Prvá etapa modernizácie vozovní DPB postupuje - titulka
zdroj: DPB

Dopravný podnik Bratislava obnovuje vozidlový park a podmienkou Európskej komisie bola aj modernizácia vozovní, aby vyhovovali údržbe nových vozidiel.

Modernizácia vo vozovniach Hroboňova a Juraj dvor pokračuje od 19. januára tohto roka v zmysle schváleného harmonogramu. Na Hroboňovej sa v súčasnosti realizuje montáž nových zdvíhacích zariadení v montážnych jamách, ktoré budú slúžiť predovšetkým na údržbu nových trolejbusov.

Vzhľadom na to, že táto vozovňa sa nachádza v blízkosti obytnej zóny, DPB, a.s. pristúpil aj k namontovaniu brán na všetky garáže, na umyvárku a halu údržby, takisto budú namontované aj nové svetlíky a okná, ktoré rovnako prispejú k zníženiu hluku.

Zároveň bolo začaté kolaudačné konanie prvej časti trolejového vedenia a umývacej linky trolejbusov a čistiarne odpadových vôd. V rámci modernizácie vozovne Hroboňova pribudne aj novovybudovaná protihluková stena. V súčasnosti sa už realizuje jej konštrukcia.

S prácami sa pokračuje aj v depe Jurajov dvor. Ukončené boli na halách autobusov č. 3 a č. 5 a v súčasnej dobe prebieha kolaudačné konanie. Akonáhle budú vydané všetky rozhodnutia, DPB, a.s. bude môcť modernizované objekty plne využívať.

V rámci objektu ľahkej údržby trolejbusov sa realizuje montáž dvíhacích zariadení, realizujú sa stavebné časti objektu – zázemné pracoviská, šatne, montážne jamy, umývacia linka a sušiareň pre trolejbusy. Prvá etapa trolejového vedenia trolejbusov už bola uvedená do skúšobnej prevádzky.

V rámci objektu Ľahkej údržby električiek a Bloku údržby nízkopodlažných električiek sa realizujú stavebné práce – montáž oceľových konštrukcií, realizácia betónových podláh, realizácie svetlíkov, oprava a zateplenie strechy. Súčasťou modernizácie je aj výmena koľají, či už v halách alebo častiach exteriéru prislúchajúceho vjazdom a výjazdom do týchto hál tak, aby vyhovovali koľaje novým nízkopodlažným električkám.

Všetky zvyšné práce budú v zmysle zmluvného harmonogramu dokončené v auguste tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu „DPB, Modernizácia údržbovej základne – I. Etapa“ sú 14 294 801,83 EUR, z toho čiastka financovaná z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu je 13 577 211,74 EUR.

Prvá etapa modernizácie vozovní DPB postupuje
zdroj: DPB
Prvá etapa modernizácie vozovní DPB postupuje-obr.2
zdroj: DPB
Prvá etapa modernizácie vozovní DPB postupuje-obr.3
zdroj: DPB
Prvá etapa modernizácie vozovní DPB postupuje-obr.4
zdroj: DPB

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu