Rada pre reklamu pre svojich členov bude po novom vydávať atesty zadarmo. Atest zahŕňa službu kontroly reklamy ešte pred jej uvedením do médií. Zadávateľ sa tak dozvie či jeho reklama spĺňa kritériá a neporušuje platný Etický kódex reklamnej praxe.

Doteraz bola služba spoplatnená sumou 166 eur pre členov a 332 pre nečlenov. Od 1. mája je služba pre členov zadarmo (limit dvoch atestov ročne, ďalší za 80 eur), pre nečlenov za 166 eur.

„Aplikácia systému Atestu ponúka ďalšiu možnosť pre efektívnejšie presadzovanie samoregulácie reklamy. Princípom služby je vytvorenie preventívnej ochrany spotrebiteľa pred spoločensky nevhodnými a neetickými prvkami v reklame. Atestom sa rozumie písomne odôvodnený názor Komisie o tom, že určitý návrh reklamy, ktorý ešte nebol zverejnený v komunikačnom médiu, je alebo nie je v súlade s Kódexom. Využitím atestu si zadávateľ alebo reklamná agentúra môže nechať Arbitrážnou komisiou RPR posúdiť reklamu ešte pred jej uvedením do médií a predísť tak prípadným sťažnostiam, porušeniu Kódexu, a upraviť reklamu, kým ešte nie je neskoro,“ uviedla Rada pre reklamu.

O vydanie atestu môže zadávateľ reklamy požiadať prostredníctvom online formulára a Rada pre reklamu mu atest vydá do piatich pracovných dní.

Ak by napr. zadávateľ reklamy na Vodku Familia Premium dal svoju reklamu najprv otestovať, mohol ju prípadne upraviť už pred jej nasadením do médií, aby spĺňala etické normy. Viac info o kampani.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu