Prihlasovanie príspevkov do Novinárskej ceny 2018 bolo otvorené

Ilustračná foto: pixabay.com

Do súťaže je možné prihlásiť do 8. februára 2019 príspevky publikované v roku 2018.

Jeden príspevok môže súťažiť v tomto ročníku len v jednej kategórii. „Príspevkom rozumieme 1 samostatný príspevok (napríklad článok) alebo tematickú sériu maximálne 7 príspevkov (článkov),“ uviedol organizátor súťaže.

Výnimkou sú kategórie Najlepšia fotografia, Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra a Najlepší komentár.

Prihlásiť sa dá len elektronicky na stránke organizátora súťaže Nadácie otvorenej spoločnosť, alebo na e-mail adrese novinarskacena@osf.sk.

- REKLAMA - adv.: