Rada pre reklamu na svojom poslednom zasadnutí posudzovala i sťažnosť na TV spot používajúci slogan Nič neriskuj, ktorý propagoval možnosť zakúpiť si notebook Lenovo a využiť k nemu novú službu Nič neriskuj. Reklamu elektronického obchodu vyhodnotila Rada ako neetickú.

Sťažovateľ namietal, „že v reklame sa uvádza, že v rámci propagovanej služby je možné vrátiť zakúpený notebook kedykoľvek, z čoho môže zákazník nadobudnúť dojem, že aj po štyroch, či piatich rokoch,“ uviedla Rada pre reklamu.

„V skutočnosti môže zákazník v rámci služby Nič neriskuj vrátiť tovar mimo zákonnej lehoty len do 18 mesiacov a služba je zdarma len do 2. októbra 2016. Sťažovateľ je toho názoru, že v spote tieto informácie vysvetlené nie sú a zákazník sa ich dozvie až z web stránky zadávateľa,“ uviedla RPR.

Arbitrážna komisia dospela k záveru po posúdení všetkých relevantných podkladov a hlasovaním rozhodla, že sťažnosť je opodstatnená a televízny spot e-shopu je v rozpore s ustanovením článku 14 odseku 2 Etického kódexu reklamnej praxe, ktorý uvádza, že:

„Klamlivá reklama je neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá najmä nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, “ uvádza Kódex.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu