 % novinárov sa domnieva, že médiá v skutočnosti start-upy vôbec nezaujímajú. Len 29 % opýtaných je toho názoru, že start-upová scéna je v súčasnosti veľmi populárnou témou v médiách,.

Ak otvoríme diskusiu o tom, akým spôsobom si médiá vyberajú informácie, ktoré zverejnia, narazíme na trvalý problém a tým je nezáujem novinárov o ponúkané témy. V dotazníku boli preto respondenti požiadaní, aby zostavili zoznam rôznych druhov informácií, ktoré by si vyhľadali, než by začali písať o start-upoch. Vyššie šance na publicitu mali tie, ktoré sú schopné poskytnúť nasledujúce informácie:

– Osobné príbehy zakladateľov / vlastníkov (62 % novinárov)
– Firemnú stratégiu a filozofiu (47 % novinárov)
– Dlhodobé podnikateľské plány (43 % novinárov)

O krátkodobé finančné výsledky, zvláštnosti vo firemnej kultúre ani ďalšie informácie o podnikateľskej činnosti podľa prieskumu novinári záujem nemajú.

Výsledky taktiež ukázali, z ktorých kanálov čerpá väčšina žurnalistov informácie o start-upoch. Ako prvotný zdroj informácií využívajú novinári sociálne médiá (napríklad Twitter, blogy a podcasty). 56 % opýtaných uviedlo, že za významný zdroj informácií o start-upoch považuje svoje osobné kontakty a priateľov. Na druhej strane by ani inovatívne spoločnosti nemali podceňovať význam klasickej firemnej komunikácie (tlačový servis, tlačové konferencie) – 61 % novinárov totiž stále používa tieto zdroje k získaniu relevantných informácií.

O prieskume

Do prieskumu sa zapojilo viac ako 50 novinárov z 13 krajín západnej Európy, strednej Európy a Škandinávie. Väčšina z nich sú skúsení, profesionálni novinári s viac ako piatimi (57 %) alebo tromi až piatimi (17 %) rokmi praxe. Len štvrtina opýtaných pôsobí v médiách menej než tri roky.

Väčšina respondentov pracuje pre médiá zamerané na technológie alebo na ekonomiku. 63 % z nich zaujímajú predovšetkým technológie, web, softvér a hardvér, 51 % opýtaných zaujímajú aj ekonomické a podnikové informácie. Len niečo málo cez 35 % dopytovaných novinárov pracuje v lifestylových a spotrebiteľských tituloch.

Väčšina (viac ako 70 %) respondentov prieskumu pracuje primárne pre online médiá, 53 % v tlačených médiách (novinách a časopisoch), 23 % píše na blogy a 13 % je zamestnaných v televíznych staniciach.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu